04. Frisia

Index:

Boeles, Pieter Catharinus Johannes Albertus 1873-1961

Title:

Over een onbekende Friesche munt van Albrecht van Saksen en den oorsprong van het Friesche wapen / [P.C.J.A. Boeles]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 3 (1916) p. 170-174

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Bijdragen tot de penningkunde van Friesland. [No. 1-2] / door J. Dirks

Published:

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1843

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 3 (1844) p. 21-66

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Bijdragen tot de munt-  en penningkunde van Friesland. Eerste vervolg: no. 3-6 / door J. Dirks

Published:

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1845

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 4.1 (1845) p. 34-69

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Bijdragen tot de munt – en penningkunde van Friesland. Tweede vervolg: no. 7-12 / door J. Dirks

Published:

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1846

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 4.4 (1846) p. 321-378

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Bijdragen tot de munt- en penningkunde van Friesland. Derde vervolg: no. 13-16 / door J. Dirks

PublishedL

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1848

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 5.2 (1848) p. 157-178

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Bijdragen tot de munt- en penningkunde van Friesland. Vierde vervolg: no. 17-20 / door J. Dirks

Published:

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1851

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 6.1 (1851) p. 1-56

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Een Friesch Bruno muntje ten onregte toegeschreven aan de heeren van Kuinre en aan Mewekinus, heer van Ruinen : (Une monnaie frisonne de Brunon attribuée à tort auxseigneurs de Kuinre et à Mewekimus, seigneur de Ruinen) : brochure de 5 pages, in-8°, 1866 / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 5 (1867) p. 132-137, pl. 1

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Herinnering aan den kruistogt der Friezen in het jaar 1217 / [J. Dirks]

Source:

De Vrije Fries 16 (1886) p. 51-58 

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Quelques mots sur des monnaies du onzième siècle / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 1 (1863) p. 414-423

 

Index:

Gelder, Hendrik Enno van 1916-1998

Title:

Fries en Nederlands geld: muntslag en geldomloop in vroeger eeuwen / door H. Enno van Gelder

Source:

De Vrije Fries 41 (1953) p. 79-93

 

Index:

Henstra, Dirk Jan 1927-

Title:

The evolution of the money standard in medieval Frisia : a treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600-c.1500) / Dirk Jan Henstra

Published:

[S.l.] : s.n.], cop. 1999

 

Index:

Henstra, Dirk Jan 1927-

Title:

The evolution of the money standard in medieval Frisia : a treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600-c.1500) / by Dirk Jan Henstra

Source:

Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte (2003) p. 143-176

 

Index:

Henstra, Dirk Jan 1927-

Title:

Fon jelde : opstellen van D.J. Henstra over middeleeuws Frisia  / bezorgd door A.T. Popkema

Published:

Groningen : Barkhuis, 2010

Abstract:

18 Articles (in Dutch) on the economic and political history of medieval Frisia, originally written by dr. drs. Dirk Jan Henstraa. Contains (in Dutch): Voorwoord xi Inleiding van D.J. Henstra xiii 1 De evolutie van de geldstandaard in het middeleeuwse Frisia. Een studie over de geschiedenis van de rekengeldsystemen in voormalig Frisia (ca. 600-ca. 1500) 1 2 Het probleem van de geldbedragen in de Lex Frisionum 47 3 Weergeld in de Friese landen. Hulpmiddel bij datering van teksten uit middeleeuws Frisia (600-1500) 71 4 De eerste optekening van de algemeen-Friese Keuren 97 5 Fon jelde en de datering van de vijftiende algemeen-Friese Keur 127 6 Het veengebied aan de overzijde van de Nagele 135 7 De Winsumer koninklijke oorkonde van 1057 145 8 De herkomst van Saksische gravenrechten in Westerlauwers Friesland (ca. 950-ca. 1150) 159 9 Nogmaals: De herkomst der Brunonen 169 10 De grafelijkheid in Westerlauwers Friesland na de moord op Hendrik de Vette (1101-1138) 173 11 De wereldlijke positie van de bisschop van Utrecht in Westerlauwers Friesland 191 12 Jever, pionier van de nieuw-Friese geldstandaards? 207 13 Middeleeuws geldwezen van de Groninger Ommelanden. Uit een onderzoek naar de evolutie van de geldstandaard in middeleeuws Frisia 225 14 Laatmiddeleeuwse munten in Oostergo (i.s.m. J.C. Van der Wis) 245 15 Geldsoorten in de middeleeuwse Friese boeteregisters, in het bijzonder in het exemplaar van Druk van Hemma Odda zin 253 16 De koninklijke adelaar op Groninger stedelijke munten (i.s.m. J.C. Van der Wis) 275 17 Het goudgeld van Groningen nader bekeken (i.s.m. J.C. Van der Wis) 285 18 Een geldwezen zonder centrale sturing.

