10. Overijssel, Deventer, Kampen, Zwolle

Index:

Benders, Josephus Gerardus Johannes Maria 1965-

Title:

De braspenning van Frederik van Blankenheim / Jos Benders, Peter van de Koppel

Source:

De Beeldenaar 30 (2006) 3 p. 99-102

 

Index:

Berghuijs, H.K.

Title:

De noodmunten van de stad Deventer : 1578 en 1672 / door H.K. Berghuijs

Source:

Verslagen en mededeelingen / Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 69 (1954) p. 125-135

 

Index:

Berghuijs, H.K.

Title:

De noodmunten van de stad Kampen : 1578 en 1672 / door H.K. Berghuijs

Source:

Verslagen en mededeelingen / Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Pegt en Geschiedenis 68 (1953) p. 33-42

 

Index:

Chalon, Rénier Hubert Ghislain 1802-1899

Title:

Un gros tournois de Jean de Cunre / [R. Chalon]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 3 (1859) p. 374-377, pl. 13

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der voormalige heeren en steden van Overijssel, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van  der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26.4

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1854

 

Index:

Cost Jordens, Willem Herman 1799-1875

Title:

Bijdragen tot de geschiedenis der Deventer munt. [I] / [C.J]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 19 (1854) p. 1-77

 

Index:

Cost Jordens, Willem Herman 1799-1875

Title:

Bijdragen tot de geschiedenis der Deventer munt. II / [W.H. Cost Jordens]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 20 (1855) p. 1-118

 

Index:

Cost Jordens, Willem Herman 1799-1875

Title:

Kamper-stempels : bijdragen tot de Kamper-Munt / door W.H. Cost Jordens

Published:

Deventer : J. de Lange, 1857

 

Index:

Cost Jordens, Willem Herman 1799-1875

Title:

De munt te Hasselt / [Cost Jordens]

Source:

Verzameling van stukken die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 2e afd.: Verslagen en mededeelingen. 1e st. (1860) p. 62-94

 

Index:

Cost Jordens, Willem Herman 1799-1875

Title:

Munt te Hasselt / [J.]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 16 (1851) p. 217-230

 

Index:

Cost Jordens, Willem Herman 1799-1875

Title:

Munt van Deventer, Kampen en Zwol / [W.H. Cost Jordens]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 18 (1853) p. 82-84

 

Index:

Cost Jordens, Willem Herman 1799-1875

Title:

Nog iets over zekere dusgenoemde Kamper noodmuntjes van 1578 / [C.J.]

Source:

Verzameling van stukken die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 2e afd.: Verslagen en mededeelingen. 3e st. (1865) p. 51-52

 

Index:

Cost Jordens, Willem Herman 1799-1875

Title:

Oude Deventer munt / [W.H. Cost Jordens]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 11 (1846) p. 145-146

 

Index:

Cost Jordens, Willem Herman 1799-1875

Title:

Een woord over zekere dusgenoemde Kamper noodmuntjes van 1578 / [Cost Jordens]

Source:

Verzameling van stukken die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 2e afd.: Verslagen en mededeelingen. 1e st. (1860) p. 95-99

 

Index:

Doorninck, Jan Izaäc van 1840-1889

Title:

Muntmeesters-instructie van 1534 / [v. D.]

Source:

Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel / uitg. door J.I. van Doorninck en J. Nanninga Uitterdijk. - Zwolle : De erven J.J. Tijl, 1874. - P. 279-281

 

Index:

Doorninck, Jan Izaäc van 1840-1889

Title:

Noodmunten van Kampen, in 1578, tijdens het beleg dier stad door den graaf van Rennenberg, geslagen / [J. v. D.]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 3 (1837) p. 243-248

 

Index:

Ebbinge Wubben, Frederik Allard 1791-1874

Title:

Stedelijke munt van Hasselt. I / F.A. Ebbinge Wubben

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 20 (1855) p. 205-225

 

Index:

Fortuyn Droogleever, J.

Title:

De driesteden-muntslag, een merkwaardige Overijsselse overeenkomst in de XVde en XVIde eeuw / door J. Fortuyn Droogleever

Source:

Overijsselse Historische Bijdragen 94 (1979) p. 71-84

 

Index:

Fortuyn Droogleever, J.

