03. Author index‎ > ‎V‎ > ‎

Verhagen, Jacques H.

Index:

Verhagen, Jacques H.

Title:

De collectie Breekpot. [1]: een oud vondstbericht opnieuw bekeken / J.H. Verhagen

Source:

Brabants Heem 35 (1983) 1 p. 78-84

 

Index:

Verhagen, Jacques H.

Title:

De collectie Breekpot. 2 / J.H. Verhagen

Source:

Brabants Heem 35 (1983) 3 p. 172

 

Index:

Verhagen, Jacques H.

Title:

De collectie Breekpot. 3 / J.H. Verhagen

Source:

Brabants Heem 40 (1988) 3 pp. 125-134

 

Index:

Verhagen, Jacques H.

Title:

Prosper Cuypers en zijn liefhebberijen / door Jac. Verhagen

Source:

Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda 'De Oranjeboom' 51 (1998) p. 188-218

 

Index:

Verhagen, Jacques H.

Title:

Vergeten muntvondsten uit West-Brabant / J.H. Verhagen

Source:

Brabants Heem 35 (1983) 2 p. 122-129