03. Author index‎ > ‎V‎ > ‎

Vries, Jeronimo de 1776-1853

Index:

Vries, Jeronimo de 1776-1853

Title:

Catalogus van het zeer belangrijke en uitgebreide kabinet Grieksche, Romeinsche, algemeene- en Nederlandsche historie- en andere gedenkpenningen, benevens eene uitmuntende verzameling penningkundige boeken, penningkasten, enz. : alles ... bijeenverzameld door ... Jeronimo de Vries ... : alle welke verkocht zullen worden op Maandag den 23sten Januarij 1854 en volgende dagen ... ten huize van C.F. Roos ... te Amsterdam, door Cornelis François Roos, Johannes Albertus Brondgeest en Gerrit de Vries Jz. ....

Published:

[Amsterdam : s.n.], 1854

 

Index:

Vries, Jeronimo de 1776-1853

Title:

Catalogus van eene fraaije verzameling gouden, zilveren en koperen antieke en moderne penningen en munten : welke verkocht zal worden op Maandag, den 9den December 1833 ..., te Amsterdam ..., door de makelaars: Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, Engelbert Michael Engelberts en Cornelis François Roos ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Lamberts, [1833]

 

Index:

Vries, Jeronimo de 1776-1853

Title:

Nederlandsche gedenkpenningen verklaard, en met verdere bijdragen tot de penningkunde. [Dl. I] / uitgeg. door Jeronimo de Vries en Johan Cornelis de Jonge

Published:

In 's-Gravenhage en te Amsterdam : bij de Gebroeders van Cleef, 1829

 

Index:

Vries, Jeronimo de 1776-1853

Title:

Nederlandsche gedenkpenningen verklaard, en met verdere bijdragen tot de penningkunde. Dl. II / uitgeg. door Jeronimo de Vries en Johan Cornelis de Jonge

Published:

In 's-Gravenhage en te Amsterdam : bij de Gebroeders van Cleef, 1837