11. Utrecht

Index:

Asch van Wyck, Hubert Matthijs Adriaan Jan van 1774-1843

Title:

Over het oude muntregt der stad Utrecht / [H.M.A.J. van Asch van Wyck]

Source:

Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht 3 (1837) p. 325-342, 361-378, 379-383

 

Index:

Balfoort, J.H.

Title:

Eenige Utrechtsche bisschoppelijke munten niet voorkomende in de beschrijving der bisschoppelijke munten en zegelen van Utrecht in het bijzonder door Frans van Mieris. [1e twaalftal] / [J.H. Balfoort]

Source:

Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht 9 (1843) p. 253-265

 

Index:

Balfoort, J.H.

Title:

Eenige Utrechtsche bisschoppelijke munten niet voorkomende in de beschrijving der bisschoppelijke munten en zegelen van Utrecht in het bijzonder door Frans van Mieris. 2e twaalftal / [J.H. Balfoort]

Source:

Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht 2e ser. 1 (1844) p. 185-194

 

Index:

Balfoort, J.H.

Title:

Eenige Utrechtsche bisschoppelijke munten niet voorkomende in de beschrijving der bisschoppelijke munten en zegelen van Utrecht in het bijzonder door Frans van Mieris. 3e twaalftal / [J.H. Balfoort]

Source:

Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht 2e ser. 3 (1846) p. 41-49

 

Index:

Benders, Josephus Gerardus Johannes Maria 1965-

Title:

Quid sunt 'marce sterlingorum' fabricate apud Vollenho? : a numismatic puzzle in the diocese of Utrecht at the beginning of the thirteenth century / Jos Benders & Jeroen F. Benders

Source:

Numismatic Chronicle 167 (2007) p. 183-187

 

Index:

Benders, Josephus Gerardus Johannes Maria 1965-

Title:

Ruzie te Rhenen / Jos Benders, Paul Moors

Source:

De Beeldenaar 29 (2005) 3 p 107-111

 

Index:

Besier, Louis Willem Alexander 1829-1904

Title:

De stempelsnijders van 's Rijks Munt te Utrecht in de laatste 50 jaren. [I] / [L.W.A. Besier]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 2 (1894) p. 5-30

 

Index:

Besier, Louis Willem Alexander 1829-1904

Title:

De stempelsnijders van 's Rijks Munt te Utrecht in de laatste 50 jaren. II: D. van der Kellen / [L.W.A. Besier]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 3 (1895) p. 5-51

 

Index:

Boegheim, Lambertus Machiel Johannis 1927-

Title:

's Rijks Munt gedurende de Tweede Wereldoorlog / L.M.J. Boegheim

Source:

Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde (2007) p. 19-58

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der bisschoppen, van de heerlijkheid en de stad Utrecht, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26.7

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1859

 

Index:

Cruysheer, Anton T.E.

Title:

Een halve penning van bisschop Boudewijn II / Anton T.E. Cruysheer

Source:

De Beeldenaar 37 (2013) 6 p. 264-266

 

Index:

Cruysheer, Anton T.E.

Title:

Een nieuwe halve penning van bisschop Boudewijn II / Anton Cruysheer

Source:

De Beeldenaar 38 (2014) 6 p. 255-256

 

Index:

Cruysheer, Anton T.E.

Title:

Weer een nieuwe munt van bisschop Boudewijn II (1178-1196) / Anton Cruysheer

Source:

De Beeldenaar 40 (2016) 2 p. 71-72

 

Index:

Dodt van Flesburg, J.J.

Title:

Over de bisschoppelijke Munt / [J.J. Dodt v. Fl.]

