03. Author index‎ > ‎B‎ > ‎

Boeles, Pieter Catharinus Johannes Albertus 1873-1961

Index:

Boeles, Pieter Catharinus Johannes Albertus 1873-1961

Title:

De handel van Groter-Friesland met Frankrijk in de Merovingische tijd / [P.C.J.A Boeles]

Source:

Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 8 (1954) p. 237-250

 

Index:

Boeles, Pieter Catharinus Johannes Albertus 1873-1961

Title:

De Karolingische muntvondsten in Friesland / P. C. J. A. Boeles

Source:

De Vrije Fries 24 (1916) p. 159-164

 

Index:

Boeles, Pieter Catharinus Johannes Albertus 1873-1961

Title:

Over een onbekende Friesche munt van Albrecht van Saksen en den oorsprong van het Friesche wapen / [P.C.J.A. Boeles]

Source:

Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 3 (1916) p. 170-174

 

Index:

Boeles, Pieter Catharinus Johannes Albertus 1873-1961

Title:

Servaas Wiegersma en het Munt- en Penningkabinet van het Friesch Museum / door P.C.J.A. Boeles

Source:

De Vrije Fries 21 (1913) 3-4 p. 101-415

 

Index:

Boeles, Pieter Catharinus Johannes Albertus 1873-1961

Title:

Les trouvailles de monnaies carolingiennes dans les Pays-Bas, spécialement celles des trois provinces septentrionales / par P.C.J.A. Boeles

Published:

Amsterdam : Müller, 1915

Note:

Offprint from: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 2 (1915) p. 1-98, pl. 1-2