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Friese kwart groot van Karel V nu ook 'retrouvè' in Nederland / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 36 (2012) 6 p. 297-299

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Plak Leeuwarden verliest haar unieke status / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 35 (2011) 6 p. 279-280

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

Friesland en de Friezen in de Middeleeuwen : bijdragen tot de geschiedenis, rechtskennis, muntkunde en geografie der Friesche gewesten, inzonderheid gedurende de elfde eeuw / door Hooft van Iddekinge

Published:

Leiden : Brill, 1881

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

Geen Friesch-Brunomuntje : ten onregte als zoodanig beschouwd door door Mr. L. Oldenhuis Gratama / [door J.E. Hooft van Iddekinge] 

Source:

Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde, inzonderheid van de Provincie Groningen 4 (1867) p. 331-337

 

Index:

Luijt, Janjaap 1966-

Title:

Fries muntgereedschap / Janjaap Luijt

Source:

De Beeldenaar 30 (2006) 1 p. 43-44

 

Index:

Oldenhuis Gratama, Lucas 1815-1887

Title:

Een Friesch Bruno-muntje : ten onrechte toegeschreven aan de heeren van Kuinre en aan Mewekinus, heer van Ruinen. [I] / [door L. Oldenhuis Gratama]

Source:

Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen 3 (1866) p. 74-78

 

Index:

Oldenhuis Gratama, Lucas 1815-1887

Title:

Een Friesch Bruno-muntje : ten onrechte toegeschreven aan de heeren van Kuinre en aan Mewekinus, heer van Ruinen. [II] / [door L. Oldenhuis Gratama]

Source:

Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen 4 (1867) p. 68-73

 

Index:

Pelsdonk, Jan Egbert Leendert 1971-

Title:

Friese penningen in muntvondsten : dateringen op de schop / Jan Pelsdonk

Source:

Diggelgoud : 25 jaar Argeologysk Wurkferbân: archeologisch onderzoek in Fryslân / Kerst Huisman [eindred.] ... [et al.] (red.). – Ljouwert : Fryske Akademy, 2008. - P. 179-192

 

Index:

Puister, Antonius Tonnis 1926-1987

Title:

Friese stedelijke munten / door A.T. Puister

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 68 (1981) p. 27-46

 

Index:

Puister, Antonius Tonnis 1926-1987

Title:

Statistische gegevens betreffende de onder Bruno III (1038-1057) in Friesland geslagen penningen en enkele conclusies daaruit / door A.T. Puister

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 47 (1960) p. 11-18

 

Index:

Van Leemput, C.

Title:

Een Friese pasmunt van Karel V eindelijk teruggevonden / C. Van Leemput, R. Waerzeggers

Source:

Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde (1999) p. 217-220

 

Index:

Wiel, Alko van der 1892-1956

Title:

Oortjes en duiten van Friesland / [A. van der Wiel]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 28 (1941) p. 1-38, pl. 1-6

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Eenige aanteekeningen over de Nederlandsche, in het bijzonder over de Friesche muntgeschiedenis / [S. Wigersma Hz.]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 14 (1906) p. 61-140, pl. 5-9

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Muntvondsten van vroeg-13de-eeuwse halve obolen in Friesland / door S. Wigersma Hz.

Source:

De Vrije Fries 21 (1913) p. 81-131, pl. 1-4

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Muntvondst te Oudwoude / door S. Wigersma Hz.

Source:

De Vrije Fries 20 (1906) p. 65-78

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Vervolg der aanteekeningen over de Nederlandsche, in het bijzonder over de Friesche muntgeschiedenis / [S. Wigersma Hz.]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 15 (1907) 2 p. 107-131