03. Author index‎ > ‎G‎ > ‎

Graells i Fabregat, Raimon

Index:

Graells i Fabregat, Raimon

Title:

Dactyliothecae Cataloniae. La col•lecció glíptica del Museu Episcopal de Vic / Raimon Graells i Fabregat

Source:

Quaderns del Museu Episcopal de Vic 5 (2011-2012) p. 191-241

 

Index:

Graells i Fabregat, Raimon

Title:

Dactyliothecae Cataloniae. La herencia de P.F.H. d’Hancarville en una cornalina de la colección Domingo Bassols / Raimon Graells i Fabregat

Source:

Symbolae Antiquariae 4 (2012) p. 105-115

 

Index:

Graells i Fabregat, Raimon

Title:

Una didracma de Neàpolis trobada a Belianes (Lleida, Catalunya) / Raimon Graells i Fabregat, Francesc Giral Royo

Source:

Acta Numismatica 37 (2007) p. 17-28