ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αν θέλετε να σχολιάσετε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχή  του κάθε άρθρου για να μεταφερθείτε στο BLOG

Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 5 από 17. Προβολή περισσότερων »

ΠΔ μεταβατικών εδρών του Εφετείου Αιγαίου - Εφετείου Δωδεκανήσου

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:33 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_9346.html

ΦΕΚ A 241/2013 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

153. Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος
282/1994 (A΄ 148) «Ορισμός μεταβατικών εδρών
του Εφετείου Αιγαίου στις έδρες των Πρωτοδι−
κείων Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου και κατάργηση

προΐσχυουσών σχετικών διατάξεων»........... 1
154. Ορισμός μεταβατικής έδρας του Εφετείου
Δωδεκανήσου στην έδρα του Πρωτοδικείου
Κω ........................................... ............................................... 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (29-10-2013)

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:21 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/29-10-2013.html

ΦΕΚ B 2751/2013 

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Εφετείου Αθηνών, που έγινε
με την υπ’ αριθμ. 7/2013 απόφαση της Ολομέλει−
ας αυτού. ............................................................................................... 1

Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλο−
νίκης, καθώς και της κωδικοποίησης και διαμόρ−
φωσης αυτού σε ενιαίο κείμενο, που επήλθαν με
την υπ’ αριθμ. 7/2013 απόφαση της Ολομέλειας
αυτού». ....................................... ......................................................... 2

Τροποποίηση ΠΔ Ίδρυσης Εφετείου Βορείου Αιγαίου και ορισμός μεταβατικής έδρας αυτού στην έδρα του Πρωτοδικείου Χίου

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:17 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_6741.html

ΦΕΚ A 231/2013 

Τροποποίηση του π.δ. 28/2011 «Ίδρυση Εφετείου Βορείου 

Αιγαίου και ορισμός μεταβατικής έδρας αυτού στην έδρα του Πρω τοδικείου Χίου» (Α΄ 80)

Τροποποίηση ΠΔ Ορισμού Μεταβατικής έδρας του Εφετείου Λαμίας στην έδρα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:16 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_29.html

ΦΕΚ A 231/2013 

Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 254/2001 

«Ορισμός μεταβατικής έδρας του Εφετείου Λαμίας στην έδρα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς» (Α΄ 184).

Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:16 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_1237.html

ΦΕΚ B 2687/2013 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 3/2013

Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (21-10-2013)

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:14 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/21-10-2013.html

ΦΕΚ B 2672/2013 

Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που
επήλθε με την υπ’ αριθμ. 9/2013 απόφαση της

Ολομελείας αυτού. ....................................................................... 1
Εν μέρει τροποποίηση του νέου Κανονισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Σπάρτης, που
καταρτίστηκε με την υπ’ αριθμ. 19/2013 απόφαση
της Ολομέλειας αυτού. ............................................................. 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (27 Σεπτεμβρίου 2013 - ιι)

αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2013, 1:24 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/27-2013.html

ΦΕΚ B 2426/2013 

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βόλου, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 5/2013 απόφαση της Ολομελείας αυτού. Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 5/2013 απόφαση της Ολομελείας αυτού. 

Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου
Κερκύρας, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 16/2013 απόφαση της Ολομελείας αυτού. 

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Κρήτης, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ολομελείας αυτού. 

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιώς, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 3/2013 απόφαση της Ολομελείας αυτού. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (27 Σεπτεμβρίου 2013 - ι)

αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2013, 1:13 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/09/27-2013.html

ΦΕΚ B 2413/2013 

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πρέβεζας, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφαση της Ολομελείας αυτού Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 9/2012 απόφαση της Ολομελείας αυτού

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κιλκίς, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 2/2013 απόφαση της Ολομελείας αυτού 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2013, 1:11 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_3272.html

ΦΕΚ B 2315/2013 

Έγκριση του ορισμού μιας εμβόλιμης δικασίμου του
Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Ηλείας για την
30.9.2013 και μίας εμβόλιμης δικασίμου του Μονομε−

λούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Πύργου για την 31.3.2014,
που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2013 απόφαση της
Ολομελείας του Πρωτοδικείου Ηλείας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (10-7-2013)

αναρτήθηκε στις 5 Αυγ 2013, 10:06 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/07/10-7-2013.html

ΦΕΚ B 1689/2013 

Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κα−
νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, που έγινε με την υπ’ αριθμ. 1/2013
απόφαση της Ολομελείας αυτού. .................................... 1

Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανο−
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Βο−
ρείου Αιγαίου, που έγινε με την υπ’ αριθμ. 2/2013
απόφαση της Ολομελείας αυτού. .................................... 2
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κω, που έγι−
νε με την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ολο−
μελείας αυτού. ........................................................................ 3
Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Ειρηνοδικείου Μεσολογγίου, που έγινε με την υπ’
αριθμ. 159//2013 απόφαση της Ολομελείας αυ−
τού. ............................................................................................................. 4
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κοζάνης, που
έγινε με την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση της Ολο−
μελείας αυτού. ......................................................................... 5

1-10 of 17