03. Author index‎ > ‎M‎ > ‎

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Index:

Man, Dirk de 1889-1962

Title:

De arke Noachs op munten van Apameia Phrygiae / door D. de Man

Source:

Nederlands Archief voor de Kerkgeschiedenis n.s. 35 (1946-1947) p. 193-201

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Anthonis Pietersz. van der Willigen en zijn erkend nagelaten werk / [M.G.A. de Man]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 11 (1924) p. 30-52, pl. 5

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Catalogus der numismatische verzameling van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen / bew. door M.G.A. de Man

Published:

Middelburg : Altorffer, 1907

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Le cimetière de Mariekerke / [Marie de Man]

Source:

Revue Belge de Numismatique 41 (1885) p. 349-368

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Considérations sur trois sceattas anglo-saxons identiques du cabinet numismatique de la Société frisonne à Leeuwarde / [M. de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 12 (1904) p. 119-135, pl. 2

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Les dütes zélandaises à la légende Luctor et Ementor / [Marie de Man]

Source:

Revue Belge de Numismatique 56 (1900) p. 303-314, pl. 7

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

L'émission des assignats et monnaie de nécessité en Zélande, pendant l'an 1 de la République batave / [Marie de Man]

Source:

Annuaire de la Société Française de Numismatique 20 (1896) p. 397-413

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Geschiedenis van een klop op Utrechtsche stuivers / [Marie G. A. de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 21 (1913) 2-3 p. 111-122

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

De grafelijke Munt van Zeeland en de balansmeesters die er voor hebben gewerkt / [M.G.A. de Man]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 9 (1922) p. 41-69

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

De kosten van het bouwen van een munthuis te Middelburg in 1363-1366 / [Marie de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 8 (1900) p. 89-118, pl. 3

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Mélanges de numismatique zélandaise / [Marie de Man]

Source:

Revue Belge de Numismatique 46 (1890) p. 194-211, pl. 4

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Monnaies anglo-saxonnes, mérovingiennes et carolingiennes inédites trouvées à Dombourg (Zélande) / [Marie de Man]

Source:

Bulletin Mensuel de Numismatique et d'Archéologie 3 (1883-1884) p. 86-94

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Monnaies trouvées sur la plage de Dombourg / [Marie de Man]

Source:

Revue Belge de Numismatique 47 (1891) p. 405-413

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

De munten, tot nu toe op en in het strand bij Domburg gevonden, geven slechts bij benadering licht over de toenmalige bevolking en over den tijd, dat de kuststreken zijn bewoond geweest / door Marie G.A. de Man ; [naschrift door P.J. van der Feen jr.]

Source:

Archief / Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1936) p. 1-15

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Het Neuzengilde of dat van Nazarius of Nazareth / [Marie G.A. de Man]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde p. 99-128, pl. 3

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Numismatiek van Zierikzee / [M.G.A. de Man]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 18 (1931). - P. 22-32, pl. 3

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Onbeschreven of weinig bekende munten van het Graafschap Holland en Zeeland / [M. de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 10 (1902) 4 p. 271-288, pl. 4

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Over de noodmunten van Zierikzee, geslagen van 1574-1576 en over de inwisseling dezer stukken door de Staten van Zeeland in 1595 / [M. de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 18 (1910) p. 73-107, 153-190, pl. 4-6

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Over eenige te Domburg gevonden merkwaardige munten / [M.G.A. de Man]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 13 (1926) p. 1-25, pl. 1

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Over eenige Zeeuwsche legpenningen / [M.G.A. de Man]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 12 (1925) p. 41-61

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Over onze oudste grafelijk-Hollandsche munten, waaronder enkele, die met vrome doeleinden moeten zijn geslagen / [M.G.A. de Man]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 10 (1923) p. 40-57, pl. 1

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Over Zeeuwsche loodjes : bijdrage tot de penningkunde van Zeeland / door Marie de Man

Published:

Middelburg : Altorffer, 1892

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Plagerijen der Staten van Holland en West-Friesland in muntzaken naar aanleiding van den Zeeuwschen vijfschellincxpenninck / [Marie de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 6 (1898) 3 p. 169-197

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

De prijspenningen van de voormalige Teeken-Academie te Middelburg / door Marie G.A. de Man

Source:

Archief / Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1921) p. 1-19

 

Index:         

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Quatre boîtes de dénéraux d'ajusteurs middelbourgeois / [Marie-G.-A. de Man]

Source:

Revue Belge de Numismatique 80 (1928) p. 47-58

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Que sait-on de la plage de Dombourg? / [Marie de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 7 (1899) p. 5-61, 85-116, 153-173, pl. 1-6

 

Index:         

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Sceattas anglo-saxons inédits ou peu connus / [Marie de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 3 (1895) 2 p. 117-146, pl. 1-2

 

Index:         

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Sou d'or barbare trouvé en Frise / [Marie de Man]

Source:

Revue Belge de Numismatique 50 (1894) p. 305-327, pl. 8

 

Index:

Man, Marie Goverdina Antonia de 1855-1944

Title:

Twee derde groot van Reinald II, graaf van Gelre, met het opschrift 'Moneta Gandensis' / [M. de Man]

Source:

Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde 14 (1906) p. 45-51