03. Author index‎ > ‎L‎ > ‎

Loon, Gerard van 1683-1758

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Beschryving der Nederlandsche historipenningen of: beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht der heerschappye van keyzer Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van den Uytrechtschen Vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen. Dl. I / gedaan en opgesteld door Mr. Gerard van Loon

Published:

In 's Graavenhaage : by Christiaan van Lom, Isaac Vaillant, Pieter Gosse, Rutgert Alberts, en Pieter de Hondt, 1723

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Beschryving der Nederlandsche historipenningen of: beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht der heerschappye van keyzer Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van den Uytrechtschen Vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen. Dl. II / gedaan en opgesteld door Mr. Gerard van Loon

Published:

In 's Graavenhaage : by Christiaan van Lom, Isaac Vaillant, Pieter Gosse, Rutgert Alberts, en Pieter de Hondt, 1726

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Beschryving der Nederlandsche historipenningen of: beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht der heerschappye van keyzer Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van den Uytrechtschen Vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen. Dl. III / gedaan en opgesteld door Mr. Gerard van Loon

Published:

In 's Graavenhaage : by Christiaan van Lom, Pieter Gosse, Rutgert Alberts, en Pieter de Hondt, 1728

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Beschryving der Nederlandsche historipenningen of: beknopt verhaal van 't gene sedert de overdracht der heerschappye van keyzer Karel den Vyfden op koning Philips zynen zoon, tot het sluyten van den Uytrechtschen Vreede, in de zeventien Nederlandsche gewesten is voorgevallen. Dl. IV / gedaan en opgesteld door Mr. Gerard van Loon

Published:

In 's Graavenhaage : by Christiaan van Lom, Pieter Gosse en Pieter de Hondt, 1731

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Hedendaagsche penningkunde, zynde eene verhandeling van den oorspronk van 't geld, de opkomst en 't onderscheyd der gedenkpenningen, den aardt en de rekenwyze der legpenningen, de wyze van 't syfferen der ouden, den oorspronk der syfferletteren, toverpenningen en noodmunten, mitsgaders van de vaste grondregelen, die in 't ontwerpen, vergaderen, schikken en behandelen der penningen moeten worden inachtgenomen / door Gerard van Loon

Published:

In 's-Gravenhage : by Pieter van Thol, ..., 1734

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Hedendaagsche penningkunde, zynde eene verhandeling van den oorspronk van 't geld, de opkomst en 't onderscheyd der gedenkpenningen, den aardt en de rekenwyze der legpenningen, … toverpenningen en noodmunten, mitsgaders van de vaste grondregelen, die in 't ontwerpen, … en behandelen der penningen moeten worden inachtgenomen / door Gerard van Loon

Published:

In 's-Graavenhaage : by Christiaan van Lom, 1732

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Histoire métallique des XVII provinces des Pays-Bas, depuis l'abdication de Charles-Quint, jusqu'à la Paix de Bade en MDCCXVI. T. I / Gerard van Loon ; traduite du hollandois

Published:

A La Haye : chez P. Gosse, J. Neaulme, P. De Hondt, 1732

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Histoire métallique des XVII provinces des Pays-Bas, depuis l'abdication de Charles-Quint, jusqu'à la Paix de Bade en MDCCXVI. T. II / Gerard van Loon ; traduite du hollandois

Published:

A La Haye : chez P. Gosse, J. Neaulme, P. De Hondt, 1732

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Histoire métallique des XVII provinces des Pays-Bas, depuis l'abdication de Charles-Quint, jusqu'à la Paix de Bade en MDCCXVI. T. III / Gerard van Loon ; traduite du hollandois

Published:

A La Haye : chez P. Gosse ; J. Neaulme ; P. De Hondt, 1732

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Histoire métallique des XVII provinces des Pays-Bas, depuis l'abdication de Charles-Quint, jusqu'à la Paix de Bade en MDCCXVI. T. IV / Gerard van Loon ; traduite du hollandois

Published:

A La Haye : chez P. Gosse, J. Neaulme, P. De Hondt, 1736

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Histoire métallique des XVII provinces des Pays-Bas, depuis l'abdication de Charles-Quint, jusqu'à la Paix de Bade en MDCCXVI. T. V / Gerard van Loon ; traduite du hollandois

Published:

A La Haye : chez P. Gosse, J. Neaulme, P. De Hondt, 1737

 

Index:

Loon, Gerard van 1683-1758

Title:

Inleiding tot de heedendaagsche penningkunde, ofte Verhandeling van den oorsprong van 't geld, opkomst en onderscheid der gedenkpenningen, den aard, en rekenwyze der legpenningen, … toverpenningen en noodmunten, mitsgaders van de vaste grondregelen, die in 't ontwerpen, … en behandelen der penningen moeten worden in acht genomen / door Gerard van Loon

Published:

Te Amsterdam : by Pieter de Coup ..., 1717