01. Handbooks, general works

Index:

Beets, Nicolaas 1814-1903

Title:

Een oud randschrift voor de nieuwe munt / door Nicolaas Beets

Published:

[S.l.] : Vereeniging ter Bevordering van Christelijke Lectuur, 1847

 

Index:

Beliën, Paulus Antonius Maria 1967-

Title:

Uit nood geboren : noodmunten uit de Tachtigjarige Oorlog / Paul Beliën

Source:

Teylers Magazijn 85 (winter 2004) p. 13-14

 

Index:

Besier, Louis Willem Alexander 1829-1904

Title:

De muntmeesters en hun muntslag in de provinciale en stedelijke munthuizen van de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden, en van de Bataafsche Republiek en in de Utrechtse Munt van het Koningrijk Holland en tijdens de inlijving bij het Fransche Keizerrijk  / [L.W.A. Besier]

Published:

[S.l. : s.n., 1890]

 

Index:

Beuth, Lodewijk Simon 1900-1980

Title:

Gouden rijders uit de 18e eeuw / door Lod. S. Beuth

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 44 (1957) p. 34-42

Abstract:

The author has visited all public collections in the Netherlands and about 90 private collections, several Belgian collections and about 12 foreign coin-dealers. In this way he has examined 630 gold riders and 648 half riders of the 18th century.

 

Index:

Cruysheer, Anton T.E. 1975-

Title:

De Nederlandse oorsprong van de drakenmunten : analyse en verklaring van een muntserie / Anton T.E. Cruysheer

Source:

De Beeldenaar 39 (2015) 3 p. 121-124

 

Index:

De Mey, Jean René

Title:

Zeldzame of nog niet gepubliceerde munten van de Nederlanden / J. De Mey

Source:

Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde (1987) p. 151-156

 

Index:

De Witte, Alphonse 1851-1916

Title:

Monnaies inédites ou rares du comté de Hollande et du duché de Brabant / [Alphonse de Witte]

Source:

Revue Belge de Numismatique 42 (1886) p. 153-163, pl. 7

 

Index:

Denaro, Victor F.

Title:

Dutch coins and Maltese countermarks / by Victor F. Denaro

Source:

Numismatic Chronicle 7th ser. 3 (1963) p. 149-154

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Beschouwingen naar aanleiding van het werk getiteld: De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der heeren van Koevorden) van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend, door Dr. P.O. van der Chijs ... / [Dirks]

Source:

De Vrije Fries 8 (1859) p. 294-322

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Numismatiek. I-VI / door J. Dirks

Published:

[S.l. : s.n., 1851]

 

Index:

Gelder, Hendrik Enno van 1916-1998

Title:

Geschiedenis van de rijksdaalder / [H. Enno van Gelder]

Source:

Tijdschrift voor Numismatiek 23 (1973) 2 p. 23-29

 

Index:

Gelder, Hendrik Enno van 1916-1998

Title:

Oostnederlands geld omstreeks 1400 / [H. Enno van Gelder]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 67 (1980) p. 45-66

 

Index:

Gelder, Hendrik Enno van 1916-1998

Title:

Het oudste kopergeld in de Nederlanden / door H. Enno van Gelder

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 49 (1962) p. 20-40, pl. 1-3

Abstract:

During the Middle Ages no coins of pure copper were struck in Western Europe, though this metal was in fact used for para-monetary purposes (counters and tokens). It was also employed as an alloy in silver coins with a low silver content. Not until the 15th century was small change of pure copp-er introduced in Italy where Byzantine and Arabic copper coins had remained in use longest (Venice and Naples in 1472). In the Western countries copper money was introduced first in the Burgundian Netherlands: in 1543 a ‘korte’ (1/12 stuiver) of copper was issued in the place of the billon ‘korte’. The radiate crown which the Emperor wears on this coin points to the fact that its prototype was the Neapolitan cavallo. At the beginning the use of copper was limited to the very smallest denominations. Larger coins of pure copper (1/4 stuiver) were first struck in the province of Holland after the Revolt of 1572. In this case the copper issues were used as a means to raise money to meet the expenses of the war. Through these fiscal measures copper money came to be used generally. When the coinage was reformed in the Spanish Southern Netherlands in 1580 all coins of 1/4 stuiver and lower values were henceforth made of copper. In the Northern independent provinces the use of billon small change was more long-lived. After the war emissions had come to an end in 1580 the province of Holland did not issue any copper doits (1/8 stuiver) until 1590, now without motives of gain, and only intended for circulation in the province itself. The example of Holland was copied in the following years by most of the other provinces and towns. A survey is given of all the copper coins struck in the Netherlands before 1600.

