07. Frisian

Index:

Bazelmans, Josephus Godefridus Antonius 1963-

Title:

Metaaldetectie en het Friese koninkrijk : kanttekeningen bij de centrumfunctie van noordelijk Westergo in de vroege Middeleeuwen / Jos Bazelmans, Danny Gerrets en Arent Pol

Source:

De Vrije Fries 78 (1998) p. 9-48

 

Index:

Bazelmans, Josephus Godefridus Antonius 1963-

Title:

Metal detection and the Frisian Kingdom : questions about the central place of northern Westergo in the early Middle Ages / J. Bazelmans, D. Gerrets, and A. Pol

Source:

Berichten van de Rijkdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 45 (2002) p. 220-241

 

Index:

Berghaus, Peter 1919-

Title:

Dronrijp / [P. Berghaus]

Source:

Reallexikon der germanischen Altertumskunde / begr. von Johannes Hoops ; hrsg. von Heinrich Beck ... [et al.]. Bd. 6:  Donar bórr-Einbaum. - 2. völlig neu bearb. und stark erw. Aufl.. - Berlin ; New York : De Gruyter, 1986. – P. 189-191

 

Index:

Boeles, Pieter Catharinus Johannes Albertus 1873-1961

Title:

De handel van Groter-Friesland met Frankrijk in de Merovingische tijd / [P.C.J.A Boeles]

Source:

Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 8 (1954) p. 237-250

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Monnaies anciennes trouvées en Frise. [I] / par J. Dirks

Published:

Bruxelles : Emm. Devroy, 1858

Note:

Offprint from: Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 2 (1858) p. 8-15, pl. 1-2

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Monnaies anciennes trouvées en Frise. II / et publ. par M. Dirks

Published:

Bruxelles : Emm. Devroy, 1859

Note:

Offprint from: Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 3 (1859) p. 362-373, pl. 12

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Monnaies anciennes trouvées en Frise. [III] / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 1 (1863) p. 393-399

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Trésor de Wieuwerd : ornements et monnaies mérovingiennes et byzantines en or / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 5 (1867) p. 149-163, pl. 6

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

La trouvaille de Dronryp en Frise / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 43 (1887) p. 91-107, pl. A-B

 

Index:         

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Sou d'or barbare trouvé en Frise / [Marie de Man]

Source:

Revue Belge de Numismatique 50 (1894) p. 305-327, pl. 8

 

Index:

Nicolay, Johan Auke Willem 1974-

Title:

Een koninklijk machtscentrum in vroegmiddeleeuws Friesland? : de interpretatie van goudvondsten uit de late zesde en vroege zevende eeuw na Chr. / Johan Nicolay

Source:

De Vrije Fries 86 (2006) p. 33-94

 

Index:

Pol, Arent 1951-

Title:

Boeles en het mysterie van het Dronrijp-type / Arent Pol

Source:

Diggelgoud : 25 jaar Argeologysk Wurkferbân: archeologisch onderzoek in Fryslân / Kerst Huisman [eindred.] ... [et al.] (red.). – Ljouwert : Fryske Akademy, 2008. – P. 162-169