ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αν θέλετε να σχολιάσετε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχή  του κάθε άρθρου για να μεταφερθείτε στο BLOG

Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 2 από 2. Προβολή περισσότερων »

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:21 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_1129.html

ΦΕΚ B 2771/2013 

Αριθμ.: 58575 (1)
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Κατα−
χώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά
βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη

ισχύος του Κτηματολογίου 1) Στο Δήμο Αμπελοκή−
πων του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτική Κοινό−
τητα Αμπελοκήπων της Δημοτικής Ενότητας Αμπε−
λοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων − Μενεμένης της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2) στο Δήμο Ελευθε−
ρίου Κορδελιού του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημο−
τική Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού της Δημοτικής
Ενότητας Ελευθερίου Κορδελιού του Δήμου Κορ−
δελιού−Ευόσμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσ−
σαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
3) στο Δήμο Μενεμένης του Νομού Θεσσαλονίκης,
νυν Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης της Δημοτικής
Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων−Με−
νεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 4) στο
Πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Ιωνίας (Τοπικά Διαμε−
ρίσματα Νέας Μαγνησίας και Διαβατών) του Δήμου
Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικές
Κοινότητες Νέας Μαγνησίας και Διαβατών της Δη−
μοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 4164-2013

αναρτήθηκε στις 27 Σεπ 2013, 10:12 π.μ. από το χρήστη dikastis gr   [ ενημερώθηκε 27 Σεπ 2013, 10:13 π.μ. ]

http://dikastis.blogspot.gr/2013/09/2-4164-2013.html


Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 4164-2013

Θέμα:              Επισκόπηση των ρυθμίσεων του άρθρου 2 του νόμου 4164/2013

(Α'   156)   περί   τροποποίησης   και   συμπλήρωσης   του   νόμου 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο (Α775)


Με το νόμο 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί ΕθνικούΚτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 156) και ειδικότερα με το άρθρο 2 του νόμουαυτού τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του νόμου 2664/1998 για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου που αφορούν:

1-2 of 2