03. Author index‎ > ‎W‎ > ‎

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

Drieguldens, guldens en halve guldens van Utrecht / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 47 (1960) p. 59-79, pl. 7-8

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

Dukaten en dubbele dukaten van Utrecht / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 62-64 (1975-1977) p. 63-114, pl. 20-22

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

Dukatons en halve dukatons van Utrecht / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 48 (1961) p. 43-57, pl. 3-5

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

De gouden rijders van Utrecht (1606-1644) / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 56-57 (1969-1970) p. 49-62, pl. 2-3

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

Rijksdaalders van Utrecht 1606-1700 / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 52-53 (1965-1966) p. 14-28, pl. 2-4

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

De Utrechtse daalders / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 55 (1968) p. 46-51, pl. 2

 

Index:

Wiel, Hendrik Jan van der 1920-1994

Title:

Zilveren dukaten van Utrecht / door H.J. van der Wiel

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 51 (1964) p. 1-16, pl. 1-2