03. Author index‎ > ‎B‎ > ‎

Bazelmans, Josephus Godefridus Antonius 1963-

Index:

Bazelmans, Josephus Godefridus Antonius 1963-

Title:

Metaaldetectie en het Friese koninkrijk : kanttekeningen bij de centrumfunctie van noordelijk Westergo in de vroege Middeleeuwen / Jos Bazelmans, Danny Gerrets en Arent Pol

Source:

De Vrije Fries 78 (1998) p. 9-48

 

Index:

Bazelmans, Josephus Godefridus Antonius 1963-

Title:

Metal detection and the Frisian Kingdom : questions about the central place of northern Westergo in the early Middle Ages / J. Bazelmans, D. Gerrets, and A. Pol

Source:

Berichten van de Rijkdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 45 (2002) p. 220-241

 

Index:

Bazelmans, Josephus Godefridus Antonius 1963-

Title:

De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies : methodische kanttekeningen bij een nieuwe periodisering der relaties / door Jos Bazelmans ; met een commentaar van W.A. van Es ; [red.: Arent Pol]

Series:

Van Gelder-lezing ; 2

Published:

Utrecht : Stichting Nederlandse Penningkabinetten, 2004