คนป่า

พบ คนป่า อะเมซอน ตัดขาดโลกภายนอก

พบ คนป่า อะเมซอน ตัดขาดโลกภายนอก
        มูลนิธิชนเผ่าอินเดียนแดงของบราซิล โชว์ภาพถ่ายยืนยันการพบ 1 ในชนเผ่าอินเดียนแดง ที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอก ซึ่งอาศัยใน "ป่าอะเมซอน" ที่ห่างไกลในประเทศบราซิลติดกับพรมแดนเปรู ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทางชนเผ่าและสิ่งแวดล้อม 

        "ฟูไน" มูลนิธิชนเผ่าอินเดียนแดงของบราซิล เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมแสดงภาพถ่ายยืนยันการพบหนึ่งในชนเผ่าอินเดียนแดงที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกเลยอีกชนเผ่าหนึ่งของโลก ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าอะเมซอนอันห่างไกลในประเทศบราซิลติดกับพรมแดนเปรู และอยู่ใกล้กับแม่น้ำเอ็นวีรา ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทางชนเผ่าและสิ่งแวดล้อมด้วย 

        ฟูไนเปิดเผยว่า ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นการถ่ายจากทางอากาศ แสดงให้เห็นกลุ่มชนเผ่าอินเดียนแดงหลายคน บางคนเนื้อตัวทาด้วยผงสีแดงส้ม บางคนถือคันธนูโก่งยิง มีกระท่อมปลูกอยู่ 6 หลัง และพบพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นคนชนเผ่าใด ภาพถ่ายนี้เป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นว่าชนเผ่าที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกเลยนี้มีอยู่จริง ขณะที่เชื่อกันว่ามีชนเผ่าที่ไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลยในลักษณะนี้อยู่ทั่วโลกกว่า 100 ชนเผ่า ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศบราซิลและเปรู 

        ด้านกลุ่มเซอร์ไวฟ์วัล อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ชนเผ่าอินเดียนแดงเหล่านี้กำลังถูกคุกคามจากการลักลอบตัดไม้ในประเทศเปรู
ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องระเห็จหนีไปตามแนวชายแดนและอาจนำไปสู่การปะทะกันกับชนเผ่าอื่นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นกัน ซึ่งมีอยู่ในบราซิลราว 500 กลุ่ม (เอพี)

พบ คนป่า อะเมซอน ตัดขาดโลกภายนอก

เมื่อ จันทร์, 02/06/2008 - 12:54 | แก้ไขล่าสุด พุธ, 10/03/2010 - 14:08| โดย wantida

พบ คนป่า อะเมซอน ตัดขาดโลกภายนอก

 

        มูลนิธิชนเผ่าอินเดียนแดงของบราซิล โชว์ภาพถ่ายยืนยันการพบ 1 ในชนเผ่าอินเดียนแดง ที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอก ซึ่งอาศัยใน "ป่าอะเมซอน" ที่ห่างไกลในประเทศบราซิลติดกับพรมแดนเปรู ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทางชนเผ่าและสิ่งแวดล้อม 

        "ฟูไน" มูลนิธิชนเผ่าอินเดียนแดงของบราซิล เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมแสดงภาพถ่ายยืนยันการพบหนึ่งในชนเผ่าอินเดียนแดงที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกเลยอีกชนเผ่าหนึ่งของโลก ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าอะเมซอนอันห่างไกลในประเทศบราซิลติดกับพรมแดนเปรู และอยู่ใกล้กับแม่น้ำเอ็นวีรา ซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทางชนเผ่าและสิ่งแวดล้อมด้วย 

        ฟูไนเปิดเผยว่า ภาพถ่ายเหล่านี้เป็นการถ่ายจากทางอากาศ แสดงให้เห็นกลุ่มชนเผ่าอินเดียนแดงหลายคน บางคนเนื้อตัวทาด้วยผงสีแดงส้ม บางคนถือคันธนูโก่งยิง มีกระท่อมปลูกอยู่ 6 หลัง และพบพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นคนชนเผ่าใด ภาพถ่ายนี้เป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นว่าชนเผ่าที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกเลยนี้มีอยู่จริง ขณะที่เชื่อกันว่ามีชนเผ่าที่ไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลยในลักษณะนี้อยู่ทั่วโลกกว่า 100 ชนเผ่า ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศบราซิลและเปรู 

        ด้านกลุ่มเซอร์ไวฟ์วัล อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ชนเผ่าอินเดียนแดงเหล่านี้กำลังถูกคุกคามจากการลักลอบตัดไม้ในประเทศเปรู ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเหล่านี้ต้องระเห็จหนีไปตามแนวชายแดนและอาจนำไปสู่การปะทะกันกับชนเผ่าอื่นที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นกัน ซึ่งมีอยู่ในบราซิลราว 500 กลุ่ม

Comments