03. Author index‎ > ‎S‎ > ‎

Scharp, Henri Jacques 1874-1957

Index:

Scharp, Henri Jacques 1874-1957

Title:

Antieke munten. IV: Verzamelingen / [H.J. Scharp]

Source:

Hermeneus 13 (1941) 10 p. 182-189

 

Index:

Scharp, Henri Jacques 1874-1957

Title:

Beschrijvende catalogus der huismunten van Nederland en zijne koloniën / door Henri J. Scharp

Source:

De Navorscher n.s. 27 (1894) p. 369-376

 

Index:

Scharp, Henri Jacques 1874-1957

Title:

De dateering van het oudste goudgeld uit Rome's munthuis, 242 of 217 vóór Chr.? / [H.J. Scharp]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 5 (1918) p. 1-18

 

Index:

Scharp, Henri Jacques 1874-1957

Title:

Overzicht van het Romeinsche muntwezen vóór de invoering van den denarius in het jaar 269 vóór Chr. : feestuitgave den leden van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde / aangeboden door H.J. Scharp ...

Published:

Amsterdam : [Müller], 1917

 

Index:

Scharp, Henri Jacques 1874-1957

Title:

Penningen betrekking hebbende op het Hotel- en Reiswezen / medeged. door Henri J. Scharp

Source:

De Navorscher 45 (1895) p. 280-284

 

Index:

Scharp, Henri Jacques 1874-1957

Title:

De Romeinsche denarius van 269-268 vóór Chr. en het gelijktijdige bronzen geld /  door H.J. Scharp

Published:

Amsterdam : Müller, 1921

Note:

Offprint from: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 8 (1921) p. 1-23

 

Index:

Scharp, Henri Jacques 1874-1957

Title:

Het Romeinsche muntwezen na Trasimene. I: 217-197 voor Chr. / door H.J. Scharp

Published:

Amsterdam : Müller, 1923

Note:

Offprint from: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 10 (1923) p. 68-79

 

Index:

Scharp, Henri Jacques 1874-1957

Title:

Het Romeinsche muntwezen na Trasimene. II: 197-173 voor Chr. / door H.J. Scharp

Published:

Amsterdam : Müller, 1924

Note:

Offprint from: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 11 (1924) p. 71-79

 

Index:

Scharp, Henri Jacques 1874-1957

Title:

De Victoriatus / [H. Scharp]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 9 (1922) p. 70-77