03. Author index‎ > ‎G‎ > ‎

Groebe, Dirk 1789-1867

Index:

Groebe, Dirk 1789-1867

Title:

Beantwoording der prijsvraag over de munten, en hetgeen daartoe betrekking heeft, sedert 1500 tot den jare 1621 ingesloten, uitgeschreven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en Fraaije Letteren te Brussel / door D. Groebe

Published:

Brussel : Hayez, 1835

 

Index:

Groebe, Dirk 1789-1867

Title:

Handleiding tot de kennis der Nederlandsche munten, welke sedert ruim drie eeuwen hier te lande zijn geslagen, gangbaar waren en thans geheel ingetrokken of buiten omloop zijn gesteld; alsmede over den oorsprong, de benamingen, enz. / [D.A. Groebe]

Published:

Amsterdam : Wouters, 1850

 

Index:

Groebe, Dirk 1789-1867

Title:

Nog iets over het vermeende oude muntregt van de stad Utrecht / door D. Groebe

Source:

Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht 4 (1838) p. 273-286, 309-323, 352-359