 

Index:

Gelder, Hendrik Enno van 1916-1998

Title:

A provisional list of Dutch lion-dollars / [H. Enno van Gelder]

Source:

American Numismatic Society Museum Notes 11 (1964) p. 261-281

 

Index:

Gosses, Izaäk Hendrik 1873-1940

Title:

Utrechtsch en Friesch-Groningsch geld van de 11e tot den aanvang der 14e eeuw / door I.H. Gosses

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 16 (1908) p. 158-176, 256-286

 

Index:

Groebe, Dirk 1789-1867

Title:

Beantwoording der prijsvraag over de munten, en hetgeen daartoe betrekking heeft, sedert 1500 tot den jare 1621 ingesloten, uitgeschreven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en Fraaije Letteren te Brussel / door D. Groebe

Published:

Brussel : Hayez, 1835

 

Index:

Groebe, Dirk 1789-1867

Title:

Handleiding tot de kennis der Nederlandsche munten, welke sedert ruim drie eeuwen hier te lande zijn geslagen, gangbaar waren en thans geheel ingetrokken of buiten omloop zijn gesteld; alsmede over den oorsprong, de benamingen, enz. / [D.A. Groebe]

Published:

Amsterdam : Wouters, 1850

 

Index:

Groot, Paul F.L. de

Title:

About those counterstamps. [3]: The Dutch provinces of Holland and Zeeland in 1573-1574 / by Paul F. L. de Groot

Source:

Numismatics International Bulletin 18 (1984) 8 (August) p. 250-253

 

Index:

Groot, Paul F.L. de

Title:

About those counterstamps. [7]: The Dutch measures of 1693-1694 / Paul F.L. de Groot

Source:

Numismatics International Bulletin 25 (1990) 8 (August) p. 186-191

 

Index:

Hefting, Paulus Hendrik 1933-

Title:

De vorm van het koningschap : 25 jaar ontwerpen voor Beatrix / Paul Hefting, Els Kuijpers, Gert Staal

Published:

Rotterdam : Uitgeverij 010, 2005

 

Index:

Herwijnen, Arie van 1955-

Title:

Nieuwe typen en varianten van laat-middeleeuwse munten. 1 / Arie van Herwijnen

Source:

De Beeldenaar 39 (2015) 3 p. 119-120

 

Index:

Honig, Elizabeth Alice 1960-

Title:

Counting out their money : money and representation in the early modern Netherlands / Elizabeth Alice Honig

Source:

The Republic's money. - Leiden : Stichting Leidschrift, 1998. - (Leidschrift ; 13.2). - P. 31-66

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

Études numismatiques. [I] / [Hooft van Iddekinge]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 5e sér. 6 (1874) p. 233-255

 

Index:

Hooft van Iddekinge, Jan Ernst Henric 1848-1881

Title:

Études numismatiques. II / [Hooft van Iddekinge]

Source:

Revue Belge de Numismatique 36 (1880) p. 251-286

 

Index:

Kerkwijk, Adolf Octave van 1873-1957

Title:

Dubbele gouden rozenobels door Leicester in 1586 geslagen / [A.O. van Kerkwijk]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 5 (1918) p. 48-72

 

Index:

Kerkwijk, Adolf Octave van 1873-1957

Title:

Munt- en penningveiling J. Schulman / door A.O. van Kerkwijk

Source:

Oude Kunst 4 (1918-1919) p. 46-48

 

