ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αν θέλετε να σχολιάσετε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχή  του κάθε άρθρου για να μεταφερθείτε στο BLOG
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 10 από 41. Προβολή περισσότερων »

Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 3:00 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_8661.html

ΦΕΚ A 254/2013 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4210/2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξειςΤροποποιούνται:


  •  ο Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)
  • Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007)
  • Σύσταση ανεξάρτητης    αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση   θεμάτων διοίκησης. (ν. 2190/1994)
  • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. (ν. 4172/2013)
  •  Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012) 
  • Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και   άλλες διατάξεις (ν. 2725/1993)

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:51 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_19.html

ΦΕΚ A 252/2013 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4208/2013
"Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις"Τροποποιεί μεταξύ άλλων το ν. 4139/2013 
"Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις"

Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις.

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:31 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_6.html

ΦΕΚ A 242/2013 

ν. 4205/2013

"Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις. "


Τροποποιεί

τον ΠΚ
τον ΚΠΔ
το  Σωφρονιστικό Κώδικα (ν. 2776/1999, Α΄ 291) 
τον Ν. 4194/2013 (ΚΏΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ)
το Ν.. 4022/2011 Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών
 τον Ν 2523/1997 Διοικητικές    και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία 
τον Ν.  2472/1997 (προσωπικά δεδομένα)
τον ΠΔ 18/1989 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣτΕ)
τον Ν. 1756/1988 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
το ν. 2318/1995 (δικαστικοί επιμελητές)
το Ν. 2362/1995 (δημόσιο λογιστικό)

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:29 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_3.html

ΦΕΚ A 235/2013 

τροποποιούνται μεταξύ άλλων


Ο ν. 3468/2006
Ο ν. 4015/ 2011
Ο ν. 1428/1984
Ο ν. 2696/1999 (Κώδικα Οδικής Κυκλο­φορίας )
Ο Ν. 2238/1994 (κώδικας φορολογίας εισοδήματος)
 ο ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας,)
ν. 1337/1983

Με το αρ. 22 παρατείνονται  οι προθεσμίες παραγραφής του 

δικαιώματος του Δη­μοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και 

κάθε άλλης πράξης επιβολής  φόρωντελώνπροστίμων ή εισφορών

που λήγουν στις 31.12.2013, 

Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:26 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_4253.html

ΦΕΚ A 234/2013 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 150

Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγρά−
φων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγρά−
φων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ.

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 2:15 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_372.html

ΦΕΚ A 227/2013 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


...

Ν. 4198/2013 (ΠΑΥΕΙ ΥΦ ΟΡΟΝ)

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 1:55 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/41982013.html


ΦΕΚ A 215/2013 


Ν. 4198/2013 " Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις"


Επιφέρει 


Παραγραφή υφ’ όρον αδικημάτων


καθώς και τροποποιήσεις  

Ποινικού Κώδικα
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
ν. 2225/1994 για το τηλεφωνικό απόρρητο
 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (αρμοδιότητα Ειρηνοδικείων για Εκουσία)
ν. 3772/2009  Ρυθμίσεις για την ιατροδικαστική υπηρεσία

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 1:54 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_12.html


ΦΕΚ A 216/2013 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199/2013

"Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις."Τροποποιεί - Ρυθμίζει:

Π.Κ.
ΚΟΚ 
Κωδικοποιημένη νομοθεσία κατασκευής δημόσιων έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄ 116)

Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης


Αποζημίωση παθόντων από εγκληματικές ενέργειες

αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2013, 1:43 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_2379.html


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4180 (ΦΕΚ Α 182 5.9.2013)

 Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.Άρθρο 18

 Αποζημίωση παθόντων από εγκληματικές ενέργειες

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ή κύριοι κινητών ή ακίνητων πραγμάτων δικαιούνται αποζημίωσης από την οικεία Περιφέρεια για υλικές ζημίες, που υφίστανται ή υπέστησαν από εγκληματικές ενέργειες, που στρέφονται κατά κρατικού λειτουργού ή της περιουσίας του, με
αφορμή την άσκηση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος διενεργείται και η ακριβής έκταση της ζημίας προσδιορίζεται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή εβλάφθη ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημίωσης κατά της
Περιφέρειας υπάρχει μόνο για το επιπλέον της δικαιούμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης ποσό.
 2. Η αποζημίωση για αποκατάσταση υλικών ζημιών σε ακίνητα επιτρέπεται να χορηγείται στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία αποδεδειγμένα τη νομή των εν λόγω ακινήτων, εφόσον δεν υποβληθεί σχετική προς τούτο αίτηση εκ μέρους των κυρίων εντός εξήντα (60) ημερών από την επέλευση του γεγονότος ή από τη δημοσίευση του παρόντος, προκειμένου
περί πράξεων, που έγιναν προ της δημοσίευσης αυτού.

 3. Ο κατά τα ως άνω λαμβάνων την αποζημίωση υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών μετά την είσπραξη της αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτού, του καταλογίζεται από τη διεύθυνση πολεοδομίας της Περιφέρειας, στην οποία συνέβη το γεγονός, το ποσό της εισπραχθείσας αποζημίωσης, το οποίο προσαυξάνεται με το νόμιμο τραπεζικό τόκο από
την ημερομηνία της είσπραξης της. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την Περιφέρεια για τις υλικές ζημίες από τις ανωτέρω πράξεις δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος ή κράτηση.

 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

===========
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

αναρτήθηκε στις 11 Νοε 2013, 1:06 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_2437.html

ΦΕΚ A 185/2013 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4182/2013
Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  
Τροποποίηση διατάξεων του  ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης 
Τροποποίηση του 39Α του ν. 2238/1994 

καταργούνται:
α) ο α.ν. 2039/1939 (Α΄ 455),
β) το ν.δ. 430/1970 (Α΄ 25),
γ) ο ν. 455/1976 (Α΄ 277),
δ) το β.δ. 18.9−20.10/1947 (Α΄ 223),
ε) τα άρθρα 1865, 1866 εδάφιο δεύτερο και 1869 του Αστικού Κώδικα,

1-10 of 41