Om studiet‎ > ‎

Pensumlitteratur

I tillegg til tekstene på dette nettstedet vil dette være teoripensum.

Under oppdatering

I bokform

Digital kompetanse i skolen - en innføring, Universitetsforlaget
Ola Erstad
Boken tar utgangspunkt i mediepedagogikk for å si noe om digital kompetanse


På nett

Støttelitteratur:
Tekst 2 null
, Universitetsforlaget
Jon Hoem og Ture Schwebs
Boken beskriver og forklarer forskjellige former for nettkommunikasjon, og hvordan disse påvirker oss i ulike sammenhenger.