Fagstoff

Vi har delt inn fagstoffet i åtte deler, som du finner som punkter i hovedmenyen til venstre:
 1. Finne
  Hvordan du søker etter informasjon
 2. Vurdere
  Hva du bør se etter for å kvalitetsvurdere informasjon
 3. Organisere
  Verktøy for å ordne informasjon
 4. Samarbeide
  Verktøy for samskriving, konferanser, skjermdeling mm
 5. Skape
  Produsere ulike medieuttrykk
 6. Formidle
  Presentere ulike medieuttrykk
 7. Sikkerhet
  Data- og nettsikkerhet
 8. Teori
  Hvordan digital kompetanse kan plasseres i forhold til andre kunnskapsfelt.