ΕΣΔΙ

Αν θέλετε να σχολιάσετε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχή  του κάθε άρθρου για να μεταφερθείτε στο 
BLOG
  • Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 19ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/07/19.htmlΦΕΚ B 1715/2013 Αριθμ. 50621 (2)Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική ΣχολήΔικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και ...
    Αναρτήθηκε στις 5 Αυγ 2013, 10:15 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
  • 18Η ΣΕΙΡΑ ΕΣΔΙ Τετάρτη, 12 Ιουνίου 20131. 12-6-2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/06/2013.htmlΚατανομή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών έτους 2013 (18η σειρά)ΦΕΚ B 1416 ...
    Αναρτήθηκε στις 23 Ιουλ 2013, 1:13 μ.μ. από το χρήστη dikastis gr
  • 20η Σειρά - Διαγωνισμός ΕΣΔι 2013 Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ16. 29-10-2013ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ...
    Αναρτήθηκε στις 29 Οκτ 2013, 11:55 μ.μ. από το χρήστη dikastis gr
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 3 από 3. Προβολή περισσότερων »

Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 19ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

αναρτήθηκε στις 5 Αυγ 2013, 10:15 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/07/19.html

ΦΕΚ B 1715/2013 

Αριθμ. 50621 (2)
Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΑυξάνουμε τις πενήντα πέντε (55) θέσεις επιτυχόντων
δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου της 19ης εκπαιδευτικής
σειράς του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχο−
λής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης), σε πενήντα επτά (57).
Αριθμ. 50620 (3)
Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχο−
λή Δικαστικών Λειτουργών (Κατεύθυνση Διοικητι−
κής Δικαιοσύνης).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΑνακατανέμουμε τις σαράντα έξι (46) θέσεις επιτυχό−
ντων της 19ης εκπαιδευτικής σειράς του εισαγωγικού δι−
αγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
(κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), ως ακολούθως:
μία (1) θέση δοκίμου εισηγητή του Συμβουλίου της Επι−
κρατείας, μία (1) θέση δοκίμου εισηγητή του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και σαράντα τέσσερις (44) θέσεις δοκίμων
παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δι−
καστηρίων.

18Η ΣΕΙΡΑ ΕΣΔΙ

αναρτήθηκε στις 23 Ιουλ 2013, 1:13 μ.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

1. 12-6-2013


http://dikastis.blogspot.gr/2013/06/2013.html


Κατανομή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών έτους 2013 (18η σειρά)

ΦΕΚ B 1416/2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

αποφασίζουμε:

Την κατανομή εκατόν εβδομήντα ενός (171) αποφοίτων της 18ης 

εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δι­καστικών 

Λειτουργών για το έτος 2013, ως εξής:


ΑΕβδομήντα έξι (76) άτομα για τη Διοικητική Δικαι­οσύνη,

ΒΕβδομήντα πέντε (75) άτομα για την Πολιτική και Ποινική 

Δικαιοσύνη και

ΓΕίκοσι (20) άτομα για τους Εισαγγελείς.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

20η Σειρά - Διαγωνισμός ΕΣΔι 2013

αναρτήθηκε στις 9 Απρ 2013, 10:41 π.μ. από το χρήστη dikastis gr   [ ενημερώθηκε 29 Οκτ 2013, 11:55 μ.μ. ]

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ16. 29-10-2013

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) 

ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΩΣ
ΚΑΡΑΣΙΟΥΤΑ

 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΩΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

 ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΩΣΣΙΑΜΕΤΗΣ

  ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ
ΤΖΙΛΕΡΟΓΛΟΥ

 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΖΟΥΛΙΑ ΕΩΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ

 ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄(1ος όροφος) ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΕΩΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

 ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄(1ος όροφος)  ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΕΩΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ


