03. Author index‎ > ‎B‎ > ‎

Bom, Gerardus Theodorus

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus der penningen en munten, noodmunten, ridderorden, leuzen, draagteekenen, enz. ... nagelaten door wijlen de Heeren W. Jamieson, Mr. G. L. Feijens, J. D. Landré en P. F. van der Wallen : publieke verkooping onder directie van ... G. Theod. Bom 24 Junij 1870 en volgende dagen ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1870]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus eener hoogstbelangrijke en kostbare algemeene muntverzameling, eener rijke collectie historiepenningen en noodmunten, alsmede van keurig zilveren antiek kinderspeelgoed …, munt- en penningkundige boeken, penningkasten, enz. : nagelaten door ... J.C. Noot ..., door ... W. Nagel ..., en door ... twee voorname verzamelaars : al hetwelk publiek zal worden verkocht door ... G. Theod. Bom ..., op Maandag, 12 October 1868  ..., te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1868]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus eener hoogst belangrijke verzameling zeldzame Nederlandsche en vreemde gedenk- en legpenningen, munten, nood-, belegerings-, revolutie- en gedachtenismunten, ... : gedeeltelijk nagelaten door ... M.E. Houck ... : al hetwelk publiek zal worden verkocht door ... G. Theod. Bom ... op Maandag  23 Maart 1863, en volgende  dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1863]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus eener hoogstbelangrijke verzameling zeldzame penningen en munten, ..., munt- en penningkundige boeken, ... penning- en muntkasten, meerendeels nagelaten door ... Gerbrand Patijn, ... al hetwelk ... publiek zal worden verkocht, benevens eene ... verzameling ... leg- en strooipenningen, en noodmunten, bijeenverzameld door ... P. Verkade, en ... P.G. Callenfels, op Maandag, 5 Maart 1866 en volgende dagen, door ... G. Theod. Bom ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1866]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus van een hoogst belangrijk kabinet gouden, zilveren en andere uitmuntend wel bewaarde Nederlandsche munten, waarbij tevens zeldzame stukken voorkomen, betreffende Braband, Vlaanderen, Henegouwen, Namen, Luik, enz., antieke munten, Nederlandsch-historische gedenk- en legpenningen, noodmunten, vroedschaps- en gildepenningen, ridderorden en andere eereteekenen van verschillende rijken, vrijmetselaars-draagteekenen ... : al hetwelk publiek verkocht zal worden door ... G. Theod. Bom ... op Maandag, 19 December  1859, en volgende dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1859]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus eener hoogst belangrijke ... verzameling gouden, zilveren en andere historische leg- en gedenkpenningen, vroedschaps-, gilde- en branspuitpenningen, eereteekenen  en schutterspenningen, vrijmetselaarspenningen en dito teekenen, alsmede eener kostbare collectie munten, noodmunten en penningen, betreffende het muntwezen ... : alhetwelk publiek verkocht zal worden door ... G. Theod. Bom, op Maandag, 26 Maart 1860, en volgende dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1860]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus eener zeer uitgebreide verzameling van 2400 nummers gouden, zilveren en koperen leg- en strooipenningen, eenige historiepenningen en munten, eene uitmuntende collectie van  625 nummers nood-, belegerings-, gedachtenis- en revolutie-munten ... : alles bijeenverzameld ... door ... P. Verkade ... en tot heden bijgehouden door ... P.G. Callenfels ... : al hetwelk publiek zal worden verkocht door ... G. Theod. Bom ... op Maandag, 5 Maart 1866 ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1866]

 

Index:

Bom, Gerardus Theodorus

Title:

Catalogus van twee zeer aanzienlijke verzamelingen gouden, zilveren, ... meest Nederlandsche munten, Nederlandsch-historische gedenk- en legpenningen, noodmunten, ridderorden, draag-, schutters- en prijspenningen, vrijmetselaars-, vroedschaps-, gilde-, brandspuit-, armenpenningen, religieuse draagteekenen ... nagelaten door een voornaam liefhebber : al hetwelk publiek verkocht zal worden door ... G. Theod. Bom ... op Maandag, den 26 April 1858, en volgende dagen ... te Amsterdam ...

Published:

Te Amsterdam : bij G. Theod. Bom, [1858]