03. Author index‎ > ‎M‎ > ‎

Mieris, Frans van 1687-1763

Index:

Mieris, Frans van 1687-1763

Title:

Aanteekeningen van Frans van Mieris op zijne Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen, van Utrecht in 't byzonder / [uitgeg. door A.D. Schinkel]

Published:

's Gravenhage : ter drukkerij van A.D. Schinkel, 1838

 

Index:

Mieris, Frans van 1687-1763

Title:

Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder, midsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld, het verschil der muntstoffen en weegingen, de waarde der metaalen, 't recht van geldmunten, en het eerste geldgebruyk in 't algemeen / opgesteld en verzameld door Frans van Mieris

Published:

Te Leyden : by S. Luchtmans, Dirk Haak en Joh. Arn. Langerack, 1726

 

Index:

Mieris, Frans van 1687-1763

Title:

Histori der Nederlandsche vorsten, uit de huizen van Beijere, Borgonje, en Oostenryk, welken, sedert de regeering van Albert, graaf van Holland, tot den dood van keizer Karel den Vyfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben ... Dl. I / gesterkt en opgehelderd door Frans van Mieris

Published:

In 's Graavenhaage : by Pieter de Hondt, 1732

 

Index:

Mieris, Frans van 1687-1763

Title:

Histori der Nederlandsche vorsten, welken, sedert de regeering van Albert, graaf van Holland, tot den dood van keizer Karel den Vyfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben ... Dl. III / gesterkt en opgehelderd door Frans van Mieris

Published:

In 's Graavenhaage : by Pieter de Hondt, 1735