03. Author index‎ > ‎B‎ > ‎

Bodzek, Jarosław Artur

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Ancient Greek coins from the collection of Edmund Starzeński / Jarosław Bodzek

Source:

Studies in Ancient Art and Civilization 7 (1995) p. 79-84

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

The Ascalon coin found at Zarzecze, Przemyśl voivodship / Jarosław Bodzek, Renata Madyda-Legutko

Source:

Notae Numismaticae 3-4 (1999) p. 141-150, pl. 2

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Coins of the satraps and of the Great King / Jarosław Bodzek

Published:

Antalya : Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 2014

Note:

Offprint from: Birinci Uluslararasi Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi : bildiriler = First International Congress of the Anatolian Monetary History and Numismatics / editörler: Dortluk, Kayhan, Oguz Tekin, Remziye Boyraz Seyhan ; [İngilizce editörü: Mark Wilson], - Antalya : Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 2014. - P. 59-78

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Coins from Greek cities on the northern coast of the Black Sea in the collection of the National Museum in Cracow. I: ’Olbian 'as[s]es' / Jarosław Bodzek

Source:

Studies in Ancient Art and Civilization 8 (1997) p. 61-69

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Einige Bemerkungen über den Schatzfund von Laskowa, Woiw. Nowy Sącz / Jarosław Bodzek, Renata Madyda-Legutko

Source:

Notae Numismaticae 2 (1997) p. 108-118

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

A find of an Istrian cast 'wheel coin' at Koshary (Ukraine) / Jarosław Bodzek, Evgenia F. Redina

Source:

Studies in Ancient Art and Civilization 17 (2013) p. 309-318, pl. 1-2

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Koshary (Ukraine) : international relations in the light of numismatic evidence / Jarosław Bodzek

Published:

Oxford : Archaeopress, 2011

Note:

Offprint from: Pontika 2008 : recent research on the northern and eastern Black Sea in ancient times ; proceedings of the international conference, 21st-26th April 2008, Kraków / ed. by Ewdoksia Papuci-Władyka. - Oxford : Archaeopress, 2011. - (BAR International series ; 2240). - P. 7-11

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

A Lycian prototype for the coin from Samaria? / Jarosław Bodzek

Source:

Les civilisations du Bassin méditerranéen : hommages à Joachim Sliwa / sous la réd. de Krzystof Cialowicz et Janusz A. Ostrowski. - Cracovie : Université Jagellonne Institut d'Archéologie, 2000. – P. 331-340

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Naval supremacy propaganda on the coins of Ptolemy I / Jarosław Bodzek

Source:

Aegyptus est imago caeli : studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on his 60th Birthday / ed. by Mariusz A. Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin and Piotr Kołodziejczyk. - Kraków : Institute of Archaeology. Jagiellonian University : Archeologica Foundation, 2014. - P. 281-289

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

A note on a Samarian coin-type / Jarosław Bodzek

Source:

Israel Numismatic Research 3 (2008) p. 3-12, pl. 1-2

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

A note on a satrapal coin : perhaps another Mazaces issue? / Jarosław Bodzek

Source:

Notae Numismaticae 9 (2014) p. 13-23

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Olbian 'asses' in the collection of the National Museum in Cracow : supplement / Jarosław Bodzek

Source:

Studies in Ancient Art and Civilization 10 (2007) p. 63-68

 

Index:

Bodzek, Jaroslaw Artur

Title:

On the dating of the bronze issues of Tissapherness / Jarosław Bodzek

Source:

Studies in Ancient Art and Civilization 16 (2012) p. 105-118

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Pharnabazus once again / Jarosław Bodzek

Source:

Notae Numismaticae 5 (2004) p. 17-33, pl. 1-2

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Remarks on the iconography of Samarian coinage : hunting in 'paradeisos'? / Jarosław Bodzek

Source:

Israel Numismatic Research 2 (2007) p. 35–45, pl. 4

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Remarks on the origins of Achaemenid satrapic coinages / Jarosław Bodzek

Source:

Folia Numismatica 28 (2014) 2 p. 3-10

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

A short note on a certain Samarian coin type / Jarosław Bodzek

Source:

Wiadomości Numizmatyczne 59 (2015) 1-2 p. 1-10

 

Index:

Bodzek, Jarosław Artur

Title:

Tiarate heads on Samarian coins / Jarosław Bodzek

Source:

Israel Numismatic Research 6 (2011) p. 3-19, pl. 1-3