ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΤΛ

Αν θέλετε να σχολιάσετε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχή  του κάθε άρθρου για να μεταφερθείτε στο BLOG

Πρόσφατες ανακοινώσεις

 • Μερική μετατροπή Καταστήματων Κράτησης Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_8781.htmlΦΕΚ B 2899/2013 Μερική μετατροπή του Αγροτικού ΚαταστήματοςΚράτησης Κασσάνδρας σε κλειστό τμήμα κρά−τησης ...
  Αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:51 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
 • Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_31.htmlΦΕΚ B 2767/2013 Αριθ. 90467 (3)Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ...
  Αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:20 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 2 από 2. Προβολή περισσότερων »

Πρόσφατες ανακοινώσεις

 • Μερική μετατροπή Καταστήματων Κράτησης Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_8781.htmlΦΕΚ B 2899/2013 Μερική μετατροπή του Αγροτικού ΚαταστήματοςΚράτησης Κασσάνδρας σε κλειστό τμήμα κρά−τησης ...
  Αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:51 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
 • Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_31.htmlΦΕΚ B 2767/2013 Αριθ. 90467 (3)Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ...
  Αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:20 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 2 από 2. Προβολή περισσότερων »

Μερική μετατροπή Καταστήματων Κράτησης

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:51 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_8781.html

ΦΕΚ B 2899/2013 

Μερική μετατροπή του Αγροτικού Καταστήματος
Κράτησης Κασσάνδρας σε κλειστό τμήμα κρά−
τησης. ....................................................................................................... 1

Μερική μετατροπή του Αγροτικού Καταστήματος Κρά−
τησης Αγιάς Χανίων σε κλειστό τμήμα κράτησης. .. 2
Μερική μετατροπή του Ειδικού Αγροτικού Καταστή−
ματος Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας σε κλειστό
τμήμα κράτησης Ενηλίκων. ................................................... 3
Μερική μετατροπή του Αγροτικού Καταστήματος Κρά−
τησης Τίρυνθας σε κλειστό τμήμα κράτησης. ........... 4

Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:20 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_31.html

ΦΕΚ B 2767/2013 

Αριθ. 90467 (3)
Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54, 121, 126 και 127 του Ποινικού Κώδικα
όπως ισχύουν.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 18, σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις των άρθρων 19 και 20 του Σωφρονιστικού Κώδικα
όπως ισχύουν.
3. Την ανάγκη διασφάλισης ασφαλούς περιβάλλοντος
του πληθυσμού κρατουμένων ηλικίας κάτω των 18 ετών,
καθώς και παροχής της αναγκαίας υποστήριξης που συ−
νάδει στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μερική μετατροπή του Καταστήματος Κράτησης
Κορίνθου σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων για τη
φιλοξενία ανήλικων ηλικίας έως 18 ετών μετά την έναρξη
λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκεια−
κών Τάξεων στο Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

1-2 of 2