03. Author index‎ > ‎K‎ > ‎

Koning, J.

Index:

Koning, J.

Title:

Catalogus van eene kostbare en bijna geheel volledige verzameling van ...  Nederlandsche historie-, gedenk-, leg- en rekenpenningen en noodmunten, beginnende met den jare 1400, en eindigende met 1809, mitsgaders eenige antieke Grieksche, Romeinsche en andere vreemde penningen en munten ... : al het welk ... verkocht zal worden op Woensdag, den 5den September, 1810, en volgende dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij J. Koning, [1810]

 

Index:

Koning, J.

Title:

Catalogus van eene uitmuntende verzameling Latynsche, Fransche, Italiaansche, Engelsche, Hoog- en Nederduitsche boeken ..., wijders teekeningen, prenten, platte gronden en landkaarten : al hetwelk ... verkocht zal worden op Maandag, den 3den September, 1810. en volgende dagen ..., te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij J. Koning, [1810]