Index:          

Kerkwijk, Adolf Octave van 1873-1957

Title:

Munt- en penningveiling P. J. van Dijk van Matenesse / door A.O. van Kerkwijk

Source:

Oude Kunst 3 (1917-1918) p. 52-54

 

Index:

Kerkwijk, Adolf Octave van 1873-1957

Title:

De munten van koning Lodewijk Napoleon / [A.O. van Kerkwijk]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1 (1914) p. 1-67, pl. 1-2

 

Index:

Kerkwijk, Adolf Octave van 1873-1957

Title:

Nederlandsche proefmunten van 1800 / [A.O. van Kerkwijk]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 13 (1926) p. 26-86, pl. 2-5

 

Index:

Lelewel, Joachim 1786-1861

Title:

Observations sur le type de moyen-age de la monnaie des Pays-Bas : mémoire extrait d'un ouvrage intitulé: Numismatique du moyen-âge sous le rapport du type / par Joachim Lelewel ; ouvrage publ. par Joseph Straszewicz

Published:

Bruxelles : [s.n.], 1835

 

Index:

Lessen, Jacoba Hermina van 1897-1951

Title:

Over namen van munten, in het bijzonder over 'stuiver' / J.H. van Lessen

Source:

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 60 (1940) 1 p. 49-67

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Onbeschreven of weinig bekende munten van het Graafschap Holland en Zeeland / [M. de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 4 p. 271-288, pl. 4

 

Index:         

Meer, Gay van der 1924-

Title:

Waarom en wanneer zijn kloppen aangebracht op Engelse en Nederlandse nobels en rozenobels? / door G. van der Meer

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 48 (1961) p. 71-77, pl. 9

Abstract:

In his paper ‘Counterstamps on English and Continental Nobles’ H.E. Ives dates a number of countermarks by referring to sieges of the towns with whose coats-of-arms the nobles are marked. He bases himself on the assumption that counterstamping of foreign coins is done by a local government to make the pieces current in the immediate locality. The most compelling motive is scarcity of local money, such as may occur during a siege". However, in the 16th and 17th centuries foreign coins were current everywhere on the continent just like local money and would have been just as scarce during a siege. The most plausible explanation of these countermarks is that they served as control-stamps, to distinguish good coins from bad ones, or as a receipt-stamp for a kind of tax on coins. The latter is true for the countermarks of Holland and Zealand of 1573. The value of all coins over 31/2 stuivers was increased, not, however, to raise money to relieve the siege of Haarlem, but for the expenses of the war in general. The counterstamps of Haarlem on a noble illustrated by Ives are shown to be false. No genuine counterstamps of this town are known. There is no proof that the countermark of Waes was impressed on the coinage in 1532, and in any case there was no siege there at that time. During the siege of Ypres in 1583 obsidional coins were struck and in itself this would seem to make counterstamping superfluous. For the period of the siege there is no documentary evidence concerning counterstamping, but research in the archives may yield results for an earlier period. In the case of Groningen the archives have proved that nobles and rose nobles of good quality only were countermarked on 6th and 7th March 1590. If the counterstamp ascribed to Bommel is really of that town, it seems probable that this too served as a control-mark, but no reference to this practice is known so far. The same is the case with Riga. The countermark showing a castle is probably not that of Campen, as the small shield in the entrance of the gate which is characteristic for the coat-of-arms of that tpwn, is lacking. In any case there is no reason to connect such a countermark with the siege of the town in 1578, when obsidional coins were struck. The only countermark of which it is quite certain that it was impressed during a siege is that of Danzig. The value of the coins was increased in 1577 and the citizens had to pay the difference to the authorities to enable them to cover the expenses of the siege. The next year the stamped coins were handed in and the difference was refunded by the town council. However, the connexion with a siege is only incidental here.

