Innleveringer‎ > ‎

3 - Produksjon

Studentene skal produsere et utvalg digitale medieprodukter, som inngår i vurderingsmappen. 

Mer om oppgaven

Produksjonenes innhold, formål og omfang defineres i prosjektskissen, i dialog med veileder.

Mål med oppgaven

Få på plass de ressursene som skal inngå i vurderingsmappen.

Ressurser (kommer)

Teori


Veiledninger


Verktøy