03. Author index‎ > ‎B‎ > ‎

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Index:

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Title:

Bedenkingen tegen de aanmerkingen op de brochure, getiteld: 'Beschouwingen over den geldsomloop in Nederlandsch-Indië' / [Norbertus Petrus van den Berg]

Published:

Batavia : H.M. van Dorp, 1862

 

Index:

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Title:

Beschouwingen over den geldsomloop in Nederlandsch-Indië / [Norbertus Petrus van den Berg]

Published:

Batavia : H.M. van Dorp, 1862

 

Index:

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Title:

La circulation monétaire et fiduciaire aux Indes orientales néerlandaises / [par N.-P. van den Berg]

Source:

Journal des Économistes 41 (1888) 2 (Février) p. 198-214

 

Index:

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Title:

De handelsbalans van Indie en de zilvermarkt / door N.P. van den Berg

Published:

Batavia : Ernst & Co, 1876

 

Index:

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Title:

De invloed der wetgeving op den stand der geldmarkt / door N.P. van den Berg

Published:

Batavia : Ernst & Co, 1884

 

Index:

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Title:

De kwestie over den geldsomloop in Nederlandsch-Indië / door N.P. van den Berg

Published:

Batavia : H.M. van Dorp, 1863

 

Index:

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Title:

De munthervorming in Nederland en hare gevolgen voor Nederlandsch-Indië / door N.P. van den Berg

Published:

Batavia : Bruining & Wijt, 1873

Note:

Offprint from: Notulen van de Algemeene vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 11 (1873) 2

 

Index:

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Title:

De muntquaestie met betrekking tot Indië / door N.P. van den Berg

Published:

Batavia : Bruinig & Wijt, 1874

 

Index:

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Title:

Het octrooi der Javasche Bank / door N.P. van den Berg

Published:

Amsterdam : P.N. van Kampen, 1869

 

Index:

Berg, Norbertus Petrus van den 1831-1917

Title:

De zilverquaestie / door N.P. van den Berg

Published:

Batavia : Ernst & Co, 1879