Source:

Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheid en Statistiek van Utrecht 9 (1843) p. 314-321, 344-350, 386-393, 415-421

 

Index:

Enklaar, Diederik Theodorus 1894-1962

Title:

Stukken betreffende het Stichtse muntwezen ten tijde van bisschop David van Bourgondië / medegedeeld door D. Th. Enklaar

Source:

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 48 (1927) p. 27-52

 

Index:

Feith, Frederik 1848-1916

Title:

Een bezoek aan 's Rijksmunt te Urecht / door F. Feith

Source:

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 18 (1908) 2 (juli-december) p. 99-110

 

Index:        

Gelder, Hendrik Enno van 1916-1998

Title:

De Utrechtse munten ten tijde van bisschop David van Bourgondië / door H. Enno van Gelder

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 58-59 (1971-1972) p. 10-50, pl. 2-6

Abstract:

Under strong pressure of Philip Duke of Burgundy, his natural son David was appointed bishop of Utrecht in 1456. At first David's position was weak, but he was able to strengthen it gradually. Around 1470 he could pursue a vigorous and independent policy, also in monetary affairs. This situation was abruptly changed by the death of Charles the Bold, Duke of Burgundy, in 1477, when a revolt broke out in the Burgundian Netherlands. Also David's temporal domains rebelled against him, which resulted in a civil war between the town of Utrecht and the bishop in 1482-1483. His authority could only be restored when Archduke Maximilian came to his assistance with troops. In his later regnal years till his death in 1496 bishop David was greaily dependent on Burgundian support. Analysis of the rates of the Rhenish guilder in Utrecht and Deventer accounts shows that the development of the value of the bishop's coins runs practically parallel to that of the coins struck in the Burgundian Netherlands. At first a light, very gradual, decrease in value of the silver coins can be observed, but after 1474 the debasement develops at a rapid rate, until in 1490, a few weeks after the Burgundian revaluation, the coinage of Utrecht is considerably strengthened again. Details about weight and fineness of the coins struck by the bishop have been extracted from a series of unpublished instructions to moneyers in the episcopal archives. A reconstruction of the coin series struck at Rhenen and Wijk-bij-Duurstede by order of bishop David is here made on the basis of the above data, which are supported by facts derived from the study of hoards, from rates of exchange recorded in municipal tariffs, and comparison of coin types. In addition a survey is given of the coins struck by order of the town of Utrecht in the same period. Since the 14th century the town had had the right to strike coins of small denominations. During the war of 1482-1483 it also struck larger denominations, partly in its own name, partly in the name of Engelbert of Cleves whom the rebels had appointed regent of the bishop's domains.

 

Index:          

Groebe, Dirk 1789-1867

Title:

Nog iets over het vermeende oude muntregt van de stad Utrecht / door D. Groebe

Source:

Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht 4 (1838) p. 273-286, 309-323, 352-359

 

Index:          

Gropp, Stefan Siegmund 1966-

Title:

De Utrechtse muntslag in het Oversticht ten tijde van bisschop Frederik van Bade, 1496-1517 / Stefan Gropp

Source:

De Beeldenaar 35 (2011) 2 (maart-april) p. 79-84

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Dubbele duidelijkheid over de muntplaats, maar wie is de bisschop? / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 39 (2015) 1 p. 33-34

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Hypothese aangaande de naamloze kwart groot van het bisdom Utrecht / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 40 (2016) 5 p. 200

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Nieuwe variant van een halve groot van de Utrechtse bisschop Frederik van Baden / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 40 (2016) 4 p. 190

Abstract:

A newly found coin is a variant of the half groat of Frederik van Baden, bishop of Utrecht

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Willebrand, afgekort en retrograde / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 34 (2014) 5 p. 215-216

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

Lettre de M. le chevalier Hooft van Iddekinge à M.R. Chalon, président de la Société royale de numismatique / [Hooft van Iddekinge]

Source:

Revue Belge de Numismatique 33 (1877) p. 282-284

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

Noble d'or à retrouver de Gisbert de Bréderode, évêque d'Utrecht / [Hooft van Iddekinge]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 5e sér. 6 (1874) p. 143-144

 

Index:

Hulsebos, Gerrit Assies 1839-1919

Title:

Monnaies et jetons inédits ou peu connus des évêques d'Utrecht / [G.A. Hulsebos]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 9 (1901) p. 235-242, pl. 7-8

 

Index:

Kist, Nicolaas Christiaan 1793-1859

Title:

Beschrijving en afbeelding eener onuitgegeven bisschoppelijke munt van Utrecht : onlangs, bij het slopen der wal aan de Koepoort, te Leiden gevonden / N.C. K.

