7. Lagring og god PC-bruk

Gode råd for en effektiv skolehverdag
  • Innarbeide gode rutinar for hvordan du bruker din PC og lag  ein oversiktlig mappestruktur.
  • Din PC kan svikte. Ta backup eller lagre viktige filer på web 
  • Det er lett å få virus når du besøker useriøse nettstader, lastar ned spel, eller opnar ukjente filvedlegg. Ikke installer program du ikkje tregner.
  • Sørg for fysisk og mental variasjon. Ta pauser fra PC.        Windows 8 hurtigtastar. W står for Windows-tasten.