02. Catalogues

Index:

Besier, Louis Willem Alexander 1829-1904

Title:

Catalogus der gouden, zilveren en koperen speciën van Europeeschen oorsprong voor Nederlandsch Indië geslagen, sedert de oprichting der O. I. Compagnie, tot heden : voorafgegaan door eenige aanteekeningen omtrent de geschiedenis van den muntslag in dien tijd / [L.W.A. Besier]

Published:

[Utrecht : Rijks Munt, ca. 1886]

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der Frankische- en Duitsch-Nederlandsche vorsten / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26.9

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1866

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der leenen van de voormalige hertogdommen Braband en Limburg, enz. van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26, 8

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1862

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der voormalige graafschappen Holland en Zeeland, alsmede der heerlijkheden Vianen, Asperen en Heukelom, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26, 6

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1858

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der voormalige hertogdommen Braband en Limburg van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Gijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26, 4

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1851

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der heeren van Koevorden), van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26.5

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1855

 

Index:

Corbelijn Battaerd, Carel Herman Ferdinand Alexander 1847-1913

Title:

Aanwinsten van het Munt- en Penningkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. (1890-1891) / [Corbelijn Battaerd]

Source:

Overdruk uit: Verslag der handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 73 (1890-1890) p. 26-46

 

Index:       

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Penningkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1877-1878 / [J. Dirks]

Source:

Verslag der handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 50 (1877-1878) p. 102-105

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Penningkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1879-1880 / [J.D.]

Source:

Twee-en-vijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1879-1880 (1880) p. 3-14

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Penningkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1880-1881 / [J. Dirks]

Source:

Drie-envijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1880-1881 (1881) p. 3-13

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Penningkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1881-1882 / [J. Dirks]

Source:

Vier-en-vijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1881-1882 (1882) p. 3-12

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Munt-, Penning- en Zegelkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1882-1883 / [J. Dirks]

Source:

Vijf-en-vijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1882-1883 (1883) p. 17-28

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Munt-, Penning- en Zegelkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1 juli 1884-1 juli 1885 / [J. Dirks]

Source:

Zeven-en-vijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1884-1885 (1885) p. 3-10

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Munt-, Penning- en Zegelkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. (10 september 1886-18 october 1887) / [J. Dirks]

Source:

Negenenvijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1886-1887 (1887) p. 102-105

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Munt-, Penning- en Zegelkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. (1888-1889) / [J. Dirks]

Source:

Verslag der handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde  61 (1888-1889) p. 47-54

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Munt-, Penning- en Zegelkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. (1889-1890) / [J. Dirks]

Source:

Verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 62 (1889-1890) p. 15-22

 

Index:

Hermans, Cornelius Rudolphus 1805-1869

Title:

Catalogus der Noord- en Zuid-Nederlandsche munten en der historie- en andere penningen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant / [C.R. Hermans]

Published:

's-Hertogenbosch : Muller, 1860

 

Index:

Lopez Suasso, Augustus Pieter 1804-1877

Title:

Catalogus der collectie Nederlandsche munten, bijeenverzameld door jhr. A.P. Lopez Suasso

Published:

Amsterdam : G. Theod. Bom, 1878

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Médailles et monnaies inédites du Cabinet Royal des Médailles à la Haye. [I] / [J.F.G. Meijer]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 1 (1857) p. 239-252, pl. 17-18

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Médailles et monnaies inédites du Cabinet Royal des Médailles, à la Haye. II / [J.F.G. Meijer]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 4 (1860) p. 149-163, pl. 8-10

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Monnaies rares du Cabinet de la Haye / [J.F.G. Meijer]

Published:

Bruxelles : Gobbaerts, 1873

Note:

Offprint from: Revue de la Numismatique Belge 5e sér. 5 (1873) p. 281-320, pl. 4-11

 

Index:

Purmer, Dick

Title:

Nederlandse munten : collectie Lopez Suasso / [tekst: Dick Purmer en Michiel Purmer ; eindred.: Judith van Gent en Annemarie den Dekker]

Series:

Collectieboekjes

Published:

Amsterdam : Amsterdams Museum, cop. 2015

 

Index:

Rathgeber, Georg 1800-

Title:

Niederländische Münzen und Medaillen des Herzoglichen Museums zu Gotha / von Georg Rathgeber, … ; hrsg. von J. J. Leitzmann, …

Published:

Weissensee : G. F. Grossmann, 1839

 

Index:

Stephanik, Johannes Wilhelmus 1860-1905

Title:

Geschiedkundige catalogus der verzameling munten van Nederland, bezittingen en koloniën / bijeengebracht en beschreven door Joh. W. Stephanik en in bruikleen afgestaan aan het Rijksmuseum

Published:

[S.l. : s.n.], 1888

 

Index:

Torongo, Paul A.

Title:

'Leeuwengroten' in the collection of the Museum Rotterdam / Paul Torongo & Raymond van Oosterhout

Published::

[S.l. : the authors], cop. 2016

Abstract:

There are 19 leeuwengroten in the Rotterdam Museum, including 3 rare types from Flanders, 2 rare coins from Horne, 2 medieval counterfeits, 3 interesting coins from Holland, and several interesting pieces from Flanders.

 

Index:

Verkade, Pieter 1767-1848

Title:

Muntboek, bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de zeven voormalig vereenigde Nederlandsche provincien, sedert den Vrede van Gent tot op onzen tijd / door P. Verkade

Published:

Schiedam : P. J. van Dijk, 1848

 

Index:

Wiel, Alko van der 1892-1956

Title:

De Nederlandsche munten (1576-1808) aanwezig in het muntkabinet van 's Rijks Munt te Utrecht / door A. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 40 (1953) p. 71-110