Source:

Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland 10 (1840) p. 379-383 

 

Index:

Leimus, Ivar Akselevic 1953-

Title:

Villa Evithe : eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum / Ivar Leimus

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 103 (2016) p. 59-68

Abstract:

The hoard Kuusalu 1936 contained a hitherto unknown coin with Saint Paul on the obverse. It may be dated to the mid 11 th century. The stylistic similarity with type Dannenberg 1 259 allows to attribute this coin to ‘Villa Evithe’. Whilst the location of this villa remains unknown, the design and mass point to the Utrecht area.

 

Index:

Luijt, Janjaap 1966-

Title:

Gouddiefstal uit de Utrechtse Munt / Janjaap Luijt

Source:

Oud-Utrecht 70 (1997) 2 (maart-april) p. 42-44

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Geschiedenis van een klop op Utrechtsche stuivers / [Marie G. A. de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 21 (1913) 2-3 p. 111-122

 

Index:

Mieris, Frans van 1687-1763

Title:

Aanteekeningen van Frans van Mieris op zijne Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen, van Utrecht in 't byzonder / [uitgeg. door A.D. Schinkel]

Published:

's Gravenhage : ter drukkerij van A.D. Schinkel, 1838

 

Index:

Mieris, Frans van 1687-1763

Title:

Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, midsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld, het verschil der muntstoffen en weegingen, de waarde der metaalen, 't recht van geldmunten, en het eerste geldgebruyk in 't algemeen / opgesteld en verzameld door Frans van Mieris

Published:

Te Leyden : by S. Luchtmans, Dirk Haak en Joh. Arn. Langerack, 1726

 

Index:

Muller, Samuel 1848-1922

Title:

Over oude koninklijke munten, te Utrecht geslagen / [S. Muller Fz.]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 21 (1913) p. 125-136

 

Index:

Munier, Bonifacius

Title:

Over de oudheid van de Munt te Utrecht / [Bonifacius Munier]

Source:

Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1 (1847) p. 35-63

 

Index:        

Nahuys, Maurin Théodore Corneille Florent Napoléon 1832-1895

Title:

Coins de monnaies et de médailles du musée de la ville d'Utrecht / [Maurin Nahuys]

Source:

Revue Belge de Numismatique 38 (1882) p. 343-353, pl. 14

 

Index:

Nahuys, Maurin Théodore Corneille Florent Napoléon 1832-1895

Title:

Florin d'or inédit de Rudolphe de Diepholt / [Cte Maurin Nahuys]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 3 (1859) p. 239-240, pl. 7

 

Index:

Nahuys, Maurin Théodore Corneille Florent Napoléon 1832-1895

Title:

Monnaies de l'évêché d'Utrecht, du treizième siècle, provenant d'une trouvaille faite a Beekbergen / [Maurin Nahuys]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 4 (1860) p. 172-177

 

Index:

Noordaa, Simon Hendrik van der 1793-1851

Title:

Geschied- en penningkundige aanmerkingen, naar aanleiding van eenige hier te lande gevondene munten. III / door S.H. van der Noordaa

Source:

Tijdschrift voor Algemeene Munt- en Penningkunde 2 (1839) 1 p. 259-271

 

Index:

Polak, Ernst 1885-1940

Title:

De Woerdensche noodmunten 1575-1576 / [Ernst Polak]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 12 (1925) p. 1-25, pl. 1

 

Index:

Sassen, August Hendrik 1853-1913

Title:

Carel Frederik Westerman : oud muntmeester van Utrecht, bijna-muntmeester van Holland / [Auf. Sassen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 8 (1900) p. 7-17, pl. 1

 

Index:

Serrure, Constant Antoine 1835-1898

Title:

Bisschoppelijke munten van Utrecht / [C.A. Serrure]

Source:

