På disse sidene finner du informasjon og praktiske tips knyttet til forskjellige sider av digital kompetanse.

Fokus er særlig på hvordan vi aktivt kan utnytte IKT for bedre produksjon og formidling i undervisning og læring

Innholdet retter seg særlig mot digital kompetanse og bruk av nettbaserte verktøy i høyere utdanning, men er også relevant for andre trinn.

Er det noe du lurer på: send epost til jon.hoem@hib.no


Nettstedet er utarbeidet i forbindelse med studiet Digital kompetanse (7,5 sp), men ressursene ligger åpent og kan fritt benyttes, også av de som ikke er tatt opp som studenter.