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Middeleeuwsche munten. [I] / [J.F.G. Meijer]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1849) 42 p. 243-247

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Middeleeuwsche munten. [II] / [J.F.G. Meijer]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1850) 13 p. 201-208

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Notice sur trois deniers inédits de Hollande et d'Utrecht / [J.-F.-G. Meijer]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 5 (1849) p. 245-252, pl. 5

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Notice sur plusieurs monnaies inédites des Pays-Bas / [J.F.G. Meijer]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 2e sér. 4 (1854) p. 71-89

 

Index:

Meijer, Johannes Frederik George 1815-1889

Title:

Provinciale- en Generaliteits-munten / [J.F.G. Meijer]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1846) 1 p. 22-27

 

Index:

Nahuys, Maurin Théodore Corneille Florent Napoléon 1832-1895

Title:

Les monnaies du Royaume des Pays-Bas / [Cte Maurin de Nahuys]

Published:

[Bruxelles] : [Gobbaerts], [1889]

Note:

Offprint from: Revue Belge de Numismatique 45 (1889)

 

Index:

Nissen, Theo

Title:

De bianci van Vianen en Stevensweert : afscheid van de Nederlandse carlino / Theo Nissen

Source:

De Beeldenaar 32 (2008) 3 p. 105-111

 

Index:

Officiële

Title:

Officiële catalogus [van de] zilveren munten geslagen door de Zeven Provinciën der Verenigde Nederlanden, 1576-1795. Dl. 1

Edition:

5 e ed. [repr.]

Published:

[Amsterdam] : Zonnebloem, [2000]

 

Index:

Officiële

Title:

Officiële catalogus [van de] zilveren munten geslagen door de Zeven Provinciën der Verenigde Nederlanden, 1576-1795. Dl. 2

Edition:

5 e ed. [repr.]

Published:

[Amsterdam] : Zonnebloem, [2000]

 

Index:

Pannekeet, Cornelis G.J.

Title:

Holpenningen in Nederland (ca. 1460-1570) / Kees Pannekeet en Anton Cruysheer

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 100 (2013) p. 59-127

 

Index:

Purmer, Dick

Title:

Ik heb geen rooie duit meer / door D. Purmer

Source:

Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 6 (1986) 1 p. 379-385

 

Index:         

Rhijn, Jan Matthijs van 1791-1860

Title:

Oud Nederlandsch muntstuk / [J.M. v. R.]

Source:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 11 (1846) p. 147-151

 

Index:

Roest, Theodorus Marinus 1832-1898

Title:

Monnaies de 's-Heerenberg et de Stevensweerd : variétés et pièces inédites / [Th.M. Roest]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 6 (1898) p. 198-235, pl. 2-3

 

Index:

Roest, Theodorus Marinus 1832-1898

Title:

Monnaies seigneuriales du Brabant et Limbourg : variétés et pièces inédites / [Th. M. Roest]

Source:

Revue Belge de Numismatique 38 (1882) p. 601-626, pl. 22-23

 

Index:

Roest, Theodorus Marinus 1832-1898

Title:

Quelques monnaies et médailles inédites / [Th.-M. Roest]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 5e sér. 2 (1870) p. 508-515, pl. 11-13

 

Index:

Romondt, Ph.F.W. van

Title:

Het muntmeestersgeslacht Wyntgens / door Ph.F.W. van Romondt

Source:

De Nederlandsche Leeuw 33 (1915) p. 193-205, 265-272, 299-302, 373-376 ; 34 (1916) p. 18-22, 135-140, 179-185

 

Index:

Roye van Wichen, Adam Jean Bernard de 1790-1863

Title:

Eenige middeleeuwsche munten, noodmunten en zeldzame penningen / beschreven en afgebeeld door A.J.B. de Roye van Wichen

Published:

Nijmegen : Vieweg, 1847

 

Index:

Scheffers, Albert Antoine Jacques 1958-

Title:

Marcellus Bruijnesteijn (1649-1708) : essayeur-generaal van de Munten van de Verenigde Nederlanden 1678-1707 / Albert A.J. Scheffers

Source:

De Beeldenaar 37 (2013) 2 p. 69-75

 

Index:

Scheffers, Albert Antoine Jacques 1958-

Title:

De vijfde en zesde muntbus van Gideon Jan Langerak du Marchie Sarvaas : een aanvulling op Besier / [Albert Scheffers]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 99 (2012) p. 131-170

 

Index:

Schulman, Maurits 1876-1943

Title:

Munt- en penningveiling verzameling Albert Buchman / door S.