15. 25-10-2013

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ" - ΚΤΙΡΙΟ Α΄ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΕΩΣ
ΓΚΡΙΤΣΗ ΦΑΝΗ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ" - ΚΤΙΡΙΟ Δ΄ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΛΑΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΕΩΣ
ΖΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΚΩΝ.ΜΠΑΣΙΩΤΗ" - ΚΤΙΡΙΟ Δ΄ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΕΩΣ
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ ΦΑΝΗ - ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΕΩΣ
ΜΑΣΣΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΜΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΕΩΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ

 ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕΡΔΙΚΗ ΜΕΛΙΝΑΕΩΣ ΠΡΟΦΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΩΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΕΩΣ ΣΠΑΗ ΑΘΗΝΑ

  ΑΙΘΟΥΣΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΠΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΕΩΣ
ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΡΙΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΩΣ
ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄(1ος όροφος) ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΩΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 ΑΙΘΟΥΣΑ Β΄(1ος όροφος)  ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΕΩΣ
ΨΩΝΗ ΕΛΕΝΗ


http://www.esdi.gr/a/index.php?option=com_content&task=view&id=560&Itemid=495


14. 25-10-2013

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 


Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ   
ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ         


Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ   
ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ      


http://www.esdi.gr/a/index.php?option=com_content&task=view&id=559&Itemid=495


13. 24-10-2013 


ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2013 


Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, έτους 2013.


Αριθμ. 87749

Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγωγικού

διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−

τουργών, έτους 2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ


ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Δημήτριο Λιάππη του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ ΑΕ

595394), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄

τακτικό μέλος).

2. Φλώρα Τριανταφύλλου − Αλμπανίδου του Δημητρίου

(Α.Δ.Τ ΑΒ 649164), Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών (Β΄ τακτικό μέλος).

3. Μαρία Κρανιδιώτη του Παντελή (Α.Δ.Τ ΑΗ058600),

Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄αναπλη−

ρωματικό μέλος).

4. Αντωνία−Ιόλη Τζανετάκη του Τζανήμπεη (Α.Δ.Τ

Χ062733), Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

(Β΄ αναπληρωματικό μέλος).

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ

ΑΚ 018136), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄τακτικό

μέλος).

2. Νικόλαο Ιντζεσίλογλου του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ

692051), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτε−

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β΄τακτικό μέλος).

3. Νέστορα Κουράκη του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ ΑΚ 043008),

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο−

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄αναπληρωματικό

μέλος).

4. Σοφία Τζωρτζακάκη−Τζαρίδου του Μύρωνος (Α.Δ.Τ

Ρ751076), Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β΄α−

ναπληρωματικό μέλος).

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Γεώργιο Μεντή του Βασιλείου (Α.Δ.Τ Χ 079611), Επί−

κουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα−

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄τακτικό μέλος).

2. Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ ΑΒ

674620), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Β΄τακτικό μέλος).

3. Αντώνιο Καραμπατζό του Γεωργίου (Α.Δ.Τ ΑΙ576607),

Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄αναπλη−

ρωματικό μέλος).

4. Δημήτριο Τσικρικά του Αθανασίου (Α.Δ.Τ ΑΕ 529391),

Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄αναπλη−

ρωματικό μέλος).

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Μαρίκα Γιούνη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ ΑΗ 691043),

Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης (Α΄ τακτικό μέλος).

2. Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 388009)

καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πα−

νεπιστήμιου Θράκης (Β΄τακτικό μέλος).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ12. 23-10-2013  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)


11. 16-10-2013  


ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 502/2013 

Αριθμ. 80647

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού

διαγωνισμoύ για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−

τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δι−

καιoσύvης), έτους 2013.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Συγκροτούμε τηv εξεταστική επιτρoπή τoυ εισαγω−

γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών

Λειτουργών (κατεύθυvση Πολιτικής και Ποινικής Δι−

καιoσύvης), αποτελούμενη από τους:

1) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.

ΑΒ 645602), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρό−

εδρο, με αvαπληρωτή της τον Νικόλαο Λεοντή του

Αριστείδη (Α.Δ.Τ. ΑΙ 148607), Αντιπρόεδρο του Αρείου

Πάγου.

