ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αν θέλετε να σχολιάσετε, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχή  του κάθε άρθρου για να μεταφερθείτε στο BLOG

Πρόσφατες ανακοινώσεις

  • Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έτους 2012. Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/2012.htmlΦΕΚ B 2963/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθ. Γ/ΕΞ/7002Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δε−δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ...
    Αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 3:01 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
  • ΣτΕ: Αντισυνταγματική η μακροχρόνια παράταση θητείας μελών Ανεξάρτητης Αρχής Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_8746.htmlΔε διαθέτουν νόμιμη συγκρότηση οι Αρχές, η θητεία των μελών των οποίων παρατάθηκε για μακρό χρονικό ...
    Αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 1:58 π.μ. από το χρήστη dikastis gr
Εμφάνιση αναρτήσεων 1 - 2 από 2. Προβολή περισσότερων »

Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έτους 2012.

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 3:01 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/11/2012.html

ΦΕΚ B 2963/2013 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Γ/ΕΞ/7002
Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δε−
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έτους 2012.


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα−
κτήρα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτη−
τη Αρχή και έχει ως αποστολή της την εποπτεία της
εφαρμογής του Ν. 2472/1997 και άλλων ρυθμίσεων που
αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξερ−
γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και
την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται
κάθε φορά. Εξυπηρετείται από δική της Γραμματεία και
έχει δικό της προϋπολογισμό.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα−
κτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2472/1997, ασκεί
μια σειρά αρμοδιοτήτων, οι οποίες μπορούν να διακρι−
θούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ρυθμιστικές εν
ευρεία έννοια και τις ελεγκτικές.

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η μακροχρόνια παράταση θητείας μελών Ανεξάρτητης Αρχής

αναρτήθηκε στις 29 Μαρ 2014, 1:58 π.μ. από το χρήστη dikastis gr

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

http://dikastis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_8746.html


Δε διαθέτουν νόμιμη συγκρότηση οι Αρχές, η θητεία των μελών των οποίων παρατάθηκε για μακρό χρονικό διάστημα
14/10/2013 11:57


Υπέρ της αντισυνταγματικότητας της αδικαιολόγητα μακροχρόνιας παράτασης της θητείας μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πρόκειται για την υπόθεση του μέλους του ΕΣΡ, κ.Τσουράκη, ο οποίος διορίστηκε το 2005 με τετραετή θητεία, ωστόσο βρισκόταν ακόμα στη θέση του, ως τακτικό μέλος, το 2011, οπότε και επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, εκδικάζοντας την προσφυγή του ραδιοφωνικού σταθμού, έκρινε ότι, το χρονικό διάστημα των 22 μηνών που μεσολάβησε από τη λήξη της τετραετούς θητείας του κ. Τσουράκη, μέχρι την έκδοση της επίμαχης απόφασης, τον Αύγουστο του 2011, είναι μη ανεκτό, σύμφωνα με τη συνταγματική ερμηνεία του άρ. 101Α.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1-2 of 2