03. Author index‎ > ‎A‎ > ‎

Appelgren, Thore Gustaf Hjalmar 1872-1950

Index:

Appelgren, Thore Gustaf Hjalmar 1872-1950

Title:

Nya rön i fråga om de svenska medeltidsmyntens bestämningar /  av T. G. Appelgren

Source:

Fornvännen (1930) pp. 286-300

Comments