Source:

Oude Kunst 3 (1917-1918) p. 93-97

 

Index:

Stuurman, Jan G. 1948-

Title:

De kroon op de leeuw in het Nederlandse wapen / J.G. Stuurman

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 83 (1996) p. 141-165

 

Index:

Tekin, Oğuz 1958-

Title:

Mersin Müzesi'ndeki Bir Grup 'Leeuwendaalder' / Oğuz Tekin, Yaşar Ünlü

Source:

Adalya 2 (1998) p. 267-287

Abstract:

'Leeuwendaalder' was first minted in the provincial mint of Holland in 1575, and in the course of 1576 it became a prototype for the later issues. It is called as "Leeuwendaalder" or "Lion-dollar" because of the lion on the reverse. On the obverse there is a knight and on the reverse a large rampant lion. The United Provinces of Netherlands which struck lion-dollars are the following: Holland, Friesland, Westfriesland, Utrecht, Gelderland and Overijssel. Besides, the three towns of Overijssel: Deventer, Kämpen and Zwolle. From the end of the sixteenth century or the beginning of the seventeenth century, the lion-dollars were struck in enormous quantities for the East-Mediterranean (Levant) trade. "Leeuwendaalder" was known to the Ottomans as 'aslanlı gurus' or 'Esedî gurus' (also 'Abu-Kelb'). The last lion-dollars were struck in 1713. But they were still in use until the end of the eighteenth century especially in Levant. In the catalogue, presented here, there is a total of forty-two "Leeuwendaalders" which acquired by Mersin Museum in 1992.

 

Index:

Vandervorst, Jan Willem Jozef 1884-1959

Title:

Les emprunts bibliques dans la numismatique des Pays-Bas jusqu'à la fin du XVIe siècle / [J. Vandervorst]

Source:

Revue Belge de Numismatique 92 (1940-1946) p. 39-76

 

Index:

Verkade, Pieter 1767-1848

Title:

Berigt van inteekening op een muntboek bevattende de namen en afbeeldingen van munten, geslagen in de Zeven voormalig vereenigde Nederlandsche Provincien, sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd / door P. Verkade

Published:

Te Delft : bij de erve Adrianus Sterck, 1831

 

Index:

Voogt, Willem Jacob de 1837-1875

Title:

Lettre de M. W. de Voogt à M. R. Chalon, président de la Société royale de numismatique / [W. de Voogt]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 5e sér. 2 (1870) p. 328-334

 

Index:       

Wiel, Alko van der 1892-1956

Title:

Valse Nederlandse dukaten. II / door A. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 43 (1956) p. 58-70, pl. 4

Abstract:

After a discussion of Rosanov's important paper on this subject, the subsequent dies of the Utrecht and Holland ducats are enumerated. The differences between the Netherlands ducats and their 18th century Russian imitations are pointed out. Finally, the numbers of ducats, struck at Utrecht and in Russia, are calculated.

 

Index:

Wilson, Stan J.

Title:

Coins from the 'Zuytdorp'  / by Stan Wilson

Source:

Journal of the Numismatic Association of Australia 1 (1985) p. 24-30

 

Index:

Zonnebloem

Title:

Officiële catalogus [van de] koperen munten geslagen door de Zeven Provinciën der Verenigde Nederlanden, 1546-1795 / officiële uitg. van uitgeverij Zonnebloem

Edition:

6e ed.

Published:

Amsterdam : Zonnebloem, cop. 1981

 

Index:

Zwierzina, Willem Karel Frederik 1880-1942

Title:

De stempelsnijder J.J. van Goor / door W.K.F. Zwierzina

Source:

Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 32 (1922) 2 (juli-december) p. 81-86, pl. 19-21