05. Guelders

Index:

Benders, Josephus Gerardus Johannes Maria 1965-

Title:

Dating the deniers of Gerard IV and Otto II of Gelre / Jos Benders

Source:

Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 50 (2000) p. 115 126

Abstract:

A chronology is presented for the deniers (and oboles) of the Gelrian counts Gerard IV (1207-1229) and Otto II (1229-1271).

 

Index:

Benders, Josephus Gerardus Johannes Maria 1965-

Title:

Gadert van Stramprade : ca. 1340-tussen 11 juni-20 dec. 1394 : muntmeester en landrentmeester / [Jos Benders en Paul Moors]

Source:

Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis. Dl. 5 / red.: J.A.E. Kuys (eindred.) ... [et al.]. - Hilversum : Verloren, 2006. – P. 125-128

 

Index:

Benders, Josephus Gerardus Johannes Maria 1965-

Title:

Joest : Gelders muntmeester in 1416 / Jos Benders

Source:

De Beeldenaar 29 (2005) 2 p. 80-85

 

Index:

Benders, Josephus Gerardus Johannes Maria 1965-

Title:

Klein maar fijn : Gelders kleingeld uit de middeleeuwen / Jos Benders

Source:

Detector Magazine 84 (december 2005) p. 15-17

 

Index:

Benders, Josephus Gerardus Johannes Maria 1965-

Title:

De muntslag in het Gelderse Overkwartier na 1371 / door Jos Benders

Source:

Maandblad voor Numismatiek 14-15 (2004)

 

Index:

Benders, Josephus Gerardus Johannes Maria 1965-

Title:

Sterlings from Gelre (Gelderland) / Jos Benders

Source:

Numismatic Chronicle 162 (2002) p. 365-372

Abstract:

The sterlings and matching deniers of count Reinald I of Gelre (1271-1326) are discussed.

 

Index:

Chalon, Renier Hubert Ghislain 1802-1899

Title:

Monnaies des seigneurs de Borkulo / [R. Chalon]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 2e sér. 6 (1856) p. 197-203, pl. 9

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der voormalige graven en hertogen van Gelderland, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; [26.2]

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1852

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der voormalige heeren en steden van Gelderland, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26.3

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1853

 

Index:

Coster, Louis de 1800-1879

Title:

Restitution d'une monnaie à Florent de Culembourg / [L. Decoster]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 2e sér. 3 (1853) p. 332-334, pl. 12

 

Index:

Derksema, Willem Hendrik Cornelis 1907-1991

Title:

Tielse munten uit de elfde eeuw. 1 / W. Derksema

Source:

Tabula Batavorum 5 (1987) 1 (februari) p. 22-26

 

Index:

Derksema, Willem Hendrik Cornelis 1907-1991

Title:

Tielse munten uit de elfde eeuw. 2: Slot / W. Derksema

Source:

Tabula Batavorum 5 (1987) 2 (juni) p. 30-35

 

Index:

Gelder, Hendrik Enno van 1916-1998

Title:

Aanvulling op ‘De munten van hertog Karel van Gelre, geslagen na zijn dood (1538-1543)’ / door H. Enno van Gelder

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 43 (1956) p. 32-35

 

Index:

Gropp, Stefan Siegmund 1966-

Title:

Het Nijmeegse waardijnregister 1581-1589 / Stefan Gropp

Source:

De Beeldenaar 33 (2009) 1 (januari-februari) p. 20-24

 

Index:

Guyot, Paul Charles Guillaume 1800-1861

Title:

Verklaring van het verschijnsel, dat de stad Nijmegen in 1567 muntlid werd van de Westfaalsche en Nederrijnsche kreitsen ... / door P.C.G. Guyot

Source:

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 4 (1844) p. 294-302

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Grafelijke muntreeks van Gelre uitgebreid met interessante variant / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 38 (2014) 4 p. 152

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Middeleeuwse muntreeks Huissen uitgebreid met een nieuw type kwart groot / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 37 (2013) 6 p. 259-262

