03. Author index‎ > ‎W‎ > ‎

Wigersma, Servaas 1857-1912

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

De draagteekens van het jaar 1566 / door S. Wigersma Hzn.

Source:

De Vrije Fries 20 (1906) p. 261-309, pl. 1-5

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Drie zeldzame Oranje-penningen / door S. Wigersma Hz.

Source:

De Vrije Fries 20 (1906) p. 35-39

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Eenige aanteekeningen over de Nederlandsche, in het bijzonder over de Friesche muntgeschiedenis / [S. Wigersma Hz.]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 14 (1906) 2 p. 61-140, pl. 5-9

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Eenige opmerkingen over gedenkpenningen uit de eerste helft der 16e eeuw / [S. Wigersma Hz.]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 12 (1904) 4 p. 271-282, pl. 5-6

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Iets over Wigle van Aytta van Zwichum, zijne munt- en penningverzameling en de gedenkpenningen met zijne beeltenis / [S. Wigersma Hz.]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 13 (1905) p. 5-44, pl. 1-2

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Notice sur la trouvaille de monnaies et d'ornements carlovingiens dans un tertre près de Delfzijl / [S. Wigersma Hz.]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 15 (1907) 4 p. 327-342, pl. 9-11

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Muntvondsten van vroeg-13de-eeuwse halve obolen in Friesland / door S. Wigersma Hz.

Source:

De Vrije Fries 21 (1913) p. 81-131, pl. 1-4

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Muntvondst te Oudwoude / door S. Wigersma Hz.

Source:

De Vrije Fries 20 (1906) p. 65-78

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Over den oorsprong en het belang van familiepenningen / [S. Wigersma Hz.]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 17 (1909) 4 p. 221-288, pl. 7-12

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Verhaal van het ontstaan van den gedenkpenning op de vrijverklaring van Amerika in 1782 / [S. Wigersma Hzn.]

Source:

De Vrije Fries 21 (1911) p. 299-332

 

Index:

Wigersma, Servaas 1857-1912

Title:

Vervolg der aanteekeningen over de Nederlandsche, in het bijzonder over de Friesche muntgeschiedenis / [S. Wigersma Hz.]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 15 (1907) 2 p. 107-131