03. Author index‎ > ‎E‎ > ‎

Elfver, Frédéric 1974-

Index:

Elfver, Frédéric 1974-

Title:

The coinages at Lund c. 1035-1050 and some metal analyses / Frédéric Elfver

Source:

XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid, 2003 : actas = proceedings = actes. Vol. II / ed. por Carmen Alfaro, Carmen Marcos y Paloma Otero. - Madrid : Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2005. - P. 1173-1177

 

Index:

Elfver, Frédéric 1974-

Title:

Kungen, mynten och folket : en studie av myntningen i det. vikingatida Sigtuna och balansgången mellan vikt-, och penningekonomi / [av Frédéric Elfver]

Published:

Stockholm : Stockholms Universitet, Numismatiska forskningsgruppen, 1998

 

Index:

Elfver, Frédéric 1974-

Title:

Kung Johan Sverkerssons myntning : några reflektioner kring en spekulativ bildrekonstruktion / Frédéric Elfver

Source:

Samlad glädje 2009 : Numismatiska Klubben Uppsala 1969-2009 / [red.: Curt Ekström, Kjell Holmberg och Magnus Wijk]. - Uppsala : Numismatiska Kubben, cop. 2009. - P. 51-58

 

Index:

Elfver, Frédéric 1974-

Title:

Mynt och bebyggelse : bebyggelseutvecklingen inom Västergarnsvallen ur ett numismatiskt perspektiv / Christoph Kilger, Frédéric Elfver & Gustaf Svedjemo

Source:

Myntstudier : festskrift till Kenneth Jonsson / [ed.] Tuukka Talvio og Magnus Wijk. - Stockholm: Svenske Numismatiska Föreningen, 2015. - P. 141-156