Achtergrond en introductie
September 2013. In het hoger onderwijs is men al vele jaren bezig met het ontwikkelen en aanbieden van digitaal onderwijs: digitale boeken, digitaal lesmateriaal, MOOC, e-learning, Blackboard, smartboards, etc. Het middelbaar onderwijs (en in het bijzonder het economie onderwijs) loopt hier ver, heel ver op achter. Individuele docenten ontwikkelen hun eigen 
digitale lesmateriaal en houden soms een website bij waar zij hun lesmateriaal met leerlingen delen (kijk bijvoorbeeld op economielokaal.nl en jdjong.nl). Het materiaal is zeer wisselend 
van kwaliteit. Een aantal grote uitgevers is bezig met het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. Voorlopig blijft men echter steken op het aanbieden van digitale versies van het boek en 
het antwoordenboek. Waar is het lesmateriaal dat de vertaalslag maakt van het boek naar het grote, witte scherm? Presentaties die stapsgewijs een verhaal vertellen en de docent en 
leerling meenemen door contexten, concepten en experimenten. Digitaal lesmateriaal van hoge kwaliteit. Waar is het? In (bijna) elke klas hangt een digiboard / smartboard / beamer 
maar het digitale lesmateriaal (van hoge kwaliteit!) ontbreekt. Tegelijkertijd vragen de leerlingen erom.

De Kern van de Economie gaat daarom digitaal. In de komende jaren willen wij een volledig digitaal lesmateriaalpakket ontwikkelen voor havo en vwo. Dit pakket – beschikbaar voor 
docenten en gedeeltelijk voor leerlingen – zal, onder andere, bestaan uit:
 Het boek: boek, antwoordenboek en toetsen
 PowerPoint lesmateriaal
 Oefenmateriaal: havo en vwo eindexamens geselecteerd op onderwerp
 Extra’s: (tijdloze) artikelen, beeldmateriaal, etc.

Wij willen benadrukken dat het digitale lesmateriaal de docent nooit zal vervangen. Een goede lesmethode en een hoogopgeleide docent blijven de basis vormen voor goed economie onderwijs. Digitaal lesmateriaal kan dit verder verbeteren. 


Testen en leren
De komende maanden gebruiken wij om ervaringen van gebruikers met het lesmateriaal te verzamelen en te evalueren. Wat gaat goed? En wat kan beter? De ervaringen van de gebruikers zullen bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling. Een selecte groep gebruikers van De Kern van de Economie maakt gebruik van een testversie van www.dedigitalekern.nl.


Over het digitale lesmateriaal
Op www.dedigitalekern.nl vindt u per paragraaf PowerPoint lesmateriaal en extra oefenmateriaal in de vorm van havo en vwo eindexamens geselecteerd op onderwerp. Het lesmateriaal voor hoofdstuk 3 en 4 is beschikbaar. Op verzoek kunnen scholen toegang krijgen tot het materiaal voor hoofdstuk 5. Het PowerPoint lesmateriaal maakt de vertaalslag van het boek naar het grote, witte scherm en bestaat onder andere uit:
− De Kern: de economische theorie uit De Kern van de Economie, met extra structuur gevisualiseerd en dynamisch gepresenteerd (oftewel: met een bewust gekozen volgorde van presentatie).
− Verrijking met extra context, bijvoorbeeld
• Historische en actuele statistieken: overzichtelijk gepresenteerde gegevens van bijvoorbeeld het CBS, CPB en Eurostat die De Kern verrijken met extra context.
• Artikelen en beeldmateriaal: hyperlinks naar bijvoorbeeld (tijdloze) krantenartikelen, korte tv-fragmenten en langere documentaires.
• Extra voorbeelden en inhoud

Het PowerPoint lesmateriaal kan eenvoudig worden afgewisseld met het maken van opdrachten uit het boek, eindexamenopgaven en wellicht uw eigen opdrachten.

Het nieuwe lesmateriaal vereist een goede lesvoorbereiding (en dus tijdsinvestering). U kunt het vergelijken met de overstap naar een nieuwe lesmethode. Uit ervaring weten wij dat 
deze investering zich zal uitbetalen in:
− Een betere uitleg: contexten en concepten worden helder en gestructureerd gepresenteerd. De docent kan zich richten op de (verbale) uitleg.
− Een hoger lestempo en daardoor 
• Meer tijd in de les voor het maken en bespreken van opdrachten
• Meer tijd voor verdieping en verbreding van het lesprogramma (denk bijvoorbeeld aan keuzeonderwerpen en experimenten)
− Afwisselende lessen en daardoor meer gemotiveerde leerlingen
− Betere resultaten