Forside

Du kan se en stor del af de forskellige aspekter af digital dannelse, som vi arbejder med på Frederiksborg Gymnasium & HF,
i årshjulene for 1.g 2.g og 3.g

For hf gælder i store træk at 1.hf følger 1.g, mens indholdet for 2.+3.g ligger i 2.hf. De detaljerede planer for hf skal dog først gennem hf-udvalget.

Du finder detaljerne på de efterfølgende sider, hvor strategien har fokus på tre dimensioner:


Tre hovedområder:

Teknisk dimension (praktiske IT-færdigheder). Eleverne skal kunne bruge skolens IT-platforme og forskellige fagprogrammer, tage digitale noter, have basal pc/mac forståelse samt kunne producere digitale produktioner.

Kognitiv dimension (refleksion). Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til information fundet på internettet, udvælge relevant materiale og kunne spotte fake news. Desuden have kendskab til simpel og dyb søgning på nettet og med hensigtsmæssig informationssøgning dermed at kunne bestemme, hvor man kan søge efter relevante ressourcer i forskellige sammenhænge. Eleverne skal beherske god henvisnings- og dokumentationsskik for at undgå plagiering.

Socio-emotionel dimension (refleksion). Eleverne skal kunne forholde sig til egen virtuel identitet, forstå omfanget af og kende til konsekvenserne af big data og digitale fodspor. Eleverne skal have gode sociale IT-kompetencer. Dvs. medvirke til digital trivsel, have god netadfærd og netetik samt kende til lovgivning på området for dermed at undgå krænkelser af enhver art. Desuden er kommunikation på de sociale medier samt den svære multitasking - med allestedsværende distraktioner, mulige afhængighedsforhold og den dermed gennemgribende betydning på vores professionelle og sociale liv - væsentlige aspekter at arbejde med.


Arbejdsgruppens kommisorium