03. Author index‎ > ‎N‎ > ‎

Noordaa, Simon Hendrik van der 1793-1851

Index:

Noordaa, Simon Hendrik van der 1793-1851

Title:

Belgische opstandspenningen van 1830 en 1831 / [S.H. van der Noordaa]

Source:

Bijdragen tot oeken en menschen-kennis 1 (1832) p. 111-147

 

Index:

Noordaa, Simon Hendrik van der 1793-1851

Title:

Gedenkpenning op het overlijden van den kunstschilder Govert Flink / [S.H. van der Noordaa]

Source:

Tijdschrift voor Algemeene Munt- en Penningkunde 2 (1843) 3 p. 763-769

 

Index:

Noordaa, Simon Hendrik van der 1793-1851

Title:

Geschied- en penningkundige aanmerkingen, naar aanleiding van eenige hier te lande gevondene munten. [I] / door S.H. van der Noordaa

Source:

Tijdschrift voor Algemeene Munt- en Penningkunde 1 (1838) 7 p. 657-679

 

Index:

Noordaa, Simon Hendrik van der 1793-1851

Title:

Geschied- en penningkundige aanmerkingen, naar aanleiding van eenige hier te lande gevondene munten. II / door S.H. van der Noordaa

Source:

Tijdschrift voor Algemeene Munt- en Penningkunde 1 (1838) 8 p. 763-858

 

Index:

Noordaa, Simon Hendrik van der 1793-1851

Title:

Geschied- en penningkundige aanmerkingen, naar aanleiding van eenige hier te lande gevondene munten. III / door S.H. van der Noordaa

Source:

Tijdschrift voor Algemeene Munt- en Penningkunde 2 (1839) 1 p. 259-271