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Een munt om mee te pronken / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 28 (2004) 5 p. 210-213

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

De muntreeks van Tiel onder Hendrik IV in de periode 1077-1084 / Arie van Herwijnen, Peter van Dijk

Source:

De Beeldenaar 37 (2013) 1 p. 9-13

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Een onbekende munt van de heerlijkheid Anholt / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 25 (2001) 2 p. 90-91

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

De schoonheid van een Tielse munt zit 'm niet in zijn uiterlijk / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 28 (2004) 1 p. 23-27

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Tieler Denare als Spiegel des Gangs nach Canossa 1077 / von Arie van Herwijnen, Peter van Dijk

Source:

Nummi docent ! : Münzen, Schätze, Funde : Festschrift für Peter Ilisch zum 65. Geburtstag am 28. April 2012 / von Gerd Dethlefs, Arent Pol, Stefan Wittenbrink ; hrsg. im Auftrag des Vereins der Münzfreunde für Westfalen und Nachbargebiete e.V.. - Osnabrück : Numismatischer Verlag der Münzhandlung Fritz Rudolf Künker, 2012. – P. 165-174

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

De Tielse muntslag / Arie van Herwijnen

Source:

Tabula Batavorum 12 (1994) 1 p. 28-32

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Van Tiel naar Deventer... en weer terug / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 30 (2006) 5 p. 212-215

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

Notice sur un méreau inédit de Doesbourgh / [Hooft van Iddekinge]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 3 (1865) p. 145-146

 

Index:

Janssen, Leonardus Jan Frederik 1806-1869

Title:

Over eene gepresumeerde munt van graaf Wigman van Hameland / door L.J.F. Janssen

Source:

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde n.r. 6 (1870) p. 110-112

 

Index:

Jonghe, Baudouin de 1842-1925

Title:

Monnaies de Batenbourg / [Baudouin de Jonghe]

Source:

Revue Belge de Numismatique 69 (1913) 1 p. 5-14, pl. 1

 

Index:

Jonghe, Baudouin de 1842-1925

Title:

Quatre monnaies de Guillaume de Bronckhorst, seigneur de Batenbourg et de Steyn / [Baudouin de Jonghe]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 3 (1895) 4 p. 257-261, pl. 7

 

Index:

Jonghe, Baudouin de 1842-1925

Title:

Quelques monnaies de Batenbourg / [Baudouin de Jonghe]

Source:

Revue Belge de Numismatique 74 (1922) p. 5-17, pl. 1

 

Index:

Jonghe, Baudouin de 1842-1925

Title:

Quatre monnaies de 's Heerenberg de la seconde moitié du XVIe siècle / [B. de Jonghe]

Source:

Revue Belge de Numismatique 68 (1912) 3 p. 269-280, pl. 10

 

Index:

Kerkwijk, Adolf Octave van 1873-1957

Title:

Munten van Batenburg / [A.O. van Kerkwijk]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 10 (1923) p. 58-67

 

Index:

Kerkwijk, Adolf Octave van 1873-1957

Title:

De Munt te Huissen in 1626 / [A.O. van Kerkwijk]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 9 (1922) p. 1-40

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Twee derde groot van Reinald II, graaf van Gelre, met het opschrift 'Moneta Gandensis' / [M. de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 14 (1906) p. 45-51

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Berigt aangaande eenen zeldzamen Nederlandschen daalder van Geertruida van Bronckhorst / [J.F.G. Meijer]

Source:

Tijdschrift voor Algemeene Munt- en Penningkunde 2 (1843) 3 p. 801-804

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Berigt over Wolf Stürmers muntboek en de daarin voorkomende 's Heerenbergsche en Batenburgsche munten / door J.F.G. Meijer

Source:

Tijdschrift voor Algemeene Munt- en Penningkunde 2 (1843) 3 p. 779-798

 

Index:

Nijhoff, Isaac Anne 1795-1863

Title:

Bijdrage tot de geschiedenis van het muntwezen in Gelderland / door Is. An. Nyhoff

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1831) 52 p. 419-426

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Notice sur quelques monnaies du duché de Gueldre / [J.-F.-G. Meyer]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 5 (1849) p. 253-259, pl. 6

 

Index:

Pannekeet, Cornelis G.J.