Title:

De stedelijke muntslag te Deventer in de XVde eeuw / door J. Fortuyn Droogleever

Source:

De Beeldenaar 2 (1978) 4 p. 3-6 ; 6 p. 8-13

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

BENEDICTVS QUIVENIT (gezegend hij die komt) / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 32 (2012) 1 p. 40-41

 

Index:

Keer, Otto

Title:

Over een muntje (denarie) van Deventer (1267-1270?) / [O. Keer]

Source:

Tijdschrift voor oudheden, statistiek, zeden en gewoonten, regt, genealogie en andere deelen der geschiedenis van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 4 (1850) p. 49-70

 

Index:

Kerkwijk, Adolf Octave van 1873-1957

Title:

De Munt te Zwolle / [A.O. Kerkwijk]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 18 (1931) p. 1-21, pl. 1-2

 

Index:

Kuile, Gijsbertus Johannes ter 1871-1954

Title:

De openbare en particuliere munt- en penningverzamelingen in Overijssel / door G.J. ter Kuile Sr.

Source:

Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis 66 (1951) p. 196-208

 

Index:

Moerman, Hendrik Jacob 1882-1954

Title:

De Kamper Munt / [H.J. Moerman]

Source:

Kamper Almanak (1937-1938) p. 116-123

 

Index:

Nahuys, Maurin Théodore Corneille Florent Napoléon 1832-1895

Title:

Petites monnaies unifaces de billon aux armoiries de la ville de Zutphen et de la province d’Over-Yssel / [Maurin Nahuys]

Source:

Revue Belge de Numismatique 38 (1882) p. 634-639, pl. 20

 

Index:

Oude

Title:

Oude Deventer munt

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 11 (1846) p. 145-146

 

Index:

Pol, Arent 1951-

Title:

Munt of penning? / door Arent Pol

Source:

De Beeldenaar 13 (1989) 5 p. 160-163

 

Index:

Rhijn, Jan Matthijs van 1791-1860

Title:

Munt van Deventer, Kampen en Zwol / [J.]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 18 (1853) p. 82-84

 

Index:

Rhijn, Jan Matthijs van 1791-1860

Title:

Oude dubbelde dukaten / [J.M. v. R.]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 12 (1847) p. 248-254

 

Index:

Rhijn, Jan Matthijs van 1791-1860

Title:

Oude munt / [J.M. v. R.]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 13 (1848) p. 169-177

 

Index:

Rhijn, Jan Matthijs van 1791-1860

Title:

Oude Overijsselsche dukaat / [J. M. V. R.]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 10 (1845) p. 1-27

 

Index:

Rhijn, Jan Matthijs van 1791-1860

Title:

Oude Overijsselsche munt / [J. M. V. R.]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 9 (1844) p. 197-107

 

Index:

Rhijn, Jan Matthijs van 1791-1860

Title:

Oud muntstuk te Deventer geslagen / [J.M. v. R.]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 13 (1848) p. 169-177

 

Index:

Rhijn, Jan Matthijs van 1791-1860

Title:

Philipsdaalder, te Hasselt geslagen / [J.M. v. R.]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 16 (1851) p. 94-101

 

Index:

Roye van Wichen, Adam Jean Bernard de 1790-1863

Title:

Zilveren munt van Jan, heer van Kuinre / [De Roye van Wichen]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 13 (1848) p. 200-202

 

Index:

Schilder, Kees

Title:

Laat-middeleeuwse Kamper goudsmeden en muntmeesters / door K. Schilder

Source:

Kamper Almanak (1986-1987) p. 219-292

 

Index:

Schulman, Maurits 1876-1943

Title:

De munt van Overijsel te Kampen onder Karel V / [M. Schulman]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1 (1914) p. 144-151

 

Index:

Schultz Jacobi, Johannes Christoffel 1806-1865

Title:

Aanteekeningen omtrent de Zutphense Munt en de Zutphense munten / door J.C. Schultz Jacobi

Source:

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 4 (1866) p. 171-205

 

Index:

Serrure, Constant Philippe 1805-1872

Title:

Monnaie ou médaille de la ville de Deventer : double noble à la rose au nom du seigneur d'Arckel / [C.P. Serrure]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3 (1847) p. 253-262

 

Index:

Soetens, P.J.

Title:

De muntslag in Kampen / door P.J. Soetens

Source:

Kamper Almanak (1962-1963) p. 270-300