2) Ανδρέα Δουλγεράκη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΙ 464861),

Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του το Νικόλαο Πάσσο του

Ελευθερίου (ΑΔΤ Τ 293405), Αρεοπαγίτη επίσης.

3) Γεώργιο Μποροδήμο του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. ΑΙ 214162),

Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αvαπληρωτή του

το Χαράλαμπο Βουρλιώτη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 851548),

Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου επίσης.

4) Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου (ΑΔΤ

ΑΚ 521891), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας της Νομι−

κής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,

με αναπληρωτή του το Γεώργιο Ορφανίδη του Τσα−

μπίκου (ΑΔΤ 669322), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας

της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών.

5) Ματσιώτα Γεώργιο του Δημητρίου (A.Δ.Τ. Χ661738)

Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του το Λάμπρο Αντω−

νίου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Φ 123291), Δικηγόρο Αθηνών

επίσης, ως μέλη.

Καθήκovτα γραμματέων της αvωτέρω Επιτρoπής αvα−

τίθενται στους α) Σελήνη Ακριτίδου του Κωνσταντίνου

(Α.Δ.Τ. Ξ491731), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι−

κών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη

Σιάρκου του Θεόδωρου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 150211), υπάλληλο της

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη

διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη β) Πα−

παδημητρίου Χρυσαυγή του Ηλία (Α.Δ.Τ. ΑΖ 581438),

υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

με αναπληρώτριά της την Βασιλική Ξαρχουλάκου του Πέ−

τρου (ΑΔΤ ΑΒ567351), υπάλληλο του ιδίου ως άνω υπουρ−

γείου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήvα, 9 Oκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αριθμ. 80648

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής τoυ εισαγωγικού

διαγωνισμoύ για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει−

τουργών (κατεύθυνση Eισαγγελέων), έτους 2013.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ,


ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Συγκρoτoύμε τηv εξεταστική επιτρoπή τoυ εισαγω−

γικoύ διαγωvισμoύ της Εθvικής Σχoλής Δικαστικών

Λειτουργών (κατεύθυvση Εισαγγελέων), αποτελούμενη

από τους:

1) Γεώργιο Γιαννούλη του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. Κ996886),

Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρo, με αvα−

πληρωτή του τον Ιωάννη Σίδερη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.

ΑΕ 942106), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2) Κων/νο Παρασκευαϊδη του Παναγιώτου (Α.Δ.Τ.

ΑΖ047929), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με ανα−

πληρωτή του τον Αθανάσιο Ακριτίδη του Ευαγγέλου

(Α.Δ.Τ. ΑΒ 328760 ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

3) Παναγιώτη Καραγιάννη του Σταύρου (Α.Δ.Τ.


ΑΒ 334596), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρω

τή του τον Αντώνιο Λιόγα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ626558),

Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

4) Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 548800),

καθηγητή Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας της

Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−

κης, με αναπληρώτριά του την Ελισάβετ Συμεωνίδου−

Καστανίδου του Λαζάρου (Α.Δ.Τ. Σ314950), καθηγήτρια

Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5) Κωνσταντίνο − Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο του

Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ. Ι 208379), Δικηγόρο Αθηνών, με ανα−

πληρωτή του τον Βασίλειο Χειρδάρη του Κωνσταντίνου

(A.Δ.Τ. ΑΕ 034991), Δικηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.

Καθήκovτα γραμματέων της αvωτέρω Επιτρoπής ανα−

τίθενται στους: α) Αικατερίνη Βάϊου του Λουκά (Α.Δ.Τ.

ΑΚ 314449), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη

Δόδουρα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 666872), υπάλληλο

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης,

για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη

β) Αικατερίνη Βερεντζιώτη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Σ195930),

υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

με αναπληρωτή της τον Βασίλειο Λιβέρη του Διονυσίου

(Α.Δ.Τ. ΑΕ 089036), υπάλληλο του ιδίου ως άνω υπουρ−

γείου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήvα, 9 Oκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


10. 15-10-2013  19.30

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


κατεβάστε εδώ


10. 15-10-2013 13.02


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)       

εξεταστικη επιτροπη κ' εισαγωγικου διαγωνισμου υποψηφιων

σπουδαστων για την εθνικη σχολη δικαστικων λειτουργων

(κατευθυνση διοικητικησ δικαιοσυνησ).

