03. Author index‎ > ‎D‎ > ‎

Dirks, Jacob 1811-1892

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Penningkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1877-1878 / [J. Dirks]

Source:

Verslag der handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 50 (1877-1878) p. 102-105

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Penningkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1879-1880 / [J.D.]

Source:

Twee-en-vijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1879-1880 (1880) p. 3-14

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Penningkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1880-1881 / [J. Dirks]

Source:

Verslag der handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 53 (1880-1881) p. 3-13

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Penningkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1881-1882 / [J. Dirks]

Source:

Vier-en-vijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1881-1882 (1882) p. 3-12

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Munt-, Penning- en Zegelkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1882-1883 / [J. Dirks]

Source:

Vijf-en-vijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1882-1883 (1883) p. 17-28

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Munt-, Penning- en Zegelkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. 1 juli 1884-1 juli 1885 / [J. Dirks]

Source:

Overdruk uit: Zeven-en-vijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1884-1885 (1885) p. 3-10

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Munt-, Penning- en Zegelkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. (10 september 1886-18 october 1887) / [J. Dirks]

Source:

Negenenvijftigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1886-1887 (1887) p. 102-105

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Munt-, Penning- en Zegelkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. (1888-1889) / [J. Dirks]

Source:

Verslag der handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het 61 1888-1889) p. 47-54

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Aanwinsten van het Munt-, Penning- en Zegelkabinet [van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde]. (1889-1890) / [J. Dirks]

Source:

Tweeenzestigste verslag der Handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde over het jaar 1889-1890 (1890) p. 15-22

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

De Angel-Saksen en hunne oudste munten (sceattas) / een verhandeling van J. Dirks naar aanleiding van muntvonden in Friesland en elders

Source:

De Vrije Fries 12 (1873) p. 243-316

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Les Anglo-Saxons et leurs petits deniers dits sceattas : essai historique et numismatique / par J. Dirks

Published:

Bruxelles : Fr. Gobbaerts, 1870

Note:

Offprint from: Revue de la Numismatique Belge 5e sér. 2 (1870)

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Beschouwingen naar aanleiding van het werk getiteld: De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der heeren van Koevorden) van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend, door Dr. P.O. van der Chijs ... / [Dirks]

Source:

De Vrije Fries 8 (1859) p. 294-322

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen tusschen November 1813 en November 1863. Dl. I / door Jacob Dirks ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. N.R. ; dl. 3. 1e st.

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1889

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen tusschen November 1813 en November 1863. Dl. II / door Jacob Dirks ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. N.R. ; dl 3. 2e st.

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1889

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen tusschen November 1813 en November 1863. Tweede toevoegsel / door Jacob Dirks ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap ; bew. door Th. M. Roest

Series:

Verhandelingen / uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. Nieuwe reeks ; Dl 3. 3e st.

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1894

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Bijdragen tot de penningkunde van Friesland. [No. 1-2] / door J. Dirks

Published:

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1845

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 4 (1845) p. 34-69

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Bijdragen tot de munt-  en penningkunde van Friesland. Eerste vervolg: no. 3-6 / door J. Dirks

Published:

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1845

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 4.1 (1845) p. 34-69

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Bijdragen tot de munt – en penningkunde van Friesland. Tweede vervolg: no. 7-12 / door J. Dirks

Published:

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1846

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 4.4 (1846) p. 321-378

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Bijdragen tot de munt- en penningkunde van Friesland. Derde vervolg: no. 13-16 / door J. Dirks

PublishedL

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1848

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 5.2 (1848) p. 157-178

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Bijdragen tot de munt- en penningkunde van Friesland. Vierde vervolg: no. 17-20 / door J. Dirks

Published:

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1851

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 6.1 (1851) p. 1-56

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Deux cents méreaux des corporations de métiers des Pays-Bas / [par J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 3 (1859) p. 73-132

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Une double énigme / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 5 (1867) p. 103-108, pl. 1

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Encore deux-cent-trente méreaux des corporations de métiers des Pays-Bas / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 5e sér. 6 (1874) p. 14-74, pl. 4

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Essai d’une monographie des médailles et méreaux des corporations armées des Pays-Bas (1550-1800) / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 4 (1866) p. 102-145, pl. 4-8

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Een Friesch Bruno muntje ten onregte toegeschreven aan de heeren van Kuinre en aan Mewekinus, heer van Ruinen : (Une monnaie frisonne de Brunon attribuée à tort auxseigneurs de Kuinre et à Mewekimus, seigneur de Ruinen) : brochure de 5 pages, in-8°, 1866 / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 5 (1867) p. 132-137, pl. 1

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Herinnering aan den kruistogt der Friezen in het jaar 1217 / [J. Dirks]

Source:

De Vrije Fries 16 (1886) p. 51-58 

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Lettre de M. J. Dirks à M. le comte Maurin Nahuys / [J. Dirks]

Source:

Revue Belge de Numismatique 32 (1876) p. 292-296

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Lettre de M. J. Dirks á M. Renier Chalon, président de la Société royale de Numismatique / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 35 (1879) p. 318-319, pl. 14

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Lettre de M.J. Dirks á M. R. Chalon, président de la Société royale de Numismatique / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 36 (1880) p. 95-96

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Levensbericht van Mr. Jeronimo de Vries Jerz. / [J. Dirks]

Published:

Leiden : Brill, 1882

Note:

Offprint from: Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. (1881-1882) p. 89-117

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Médailles historiques en bois servant de disques au jeu de toccodille ou de trictrac / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 31 (1875) p. 386-399

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Médaillon et monnaies anciennes, en or, trouvées en Frise / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 3 (1865) p.443-445, pl. 16

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Monnaies anciennes trouvées en Frise. [I] / par J. Dirks

Published:

Bruxelles : Emm. Devroy, 1858

Note:

Offprint from: Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 2 (1858) p. 8-15, pl. 1-2

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Monnaies anciennes trouvées en Frise. II / et publ. par M. Dirks

Published:

Bruxelles : Emm. Devroy, 1859

Note:

Offprint from: Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 3 (1859) p. 362-373, pl. 12

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Monnaies anciennes trouvées en Frise. [III] / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 3 (1859) p. 362-368, pl. 12

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Monnaies anciennes trouvées en Frise. [3] / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 1 (1863) p. 393-399

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Mr. W.H. Cost Jordens / [J. Dirks]

Source:

Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel 3 (1876) p. 155-159

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

De muntenvond van Beets in Friesland / afgebeeld en opgehelderd door J. Dirks en J.E. Hooft van Iddekinge

Source:

De Vrije Fries 13 (1876) p. 217-234

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Nieuwe bijdragen tot de penningkunde van Friesland / door J. Dirks

Published:

Workum : Brandenburgh en Zoon, 1858

Note:

Offprint from: De Vrije Fries 8 (1859) p. 139-203

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

De Noord-Nederlandsche gildepenningen, wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld. Dl. I / door Jacob Dirks

Published:

Haarlem : De Erven F. Bohn, 1878

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

De Noord-Nederlandsche gildepenningen, wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld. Dl. II / door Jacob Dirks

Published:

Haarlem : De Erven F. Bohn, 1878

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Numismatiek. I-VI / door J. Dirks

Published:

[S.l. : s.n., 1851]

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Numismatische mededeeling / van J. Dirks

Source:

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling letterkunde 2e reeks 5 (1876) p. 44-49

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Les Pompéi Frisons et leur importance au point de vue numismatique / [J. Dirks]

Source:

Congrès international de numismatique, organisé et réuni a Bruxelles ... par la Société royale de numismatique de Belgique ... : procès-verbaux et mémoires / publ. par C. Cumont et A. de Witte. - Bruxelles : Goemaere, 1891. - P. 353-369

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Quelques mots sur des monnaies du onzième siècle / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 1 (1863) p. 414-423

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Souvenir de La Haye : description de soixante jetons de présence aux funérailles, etc., des quartiers de cette ville / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 3 (1859) p. 492-517

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Souvenirs numismatiques des croisades / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 3e sér. 5 (1861) p. 242-248

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Supplément aux notices sur les méreaux des corporations de métiers des Pays-Bas / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 5e sér. 6 (1874) p. 145-175, pl. 7

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Les trente-huit jetons inédits de la liste Van Mieris, le petit / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 6 (1868) p. 60-64

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Trésor de Wieuwerd : ornements et monnaies mérovingiennes et byzantines en or / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 4e sér. 5 (1867) p. 149-163, pl. 6

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

La trouvaille de Dronryp en Frise / [J. Dirks]

Source:

Revue Belge de Numismatique 43 (1887) p. 91-107, pl. A-C

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

La trouvaille de Pingjum (Frise) : en juin 1868 / [J. Dirks]

Source:

Revue de la Numismatique Belge 5e sér. 1 (1869) p. 199-205, pl. 8

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Utrechtsche gildepenningen / [J. Dirks]

Source:

Utrechtsche Volks-Almanak (1869) p. 159-172

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

Vijf oude zegels / beschr. en toegel. door J. Dirks

Source:

De Vrije Fries 18 (1895) p. 281-299

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

De vondst van gouden voorwerpen en gouden Merovingische munten in Dronrijp / beschreven door J. Dirks

Source:

De Vrije Fries 17 (1890) p. 143-164

 

Index:

Dirks, Jacob 1811-1892

Title:

De vondsten van Onna en Feins / beschr. en toegel. door J. Dirks

Source:

De Vrije Fries 16 (1886) p. 311-385