03. Author index‎ > ‎B‎ > ‎

Bursche, Aleksander 1956-

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

The Battle of Abritus, the imperial treasury and aurei in Barbaricum / by Aleksander Bursche

Published:

London : Royal Numismatic Society, 2013

Note:

Offprint from: Numismatic Chronicle 173 (2013) p. 151-170, pl. pl. 32-37

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Circulation of Roman coinage in Northern Europe in Late Antiquity / Aleksander Bursche

Source:

Histoire & Mesure 17 (2002) 3-4 p. 121-144

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Coins / Aleksander Bursche

Source:

Wealth and prestige : an analysis of rich graves from Late Roman Iron Age on eastern Zealand, Denmark / ed. by Linda Boye and Ulla Lund Hansen. - Taastrup : Kroppedal Museum, 2009. - P. 185-189

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

A gold medallion of Crispus from Bukovina (Ukraine) / Aleksander Bursche, Kyrylo Myzgin

Source:

Notae Numismaticae 8 (2013) p. 185-194

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Contacts between the Late Roman Empire and North-Central Europe / by Aleksander Bursche

Source:

Antiquaries Journal 76 (1996) p. 31-50

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Contacts between the Roman Empire and the Mid-European Barbaricum in the light of coin finds / Aleksander Bursche

Published:

Wetteren : Cultura, [1986]

Note:

Offprint from: Proceedings of the 10th International Congress of Numismatics = Actes du 10ème Congrès International de Numismatique, London, September 1986 / ed. by L.A. Carradice ; with P. Attwood … [et al.]. - Wetteren : Cultura, 1986. – P. 279-287

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Czy skarb z Połańca był łupem z bitwy w Lesie Teutoburskim? / Aleksander Bursche

Source:

Nunc de suebis dicendum est : studia archaeologica et historica Georgii Kolendo ab amici et discipuli dicata : studia dedykowane profesorowi Jerzemu Kolendo w 60-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej / [red. Aleksander Bursche, Mariusz Mielczare, Wojciech Nowakowski]. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. – P. 85-91

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Dawne znaleziska monet rzymskich w świetle nowych badań, Śląsk / Aleksander Bursche

Source:

Wiadomości Numizmatyczne 27 (1983) p. 226-237

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Directions of contacts of the Roman Empire with the Mid-European Barbaricum in the second part of the 3rd and 4th centuries in the light of coin finds / Aleksander Bursche

Source:

Wiadomości Numizmatyczne 29 (1985) p. 33-44

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Emisje autonomiczne Mezji i Tracji oraz ich rozpowszechnienie w Europie Środkowo-Wschodniej / Aleksander Bursche

Source:

Balcanica Posnaniensia : acta et studia. I: Mezja-Tracja-Bałkany / pod red. Stefana Parnickiego-Pudełko, Włodzimierza Paja akowskiego, Leszka Mrozewicza. - Poznan n : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1984. - P. 235-244

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Functions of Roman coins in Barbaricum of Later Antiquity : an antropological essay / Aleksander Bursche

Source:

Roman coins outside the Empire : ways and phases, contexts and functions ; proceedings of the ESF/SCH exploratory workshop, Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland), 3-6 September 2005 / [scientific ed.: Aleksander Bursche, Renata Ciolek, Reinhard Wolters]. - Wetteren : Moneta, 2008. – P. 395-416

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Germanic gold bracteates from the hoard in Zagórzyn near Kalisz / Aleksander Bursche

Source:

Byzantine coins in Central Europe between the 5th and 10th century / ed. by Marcin Wołoszyn. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2009. - P. 133-153

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Gold barbarian imitations of Roman coins: the Ulów type / Aleksander Bursche

Source:

Honoratissimum assensus genus est armis laudare : studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin / pod red. Renaty Madydy-Legutko i Judyty Rodzińskiej-Nowak. - Kraków : Towarzystwo Wydawnicze 'Historia Iagellonica', 2014. - P. 317-327

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Gold coins, Alexandria Troas and Goths / Aleksander Bursche and Kirill Myzgin

Source:

Studies in ancient coinage in honour of Andrew Burnett / ed. by Roger Bland and Dario Calomino. - London : Spink, 2015. - P. 232-258

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

A gold Crispus medallion from Bukovina (Ukraine) / Aleksander Bursche, Kirill Myzgin

Source:

Notae Numismaticae 8 (2013) p. 185-190

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Groby z monetami rzymskimi na cmentarzysku kultury Wiebarskiej w Weklicach koło Elbląga / Aleksander Bursche, Jerzy Okulicz-Kozaryn