ανακοίνωση

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν από την 1η/11/2013 έως και την 3η/11/2013 στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στο Αμφιθέατρο «Ευρυγένης» του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και στο Αμφιθέατρο της Σχολής «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» (εγκαταστάσεις στην περιοχή του Φοίνικα, απέναντι από το Υποθηκοφυλακείο Καλαμαριάς).

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:

Παρασκευή , 1/11/2013, ώρα 17.00 :     

1ο θέμα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (ακυρωτική διαφορά)

Σάββατο, 2/11/2013,   ώρα   09.00 :      

2ο θέμα Συνταγματικού Δικαίου, ΓενικούΔιοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών (διαφορά ουσίας)

Σάββατο, 2/11/2013,   ώρα    17:00 :     

Θέμα Δημοσιονομικού Δικαίου 

Κυριακή, 3/11/2013,   ώρα     09:00 : 

 Θέμα Γενικής Παιδείας

Κυριακή, 3/11/2013, ώρα   17:00 :     

Ξένη Γλώσσα

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες, πλην της εξέτασης στην ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να έχουν ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος σχετικού με την εξεταστέα ύλη.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές κάθε είδους (υπολογιστές, ipad κ.λ.π). καθώς και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λ.π.).

Το κάπνισμα στις αίθουσες απαγορεύεται.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων.

Αθήνα, 14   Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Αθανάσιος Ράντος

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

9. 10-10-2013
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ Κ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ   κατεβάστε εδώ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ       κατεβάστε εδώ

8. 9-10-2013

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 489/2013 

Αριθμ. 80643 Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού

διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης),

έτους 2013.


Συγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι−

κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει−

τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο−

τελούμενη από τους:


1) Αθανάσιο Ράντο του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. AH 064898),

Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό−

εδρο, με αναπληρωτή του το Νικόλαο Ρόζο του Βασι−

λείου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 576694), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου

της Επικρατείας.

2) Ευαγγελία − Ελισάβετ Κουλουμπίνη του Κωνσταντί−

νου (Α.Δ.Τ. Ρ 096900), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρί−

ου, με αναπληρώτριά της τη Θεολογία Γναρδέλλη του

Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 987662), Σύμβουλο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου.

3) Μαρία Καλαϊτζή του Πολύδωρου (Α.Δ.Τ. Σ 006868),

Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,

με αναπληρώτριά της την Ευγενία Μυλωνοπούλου του

Παναγιώτη(Α.Δ.Τ. ΑΖ 912437), Πρόεδρο Εφετών του Δι−

οικητικού Εφετείου Αθηνών.

4) Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. AB

570072), Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής

Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με

αναπληρωτή του τον Φίλιππο Σπυρόπουλο του Κων−

σταντίνου (Α.Δ.Τ. Ξ 393263), Καθηγητή Συνταγματικού

Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι−

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5) Αντώνιο Αργυρό του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 219512),

Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτριά του τη Βασιλική

Σκορδάκη του Δημοσθένη (Α.Δ.Τ. Ξ 014490), Δικηγόρο

Αθηνών επίσης, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής ανα−

τίθενται στους:

α) Τάνια Γκελερή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 693000),

υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,

με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Μακρίδη του Ιωάννη

(Α.Δ.Τ. ΑΖ 175536), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δι−

καστικών Λειτουργών επίσης, για τη διενέργεια του

διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη και

β) Διαμάντω Ζάβρα του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ 596628),

Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δι−

καιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρώτριά της

την Αλεξάνδρα Διαλέτη του Δημητρίου (ΑΔΤ Χ 147501),

υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ιδίου ως άνω

Υπουργείου, για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην

Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ7. 27-9-2013

ΦΕΚ Γ 1093/2013 


Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωvισμoύ για τηεισαγωγή σπουδαστών στηΕθνική Σχολή Δι­καστικών Λειτουργών

1)  Αυξάνεταιο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών


στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργώνγια τις κα­

τευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και

των Εισαγγελέων ως ακολούθως:

αΠολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη κατά τριάντα εν­νιά (39), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα έξι (76).