Vaderlandsch Museum 3 (1859-1860) p. 73-76, pl. 2-3

 

Index:

Vermeulen, Pieter Jacobus 1809-1878

Title:

Over de oudheid van de Munt te Utrecht / [P. J. Vermeulen]

Source:

Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 4 (1852) p. 35-63

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

Drieguldens, guldens en halve guldens van Utrecht / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 47 (1960) p. 59-79, pl. 7-8

Abstract:

A detailed survey is given of the many variations occurring in the types of these three denominations for the period 1681—1799. On the ohv., for instance, there are differences in form and number of jewels of the crown, in the form of the coat-of-arms, or in the indication of the denominations. On the rev. Minerva has been depicted in different positions, there are differences in the ornaments on the socle, in the position of the date, and in the form of the mint mark. Variations in legends and lettering are also indicated. The author comes to the conclusion that changes in the aspect of the dies are approximately contemporaneous with the appearance of new die-cutters, who interpreted the general design in a slightly different way.

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

Dukaten en dubbele dukaten van Utrecht / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 62-64 (1975-1977) p. 63-114, pl. 20-22

Abstract:

The author gives a survey of the different types and epigraphical variations of the ducats and double-ducats, which were struck at Utrecht from 1586 till 1808. Additionally, he pays attention to the changing function of these coins during that era. Type changes are found to coincide with changes of mintmasters and especially of die-cutters An indication of the degree of rarity of each date is obtained by comparison of their occurrence in hoards and collections. Minor variations within one year are sometimes a consequence of the opening of the mint-box; the pieces coined after the opening had to be differentiated from the coinage before the opening.

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

Dukatons en halve dukatons van Utrecht / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 48 (1961) p. 43-57, pl. 3-5

Abstract:

A survey is given of the dukatons (silver riders) and half-dukatons struck in the provincial mint of Utrecht during the period 1659—1798. In the same way as with the three-guilder pieces and their sub-divisions which were dealt with in a previous publication (]MP 47 (1960), p. 5 9 ) , the variations which the successive die-cutters introduced in the general design are pointed out.

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

De gouden rijders van Utrecht (1606-1644) / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 56-57 (1969-1970) p. 49-62, pl. 2-3

Abstract:

In continuation of his earlier studies the author gives a survey of the different types and epigraphical variations of the golden riders and half-riders which were struck at Utrecht from 1606 to 1644. Type-changes are found to coincide with changes of mintmasters and die-cutters. In some cases they appear to have been introduced to facilitate distinction between coins struck before or after trial of a mint box. Additionally an indication of the degree of rarity of each date is obtained by comparison of their occurrencein hoards and collections.

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

Rijksdaalders van Utrecht 1606-1700 / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 52-53 (1965-1966) p. 14-28, pl. 2-4

Abstract:

The author continues his detailed chronological treatment of the seventeenth- and eighteenth-century coinage of the province of Utrecht with a survey of the different types and epigraphical variations of the rijksdaalders and half-rijksdaalders which were struck at Utrecht from 1606 to 1700. Again type changes are found to coincide with changes of die-cutters. In an introduction the author discusses the causes which led to the introduction of this denomination and to its decline.

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

De Utrechtse daalders / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 55 (1968) p. 46-51, pl. 2

Abstract:

In the period after the introduction of the silver ducat in 1659 the provincies of the Netherlands seriously disagreed on the advisability of a further debasement of the coinage. The province of Zealand took the initiative by introducing a daalder of 30 stuivers. This example was followed by several other provinces and towns. The province of Utrecht struck the daalder between 1685 and 1692. The author describes the three different types of daalders of this province. In addition he gives an indication of the degree of rarity of each date by comparing their occurrence in hoards, collections and dealers' offers.

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

Zilveren dukaten van Utrecht / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 51 (1964) p. 1-16, pl. 1-2

Abstract:

In the period 1659-1808 no fewer than 25 million silver ducats were struck at the mint of Utrecht. The author has distinguished ten different types which are described and discussed. Finally the silver ducats and  alf ducats are arranged according to year, type and variants in a table.