03. Author index‎ > ‎N‎ > ‎

Nicolay, Johan Auke Willem 1974-

Index:

Nicolay, Johan Auke Willem 1974-

Title:

Een gouden pseudo-munthanger uit het Groningse terpengebied : de 9e-eeuwse elite in beeld / Johan Nicolay

Source:

Paleo-aktueel 19 (2008) p. 161-167

 

Index:

Nicolay, Johan Auke Willem 1974-

Title:

Een koninklijk machtscentrum in vroegmiddeleeuws Friesland? : de interpretatie van goudvondsten uit de late zesde en vroege zevende eeuw na Chr. / Johan Nicolay

Source:

De Vrije Fries 86 (2006) p. 33-94

 

Index:

Nicolay, Johan Auke Willem 1974-

Title:

Nieuwe bewoners van het terpengebied en hun rol bij de opkomst van Fries koningschap : de betekenis van gouden bracteaten en bracteaatachtige hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.) / Johan Nicolay

Source:

De Vrije Fries 85 (2005) p. 37-103