Title:

Een andere kijk op duiten van Elburg : reactie en aanvulling op Kees Schilder / Kees Pannekeet

Source:

De Beeldenaar 34 (2010) 1 p. 8-10

 

Index:

Pannekeet, Cornelis G.J.

Title:

Feestduiten uit de munt van Gelderland? / Kees Pannekeet

Source:

De Beeldenaar 33 (2009) 2 p. 79-85

 

Index:

Piot, Guillaume Joseph Charles 1812-1899

Title:

Monnaies d’Eléonore, duchesse de Gueldre / [C. Piot]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3 (1847) p. 177-179, pl. 6

 

Index:

Purmer, Dick

Title:

De stedelijke muntslag van Arnhem 1461-1599 / D. Purmer

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 83 (1996) p. 69-98

Abstract:

The first coinage of Arnhem has been attributed to Count Otto II of Gelre (Gelderland), when he acquired the region of the Veluwe with Arnhem as its capital. In 1233 Arnhem was granted a municipal charter. The Counts, later Dukes of Gelre, mostly minted in Nijmegen or Arnhem, sometimes even in both towns at the same time. There is no mention of a municipal coinage until 1461, when Arnhem was granted the right to strike small change. The profits were to be used for the maintenance of the St Eusebius Chruch. The town limited itself to a very small output of coins, with large intervals. Around 1461 two coin types were struck. In 1478, in the second coining period, the Burgundian rulers Maximilian and Maria again granted the right to strike small coins. From this period nine coin types are known. As a matter of fact, there is some doubt whether all these types can be attributed to the town of Arnhem. The author thinks that catalogue no. 6 was struck by the Duke. The third period, that of the Habsburg rulers from 1543 till 1582, yields only two coin types. Of the penning (denier), specimens with Gothic lettering are known, which may mean that this series should be dated earlier, in fact before 1530. The fourth and last period, during the Republic from 1582 to 1599, yields a small production. There is some doubt whether the silver 'Schüsselpfennig' should be attributed to Arnhem, lts municipal coinage died a quiet death. The town's coining privilege was no longer recognized. In contrast to other towns, Arnhem did not receive compensation from the authorities of the Republic fot putting an end to its coinage.

 

Index:

Roest, Theodorus Marinus 1832-1898

Title:

Le florin dit 'Strampraidsche gulden' / [Th.-M. Roest]

Source:

Revue Belge de Numismatique 52 (1896) p. 99-106

 

Index:

Roest, Theodorus Marinus 1832-1898

Title:

Les monnaies des seigneurs de Bronchorst-Batenbourg / [Th. M. Roest]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 5 (1897) p. 59-83, pl. 1-2

 

Index:

Roest, Theodorus Marinus 1832-1898

Title:

Quelques monnaies inédites de la Gueldre / [Th.-M. Roest]

Source:

Revue Belge de Numismatique 5e sér. 6 (1874) p. 268-284, pl. 9-11

 

Index:

Sassen, August Hendrik 1853-1913

Title:

Munt- en geldwaarde te Nijmegen : 1382-1427 / [Aug. Sassen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 19 (1911) p. 98-109

 

Index:

Serrure, Constant Philippe 1805-1872

Title:

Histoire de la souveraineté de 's Heerenberg / par C.A. Serrure

Published:

La Haye : chez Martinus Nijhoff, 1860

 

Index:

Serrure, Constant Antoine 1835-1898

Title:

Onuitgegevene munten der heeren van Batenburg / [C.A. Serrure]

Source:

Vaderlandsch Museum 4 (1861) p. 297-301, pl. 1-3

 

Index:

Serrure, Constant Antoine 1835-1898

Title:

Onuitgegevene munten van Gelderland / [C.A. Serrure]

Source:

Vaderlandsch Museum 3 (1859-1860) p. 405-417, pl. 4

 

Index:

Serrure, Constant Philippe 1805-1872

Title:

Notice sur les monnaies d'or de l'ancien duché de Gueldre / par C.-P. Serrure

Published:

Bruxelles : Libr. ancienne et moderne de A. VanDale, 1847

Note:

Offprint from: Revue de la Numismatique Belge 3 (1847) p. 7-33, pl. 1-2

 

Index:

Trigueiros, António Miquel Forjaz Pacheco 1944-

Title:

Imitações de cruzados joaninos em Batenburgo (1556-1573) / António M. Trigueiros

Source:

Moeda (2016) 4 p. 164-186

 

Index:

Veen, Jacobus Simon van 1858-1934

Title:

Bijdrage tot de geschiedenis van het Geldersche muntwezen / [J.S. van Veen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 15 (1907) p. 227-254

 

Index:

Veen, Jacobus Simon van 1858-1934

Title:

Geldersche dubbele ducaten enz. : (1589) / [J.S. van Veen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 19 (1911) 3 p. 147-162

 

Index:

Veen, Jacobus Simon van 1858-1934

Title:

Geldersche snaphanen : (1587) / [J.S. van Veen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 19 (1911) 3 p. 81-84

 

Index:

Verkerk, Cornelis Lambertus 1942-

Title:

De monetarii en Jacobus Bruno / [C.L. Verkerk]

Source:

Coulissen van de macht : een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van de stedelijke elitevorming / C.L. Verkerk. - Hilversum : Verloren, 1992. - P. 181-182

 

Index:

Voogt, Willem Jacob de 1837-1875

Title:

Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland. 2e st.: Berg ('s Heerenberg), Batenburg, Baar / door W.J. de Voogt

Published:

Arnhem : An. Nijhoff & Zoon, 1869

 

Index:

Voogt, Willem Jacob de 1837-1875

Title:

Bijdragen voor de geschiedenis van de munt der stad Nijmegen. [I] / medegedeeld door W.J. de Voogt

Source:

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde n.r. 4 (1866) p. 50-73

 

Index:

Voogt, Willem Jacob de 1837-1875

Title:

Bijdragen voor de geschiedenis van de munt der stad Nijmegen. [II] / medegedeeld door W.J. de Voogt

Source:

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde n.r. 5 (1868) p. 174-208

 

Index:

Voogt, Willem Jacob de 1837-1875

Title:

Geschiedenis van het muntwezen der provincie Gelderland / door W.I. [i.e. W.J.] de Voogt

Series:

Geschiedenis van het muntwezen der Vereenigde Nederlanden, van de Gentsche bevrediging af, tot aan het einde der Fransche overheersching, 1576-1813 ; dl. 1

Published:

Amsterdam : G. Theod. Bom, 1874

 

Index:

Voogt, Willem Jacob de 1837-1875

Title:

Lettre de M. W. de Voogt à M. R. Chalon, président de la Société royale de numismatique / [W. de Voogt]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 5e sér. 2 (1870) p. 328-334

 

Index:

Voogt, Willem Jacob de 1837-1875

Title:

Monnaies impériales frappées à Nimègue / [W.J. de Voogt]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 5 (1867) p. 410-417, pl. 10-11

 

Index:

Wartena, Rob 1927-1993

Title:

De munten van hertog Karel van Gelre, geslagen na zijn dood (1538-1543) / door R. Wartena

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 43 (1956) p. 28-31

Abstract:

The number of coins known to have been struck by William of Cleves successor of Charles, duke of Guelders, is surprisingly small. Some documents in the State Archives in the province of Guelders explain this phenomenon. It appears that the executors of Charles' will ordered the mint to continue the striking of his coins after his death in 1538 with the addition, however, of a small mark. Only in the course of 1543 the dies were destroyed.