Source:

Comhlan : studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin / [redaktor tomu: Jacek Andrzejowski]. - Warszawa : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. - P. 141-163

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Inflation and influx of Roman coins into Barbaricum / Aleksander Bursche

Source:

I ritrovamenti monetali e i processi inflativi nel mondo antico e medievale : atti del IV congresso internazionale di numismatica e di storia monetaria, Padova, 12-13 ottobre 2007 / a cura di Michele Asolati, Giovanni Gorini. - Padova : Esedra, cop. 2008. - P. 53-62

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Kontakty Cesarstwa Rzymskiego z ludnością kultury wielbarskiej w III i IV w. w świetle źródeł numizmatycznych / Aleksander Bursche

Source:

Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim : (materiały z konferencji). T. 1 / pod red. Jana Gurby i Andrzeja Kokowskiego. -  Lublin : Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. - P. 37-50

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Later Roman-Barbarian contacts in Central Europe : numismatic evidence = Spätrömische Münzfunde aus Mitteleuropa : eine Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Rom und den Barbaricum im 3. und 4. Jh. n. Chr. / von Aleksander Bursche ; [transl. from the Polish by A. Zakrzewska]

Series:

SFMA Studien zu Fundmünzen der Antike ; Bd. 11

Published:

Berlin : Mann, 1996

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Die Markomannenkriege und der Zufluß römischer Münzen in das Barbaricum / Aleksander Bursche

Source:

Markomannenkriege : Ursachen und Wirkungen / hrsg. Von Herwig Friesinger, Jaroslav Tejral, Alois Stuppner. -  Brno : Archeologický ústav, Akademie věd České republiky Brno, 1994. - P. 471-485

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Moneta i kruszec w kulturze wielbarskiej w okresie późnorzymskim = Coinage and currency of Wielbark culture in the late Roman period / Aleksander Bursche

Source:

Przegląd Archeologiczny 31 (1984) p. 47-90

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Monety rzymskie z cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Wyszemborku gm. Mrągowo / Aleksander Bursche

Source:

Concordia : studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w sześdziesiątą piątą rocznicę urodzin / [red.: Wojciech Nowakowski]. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1996. - P. 37-39

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Monety rzymskie z Illerup Adal / Aleksander Bursche

Source:

Terra Barbarica : studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin. -  Łódź-Warszawa : [s.n.], 2010. - (Monumenta Archaelogica Barbarica ; 2). – P. 197-209

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Monety rzymskie z Jakuszowic / Aleksander Bursche, Piotr Kaczanowskim, Judyta Rodzińską-Nowak

Source:

Superiores Barbari : ksiega ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego / [Red.: Renata Madyda-Legutko ... at al.]. - Krakow : Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii, 2000. - P. 101-130

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Münzen der römischen Kaiserzeit aus Flüssen : ein Beitrag zur Quellenkritik / Aleksander Bursche

Source:

Wasserwege : Lebensadern - Trennungslinien : 15. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum, Schleswig 30. November-4. Dezember 2002 / hrsg. von Claus von Carnap-Bornheim und Herwig Friesinger. - Neumünster : Wachholtz, 2005. – P. 307-317

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Recording ancient coin finds in Poland: current status / Aleksander Bursche

Source:

I ritrovamenti monetali e i processi storico-economici nel mondo antico / a cura di Michele Asolati, Giovanni Gorinii. - Padova : Esedra, cop. 2012. - (Numismatica Patavina ; 12). - P. 347-362

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Najstarsze rzymskie medaliony z Barbaricum / Aleksander Bursche

Source:

Studia Gothica : in memoriam Ryszard Wołągiewicz. I / pod red. Andrzeja Kokowskiego. - Lublin : Wydawn. Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. - P. 85-100

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Relations between the Late Roman World and Barbarian Europe in the light of the coin finds / Aleksander Bursche

Source:

Bulletin du Cercle d'Études Numismatiques 43 (2006) 2 (mai-août) p. 221-227

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Die Rolle römischer Goldmedaillone in der Spätantike / Aleksander Bursche

Source:

Barbarenschmuck und Römergold : der Schatz von Szilágysomlyó / hrsg. von Wilfried Seipel. - Wien : Kunsthistorisches Museum, 1999. – P. 39-53

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Roman ae coinage on the South Baltic Coast / Aleksander Bursche

Source:

Contacts across the Baltic Sea during the Late Iron Age (5th-12th centuries) : Baltic Sea Conference, Lund October 25-27, 1991 / ed. by Birgitta Hårdh, Bozena Wyszomirska-Werbart. - Lund : University of Lund, 1992. – P. 1-14

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Roman coinage from Jakuszowice settlement in north Małopolska / Aleksander Bursche

Source:

Notae Numismaticae 2 (1997) p. 119-148, pls. 1-9

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Roman coinage in the Westbalt circle / Aleksander Bursche

Source:

Barbaricum. Bd. 2 : Studien zur Archäologie der barbarischen Völker aus der Ostseeküste und aus dem Weichselgebiet / Red. J. Okuliez-Kozaryn and Wojciech Nowakowski. - Warschau : Universität Warschau, Institut für Archäologie, 1992. – P. 231-244

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Roman coins in Scandinavia : some remarks from the Continental perspective / Aleksander Bursche

Source:

Drik-og du vil leve skønt : festskrift til Ulla Lund Hansen på 60-årsdagen 18. august 2002 / redigeret af John Pind ... [et al.]. - Copenhagen : National Museum, 2002. - P. 69-78

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Roman gold coins and medallions, perforated or looped, from the collections of the National Museum of Ukrainian History in Kyïv / Aleksander Bursche, Tomasz Więcek

Source:

Wiadomości Numizmatyczne 65 (2010) 2 p. 193-224

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Roman gold medallions as power symbols of Germanic elite / by Aleksander Bursche

Source:

Roman gold and the development of the early Germanic kingdoms : aspects of technical, socio-political, socio-economic, artistic and intellectual development, A.D. 1-550 : symposium in Stockholm 14-16 November 1997 / ed. Bente Magnus. - Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2001. – P. 83-102

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Rzymskie medaliony i germańskie elity władzy : geneza symbolu / Aleksander Bursche

Source:

Pozaekonomiczne funkcje monet : X Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna / [red. Małgorzata Gącarzewicz]. - Poznań : Bartkowiak, 1995. - P. 21-42

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Der Schatz von Polaniec, Kleinpolen : Münzen der römischen Republik und des Augustus nördlich der Karpaten / Aleksander Bursche

Source:

Die Fundmünzen von Kalkriese und die frühkaiserzeitliche Münzprägung : Akten des wissenschaftlichen Symposions in Kalkriese, 15.-16. April 1999 / Rainer Wiegels (Hrsg.). - Möhnesee : Bibliopolis, 2000. - P. 191-204

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Solidi from the Zagórzyn hoard / Aleksander Bursche

Source:

Wiadomości Numizmatyczne 47 (2003) p. 41-60

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Two Scandinavian bracteates from the Württembergisches Landesmuseum Stuttgart / Aleksander Bursche

Source:

Magister monetae : studies in honour of Jørgen Steen Jensen / ed. by Michael Andersen, Helle W. Horsnæs & Jens Christian Moesgaard. - Copenhagen : National Museum, National Museum, Royal Collection of Coins and Medals, 2007. - (Studies in archaeology and history ; vol. 13). - P. 53-73

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Unikalny medalion Licyniusza I z północnej Małopolski / Aleksander Bursche

Source:

Neue funde römischer importe aus Polen. I / hrsg. von Jerzy Kolendo ; unter Mitw. von Jacek Andrzejowski, Aleksander Bursche und Wojciech Nowakowski. - Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. - (Corpus der Römischen Funde im Europäischen Barbaricum. Suppl. ; Bd. 1). - P. 147-154

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Unique Roman gold coins and medallions in the collection of the National Museum of Ukrainian History in Kyïv / Aleksander Bursche

Source:

Wiadomości Numizmatyczne 52 (2008) p. 167-181

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

The Victoria Sarmatica of AD 340 and three gold medaillons from Barbaricum / by Aleksander Bursche

Source:

Kontakt, Kooperation, Konflikt : Germanen und Sarmaten zwischen dem 1. und dem 4. Jahrhundert nach Christus ; internationales Kolloquium des Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität Marburg, 12.-16. Februar 1998 / hrsg. von Claus von Carnap-Bornheim. - Neumünster : Wachholtz, 2003. - P. 407-413

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Zlote medaliony rzymskie w Barbaricum : symbolika prestizu i wladzy spoleczenstw barbarzynskich u schylku starozytnosci / Aleksander Bursche

Published:

Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1998

 

Index:

Bursche, Aleksander 1956-

Title:

Znane i nieznane znaleziska denarów z ziem polskich / Aleksander Bursche

Source:

Wiadomości Numizmatyczne 43 (1999) p. 115-135