βΕισαγγελέων κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνο­λικού αριθμού αυτών σε δεκαέξι (16).


2)  Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενερ­


γηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο και δεύτερο

δεκαήμερο Νοεμβρίου 2013.


3)  Τα απαιτούμενα προσόνταεκτός από το όριο ηλι­


κίαςπρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του

διαγωνισμούήτοι την 25η Οκτωβρίου 2013.


4)  Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμ­


μετοχής στο διαγωνισμό (για τις κατευθύνσεις Πολιτικής -

Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέωνμέχρι την 15η

Οκτωβρίου 2013.


5)  Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των


πιστοποιητικών σωματικήςψυχικής υγείας και ήθους,

τα οποία υποβάλλονται στη γραμματεία της σχολήςη

19η Οκτωβρίου 2013.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 56926/9-7-2013 (Γ'718) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΔικαιοσύνηςΔιαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνόπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 65270/7-8-2013 (Γ901) ομοία.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


6. 2-9-2013

ΦΕΚ Γ 901/2013 


Τροποποίηση απόφασης προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Τροποποιούμε την απόφασή μας με αριθμό 56926/ 9-7-2013 (Γ'718) και ορίζουμε ότι ο αριθμός των εκατόν δέκα πέντε (115) εισακτέων που έχουν κατανεμηθεί στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αναλύεται ως εξής:

Δέκα (10) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείαςτέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκατό μία (101) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοι­κητικών δικαστηρίων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας με αριθμό 56926/9-7-2013.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
5. 16-7-2013


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  Κ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:


1. Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φοράανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων. Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως, είτε στη  γραμματεία της Σχολής, είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης


Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων


Εδώ κατεβάζετε την αίτηση για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης
2. Υπεύθυνη δήλωση
, η οποία υπογράφεται και συµπληρώνεται κατά περίπτωση.


Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως


Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως


3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση , πρόσφατα επικυρωμένη)


4. Επικυρωµένο αντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος  µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, πρόσφατα επικυρωμένη)5. Επικυρωµένο αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν,  µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος  µε πρόσφατη επικύρωση. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (με μετάφραση, πρόσφατα επικυρωμένη)6. Για δικηγόροαπαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή , αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και  β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για δικαστικό υπάλληλοαπαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.


7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του υποψηφίου ότι υπέβαλε αίτηση,  για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί δύο μήνες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, ήτοι το βραδύτερο μέχρι της 10 Αυγούστου 2013.

8. Επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.


9. Πιστοποιητικό εγγραφής στα µητρώα αρρένων, προκειµένου για άνδρες ή στα γενικά µητρώα δηµοτών, προκειµένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτει και η ιθαγένεια του υποψηφίου.


10Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.


11. Πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας. Προσκοµίζονται το βραδύτερο µέχρι και τις 4.10.2013, το µεν της σωµατικής υγείας από Α'βάθµια υγειονοµική επιτροπή κατά το σύστηµα, το οποίο ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους(µε µέριµνα του κάθε υποψηφίου και σε συνεννόηση µε τις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγιεινής), το δε ψυχικής υγείας από ψυχιατρική κλινική κρατικού ή πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου (από οποιοδήποτε κρατικό ή πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο που διαθέτει ψυχιατρική κλινική καθώς και από στρατιωτικά νοσοκοµεία και κέντρα υγείας, σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου διαµονής του υποψηφίου). Το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας υπογράφεται από το Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή της κλινικής, καθώς και από Επιµελητές Α' ή Β', υπογράφοντες αντ' αυτού.


Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 16.9.2013 έως και τη 30.9.2013.

Σημειώνεται ότι η ισχύς των μεν πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας είναι εξάμηνη, των δε λοιπών τρίμηνη.


Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 8:30 π.µ έως και 14:00 µ.µ. Πληροφορίες: 2310 494100 -104 - 105.


4. 15-7-20131) ΦΕΚ Γ 718/2013 


2) ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


10 Ιουλίου 2013

Προκήρυξη διαγωvισμoύ για τηv εισαγωγή σπουδαστών στηv Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Προκηρύσσουμε διαγωvισμό για τηv εισαγωγή στηv

Εθvική Σχoλή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν εξήντα

(160) σπουδαστών. Ο αριθμός τωv εισακτέωv καταvέ−

μεται αvά κατεύθυνση, ως ακoλoύθως:

Α. Διοικητική Δικαιoσύvη, εκατόν δέκα πέντε (115) και

αναλυτικά, δεκαπέντε (15) θέσεις δοκίμων εισηγητών

του Συμβουλίου της Επικρατείας, τέσσερις (4) θέσεις

δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενε−

νήντα έξι (96) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου

των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Β. Πολιτική και Πoιvική Δικαιoσύvη, τριάντα επτά (37)

θέσεις δοκίμων παρέδρωv πρωτoδικείoυ.

Γ. Εισαγγελείς, οκτώ (8) θέσεις δοκίμων παρέδρων

εισαγγελίας.


Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενερ−

γηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο

δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα

διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο−

Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.


3. 3-6-2013


Ανακοίνωση για την πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Α) Άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων Δικαστών & Εισαγγελέων

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τον Υπουργό ότι έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη η σχετική αύξηση και ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι παραμένει, κατόπιν εντολής του, η προστεθείσα, με τροπολογία στο Νομοσχέδιο «περί ενεχύρου κλπ», διάταξη, ως προς την αύξηση των οργανικών θέσεων για τα δύο επόμενα έτη και συγκεκριμένα: α) για το 2014, αύξηση κατά δύο (2) των θέσεων των Προέδρων Εφετών & Εισαγγελέων Εφετών, αντίστοιχα, κατά  δώδεκα (12) των Εφετών & και κατά δώδεκα (12) των Αντεισαγγελέων Εφετών και κατά  δέκα οκτώ (18) των Πρωτοδικών –Παρέδρων & κατά δώδεκα (12) των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών – Παρέδρων και β) για  το 2015, αύξηση του ιδίου ως άνω αντίστοιχου αριθμού, στους ίδιους ως άνω βαθμούς. (Εάν η διάταξη αυτή εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα υπογράψει άμεσα συμπληρωματική προκήρυξη, για τον διαγωνισμό των εισακτέων στη Σχολή Δικαστών. Η προκήρυξη την οποία υπέγραψε ήδη, για την επόμενη σειρά περιλαμβάνει τριάντα επτά (37) Δικαστές και οκτώ (8) Εισαγγελείς).http://dikastis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_3.html


2. 3-6-2013

Σύμφωνα με  πληροφορίες , η προκήρυξη για το διαγωνισμό έχει υπογραφεί και κατά πάσα πιθανότητα οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Φθινόπωρο 1. 6-4-2013

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Είναι σε διαβούλευση η αλλαγή του ορίου ηλικίας. Είχε αλλάξει ο Κώδικας Δικ. Λειτουργών με το όριο να γίνεται 40 έτη με τον 4055/2012 (η 19η σειρά είχε προβληματισθεί με το τι ισχύει) και μάλλον θα ξανα αλλάξει στα 45 έτηΗ παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 88 παρ. 2 του ν. 4055/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28 έτος και δεν έχει υπερβεί το 45 έτος της ηλικίας του»


http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=46491-3 of 3