Δ-ΕΕΤΝ

Δίκτυο Ελληνικών Εργαστηρίων και Ερευνητικών Ομάδων Τεχνητής Νοημοσύνης


 

Το Δ-ΕΕΤΝ είναι ένα άτυπο δίκτυο επικοινωνίας των εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται εντός των ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και εταιρειών στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος του είναι ν' αποτελέσει μοχλό για την επίτευξη των εξής στόχων από την ΕΕΤΝ:

-      την παρότρυνση της πολιτείας να χρηματοδοτήσει περισσότερο την έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της ΤΝ μέσω των επαφών που δρομολογεί η ΕΕΤΝ,

-      τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής (π.χ. ημερίδες επίδειξης εφαρμογών ΤΝ που έχουν αναπτύξει ελληνικά εργαστήρια, ομάδες, εταιρείες),

-      την καλύτερη επικοινωνία των εργαστηρίων και των ερευνητικών ομάδων του Δικτύου

 

- Μέλη του Δ-ΕΕΤΝ

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή (pdf)