Innleveringer‎ > ‎

1 - Prosjektskisse

I denne innleveringen skal du lage en skriftlig skisse, som forteller hva prosjektet ditt (nettoppdraget) skal ta for seg. 

Målgruppen for denne presentasjonen er dine medstudenter og veiledere på studiet. Samtidig skal prosjektskissen kunne fungere som et "veikart" for det videre arbeidet med nettoppdraget.

Husk at dette ikke skal være en endelig plan, men en skisse som du kan arbeide videre med.

Mer om denne innleveringen

Dette skal være en overordnet beskrivelse av opplegget, som skal synliggjøre hvordan du vil arbeide med digital kompetanse og digitale verktøy.

Dette kan være en ganske komplett skisse, men også mer løse ideer, som kan konkretiseres og endres frem mot en endelig prosjektbeskrivelse. 


Du skal kort presentere hva opplegget skal handle om, litt om hva som kan inspirere prosjektet, hvem målgruppen er.


Alt legges på nettsiden din. Du kan legge inn bilder og videoer etter ønske og behov

Mål med denne innleveringen

  • Opprette dine egne sider på nettstedet.
  • Begynne arbeidet med å sette digital kompetanse inn i en faglig sammenheng.
  • Begynne på en konkretisering av rammene for videre arbeid

Dere kan gjøre endringer i prosjektskissen fram til dere begynner på innlevering 3. Dere vil helt sikkert komme på nye ting etter hvert. Da er det bare å gjøre endringer.


Formålet i denne omgang er å komme i gang med prosessen og få skrevet ned noen ideer til gjennomføringen av prosjektet. 

Skissen skal være av et slikt omfang at veiledere og medstudenter får et noenlunde klart bilde av hva du ser for deg å gjennomføre.


Opplegget dere skisserer kan gjerne knyttes til egen arbeidssituasjon, slik at det senere kan komme til nytte også i denne sammenhengen.

Pensumlitteratur


Ressurser

Fagtekster

Veiledninger

Verktøy

  • Nettbaserte forfatterverktøy
  • Presentasjon