03. Author index‎ > ‎S‎ > ‎

Sassen, August Hendrik 1853-1913

Index:

Sassen, August Hendrik 1853-1913

Title:

Analyse van een vijftal muntordonnantiën / [Aug. Sassen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 18 (1910) p. 241-255

 

Index:

Sassen, August Hendrik 1853-1913

Title:

Bijdrage tot de kennis van het Middeleeuwsch geld- en muntwezen, geput uit de Cameraarsrekeningen van Deventer (1337-1384) / [Aug. Sassen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 12 (1904) 1 p. 37-72

 

Index:

Sassen, August Hendrik 1853-1913

Title:

Bijdrage tot de muntgeschiedenis van Holland / [Aug. Sassen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 17 (1909) p. 123-125

 

Index:

Sassen, August Hendrik 1853-1913

Title:

Carel Frederik Westerman : oud muntmeester van Utrecht, bijna-muntmeester van Holland / [Aug. Sassen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 8 (1900) p. 7-17, pl. 1

 

Index:

Sassen, August Hendrik 1853-1913

Title:

De Hollandsche en Westfriesche duiten : 1739-1780 / [Aug. Sassen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 20 (1912) p. 187-195

 

Index:

Sassen, August Hendrik 1853-1913

Title:

Munt- en geldwaarde te Nijmegen : 1382-1427 / [Aug. Sassen]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 19 (1911) p. 98-109