03. Author index‎ > ‎C‎ > ‎

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Aanwinsten van het munt- en penningkabinet der Leidsche Hoogeschool, onder het rectoraat van den hoogleeraar H.W. Tijdeman 1845-1846 / [P.O. van der Chijs]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1846) 13-14 p. 194-198, 210-213

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Aanwinsten van het munt- en penningkabinet der Leidsche Hoogeschool, gedurende het rectoraat van den hoogleeraar A.H. van der Boon Mesch, 8 febr. 1847-8 febr. 1848 / [P.O. van der Chijs]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1848) 22-33 p. 339-346, 355-363, 371-376, 388-392, 2-10, 84-89, 103-106

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Aanwinsten van het munt- en penningkabinet der Leidsche Hoogeschool, gedurende het rectoraat van den hoogleeraar A. Rutgers, 8 febr. 1848-8 Febr. 1849 / [P.O. van der Chijs]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1849) 18-20 p. 276-280, 292-296, 307-312

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Aanwinsten van het munt- en penningkabinet der Leidsche Hoogeschool, gedurende gedurende het eerste halfjaar des rectoraats van den hoogleeraar G.C.B. Suringar 8 febr.-8 aug. 1849 / [P.O. van der Chijs]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1849) 35-37 p. 132-136, 149-156, 163-167

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Aanwinsten van het munt- en penningkabinet der Leidsche Hoogeschool, gedurende het eerste halfjaar des rectoraats van den hoogleeraar J. de Wal, 8 febr.-8 aug. 1850 / [P.O. van der Chijs]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1850) 34-36, 40 p. 123-128, 130-136, 148-151, 214-221

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Aanwinsten van het munt- en penningkabinet der Leidsche Hoogeschool, gedurende het tweede halfjaar des rectoraats van den hoogleeraar J. de Wal 8 aug. 1850-8 febr. 1851 / [P.O. van der Chijs]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1851) 13-16 p. 204-207, 218-224, 236-240, 248-255

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Aanwinsten van het munt- en penningkabinet der Leidsche Hoogeschool, gedurende het rectoraat van den rector-magnificus G.J. Verdam, 8 febr. 1852-8 febr. 1853 / [P.O. van der Chijs]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1853) 34-35 p. 130-137, 151-155

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Beknopte verhandeling over het nut der beoefening van de algemeene, dat is: oude, middeleeuwsche en hedendaagsche munt- en penningkunde / door P.O. van der Chijs

Published:

Leiden : J.C. Cyfveer, 1829

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Bescheidene aanmerkingen op het ontwerp van wet tot regeling van het Nederlandsche muntwezen, ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, bij Koninklijke Boodschap van den 25 Maart 1847 (Staats-Courant van 29 Maart 1847) / door P.O. van der Chijs

Source:

Leiden : Van den Heuvell, 1847

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Catalogue du cabinet de monnaies antiques et modernes, de me édailles et de la bibliothe èque numismatique, laisse és par ... Pierre Otton van der Chijs ... : vente publique Lundi 13 juin 1870 et jours suivants ..., a à Amsterdam, sous la direction du libraire G. Theod. Bom ...

Published:

Amsterdam : G. Theod. Bom, [1870]

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Iets over T.E. Mionnet / [P.O. van der Chijs]

Source:

Algemeene Konst- en Letterbode (1842) 53-55 p. 418-422, 434-440, 450-456

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der bisschoppen, van de heerlijkheid en de stad Utrecht, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26.7

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1859

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der Frankische- en Duitsch-Nederlandsche vorsten / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26.9

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1866

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der leenen van de voormalige hertogdommen Braband en Limburg, enz. van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26, 8

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1862

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der voormalige graafschappen Holland en Zeeland, alsmede der heerlijkheden Vianen, Asperen en Heukelom, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26, 6

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1858

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der voormalige graven en hertogen van Gelderland, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; [26.2]

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1852

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der voormalige heeren en steden van Gelderland, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26.3

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1853

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der voormalige heeren en steden van Overijssel, van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van  der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26.4

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1854

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten der voormalige hertogdommen Braband en Limburg van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Gijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26, 4

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1851

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

De munten van Friesland, Groningen en Drenthe (der heeren van Koevorden), van de vroegste tijden tot aan de Pacificatie van Gend / door P.O. van der Chijs ; uitgeg. door Teyler's Tweede Genootschap

Series:

Verhandelingen / uitgegeeven door Teyler's Tweede Genootschap ; 26.5

Published:

Haarlem : Erven F. Bohn, 1855

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Het munt- en penningkabinet der Leidsche Hoogeschool in 1867 / door P.O. van der Chijs

Published:

Te Leiden : bij D.J. Couvée, 1867

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Notice sur le cabinet numismatique de l'Université de Leyde / par P.O. van der Chijs

Published:

Bruxelles : Em. Devroye, 1862

Note:

Offprint from: Revue Belge de Numismatique 3e sér. 6 (1862) p. 360-395, 480-505

 

Index:

Chijs, Pieter Otto van der 1802-1867

Title:

Verhandeling over de verdiensten der Nederlanders in de beoefening der algemeene munt- en penningkunde / [P.O. van der Chijs]

Source:

Tijdschrift voor Algemeene Munt- en Penningkunde 1 (1838) 5 p. 409-450