06. Groningen & Drenthe

Index:        

Aken de Waard, Jan van -1915

Title:

Iets naar aanleiding van de Groningsche noodmunt, geslagen in 1577 / [J. de Waard]

Source:

Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906 (1905) p. 67-86

 

Index:

Feith, Hendrikus Octavius 1813-1895

Title:

Bijdrage tot de geschiedenis der Groningsche stads en provinciale munt / [H.O. Feith]

Source:

Groninger Volks-Almanak 8 (1844) p. 86-107 ; 9 (1845) p. 85-102

 

Index:

Feith, Hendrikus Octavius 1813-1895

Title:

Het muntregt der Ommelanden : een bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche munten / door H.O. Feith

Published:

Groningen : A.L. Scholtens, 1857

 

Index:

Feith, Johan Adriaan 1858-1913

Title:

Rijder- en leeuwengrooten van Koevorden en Selwerd / [J.A. Feith]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 1 (1893) p. 142-159

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

Iets over de heerlijkheid Ruinen en over eene, vermoedelijk, aldaar geslagene munt / [door J.E. Hooft van Iddekinge]

Source:

Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde, inzonderheid van de Provincie Groningen 2 (1865) p. 20-30

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

Monnaie d'un seigneur de Cunre : frappée à Emeloord, dans l'Ile de Schokland / [J.-E.-H. Hooft van Iddekinge]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 5 (1867) p. 109-113, pl. 1

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

Notice sur une monnaie de l'évêque Burchard, frappée à Groningue / [Hooft van Iddekinge]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 3 (1865) p. 215-217

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

La plus ancienne monnaie des seigneurs de Coevorde / [J.E.H. Hooft van Iddekinge]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 5 (1867) p. 496-498, pl. 17

 

Index:

Puister, Antonius Tonnis 1926-1987

Title:

Groningse stedelijke munten / door A.T. Puister

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 73 (1986) p. 5-72

 

Index:

Schulman, Maurits 1876-1943

Title:

De munten der Ommelanden : 1579-1591 / door M. Schulman

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 2 (1915) p. 129-181

 

Index:

Wis, Jan C. van der

Title:

De flabbe / Jan C. van der Wis

Source:

De Beeldenaar 35 (2011) 2 p. 63-68

 

Index:

Wis, Jan C. van der

Title:

Groningse kloppen op nobels en rozenobels / Jan C. van der Wis

Source:

De Beeldenaar 33 (2009) 4 p. 169-174