03. Author index‎ > ‎A‎ > ‎

Aerts, Erik 1955-

Index:

Aerts, Erik 1955-

Title:

De economische geschiedenis van het geld tijdens het Ancien Régime : kennismaking met een discipline / E. Aerts

Source:

Revue Belge de Numismatique 140 (1994) p. 43-69

 

Index:

Aerts, Erik 1955-

Title:

Heuristische en statistische problemen bij de raming van de Franse monnetaire circulatie tijdens de 16de en 17de eeuw / [Erik Aerts]

Source:

Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde (1988) p. 11-28

 

Index:

Aerts, Erik 1955-

Title:

Organisatie en techniek van de muntfabricage in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het Ancien Régime / [Erik Aerts, Eddy Van Cauwenberghe]

Source:

Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde (1987) p. 7-144

 

Index:

Aerts, Erik 1955-

Title:

Organisation und Technik der Münzherstellung in den Südlichen Niederlanden während des Ancien Régime / von Erik Aerts und Eddy van Cauwenberghe

Source:

Die historische Metrologie in den Wissenschaften : Philosophie, Architektur- und Baugeschichte, Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, Geschichte des Münz-, Maß- und Gewichtswesens : mit einem Anhang zur Sachüberlieferung an Maßen und Gewichten in Archiven und Museen der Bundesrepublik Deutschland / hrsg. von Harald Witthöft ; in Zusammenarb. mit Günther Binding ... [et al.]. - St. Katharinen : Scripta Mercaturae Verlag, 1986. - (Sachüberlieferung und Geschichte ; Bd. 3). - P. 338-414