Startside‎ > ‎Mest for lærere‎ > ‎

Personlig læringsnettverk (PLN)

Alle yrker er i konstant utvikling. Det er en utfordring for alle arbeidstakere er å holde seg faglig à jour innen sitt fagfelt. Her skal du få noen konkrete tips til hvordan du kan bruke IKT for å holde deg oppdatert i ditt fag. Det er ikke nok med et dagskurs i ny og ne, for da får vi ikke med oss de små konstante endringene som skjer. Hva skjer innen mitt fagfelt nå og hva er det viktig at jeg får med meg av endringer? Hvordan kan vi få svar på dette? Ved å bygge faglige nettverk lokalt eller eksternt gjennom sosiale medier (SoMe), fagtidsskrift og blogger, så kan en lettere se trender og fange opp viktige endringer.     

Å lære i nettverk er ingen ny metode, men forskjellen fra tidligere er at nettverkene er blitt digitale og det er lettere enn tidligere å søke nye nettverk og delta i disse på en annen måte.  George Siemens og Stephen Downs er opptatt av det de kaller Connectivism og skriver en del om hvordan vi jobber, arbeider og tenker i ulike nettverk som vi både får og gir impulser gjennom. De vektlegger og den sentrale posisjonen en slik nettverkstankegang har i et livslangt læringsperpektiv. Et perspektiv som er sentralt for både oss som jobber i skolen - og ikke minst for våre elever som skal arbeide mange år fremover i en verden bestående av mange former for nettverk, både digitale og analoge. Interesserte kan lese mer om Connectivism her.

Fritidsbruk av Facebook er kanskje det første du tenker på når du hører noen snakke om sosiale medier, men det kan være så mye mer. Gjennom sosiale medier og andre former for deling på nett kan man opparbeide seg et nettverk der man kan være passiv mottaker eller aktiv deler. Rollen velger man selv, men som i klasserommet - alt blir kjekkere for den som deltar aktivt. Mange synes det å dele på nett er skummelt og terskelen kan for noen være høy, mens andre med fordel kunne tenkt seg noe mer om før de deler. Sosiale medier er altså som i livets sosiale irrganger ellers, det gjelder å finne sin rolle, prøve seg fram og finne de man kan stole på og dele med. Når man har brukt litt tid på dette så har man funnet gode arenaer for læring, meningsutveksling og faglig vekst.


Det kan ta mye tid å delta aktivt i sosiale medier og her må man òg finne en balansegang. Noen smarte verktøy og tips kan imidlertid gjøre din ferd i nettets sosiale deler mer målrettet og effektiv.Figur:

Steve Wheeler: Anatomy of PLE, 2010.

Blogger og fagsider
Både forlag og andre aktører har nettsider det kan være nyttig å følge, kall dem gjerne fagsider. På disse sidene kan en hente konkret inspirasjon og følge med på utvikling av "sine" fag. Her er lenker til noen blogger og fagsider:

Norsk og Landslaget for norskundervisning
Engelsk
Matematikk og Khanacademy.norge
Naturfag og How stuff works?
 
Kunst og design i skolen
Medier og kommunikasjon
En samling av "alle fag" - velg din faggruppe på Del og Bruk
IKT: Guttorm Hveem
Det er også elever som blogger som en del av undervisningsopplegget sitt:

RSS

Rss er en nøkkelteknologi for å kunne holde seg oppdatert og følge med på en mengde ulike nettsider. Kort fortalt så er det en form for abonnementstjeneste der nye artikler på de nettsidene du legger til i en RSS-leser kommer til RSS-leseren automatisk. Du slipper altså å sjekke en mengde ulike websider, blogger osv for å se om det er noe nytt, men får alt direkte inn i din RSS-leser. Her kan du ta vare på artikler, kommentere og dele artikler videre. Det finnes mange ulike RSS-lesere, les mer om ulike RSS-lesere i denne artikkelen

Facebook

Facebook er et sosialt nettverk der du kan ha venner, være med i lukkete grupper og åpne grupper, og du kan følge sider du liker. Hvis du liker sider, er venn med en person eller med i en gruppe, så får du automatisk oppdatering om hva som legges ut av informasjon. Det er flere sider som omhandler skole, undervisning og læring

YouTube

I likhet med mange andre nettsteder er Youtube en kilde til mye god kunnskap. det gjelder bare å finne den og ta vare på den. Du bør opprette en konto (google-kontoen din kan og brukes på Youtube) og lage deg spillelister for aktuelle filmer slik at du lett kan finne tilbake til disse. En god måte å finne skole/fagrelatert innhold er å abonnere på ulike kanaler. Her er noen eksempler på alike:

Ted/ed 

I likhet med youtube er Ted og Ted/ed et nettsted for film. Men her det spesielt inviterte forelesere som legger fram sine synspunkter. Flere av disse foredragene er svært gode og på Ted/ed knyttes foredragene sammen med spesialtilpasset opplegg for undervisning.

Podcast

En podcast kan være et radio eller tv-program, en forelesning fra et universitet eller en privatperson osv. Det er mange som bruker podcast som formidlingskanal og her som på alt annet gjelder det å plukke ut de gode. Kikk på podcasttilbudet i iTunes og velg noen du er interessert i-


Twitter
Twitter er et av de sosiale mediene som har vært i raskest vekst det siste året. Med sine korte meldinger på 140 tegn kan det virke både kaotisk og meningsløst, men det er orden i det hele og de korte meldingene er akkurat lange nok til å
dele både informasjon og meninger. Mange aktive twitrere bruker Facebook privat og twitter i jobbsammenheng, og det er mange lærere og andre skolefolk, samt fagpersoner fra universitet o.l som er aktive på twitter og som man kan lære mye av å følge. Det første man må gjøre for å komme i gang med twitter er å opprette en konto på twitter.com. Fyll ut profilen din og husk å skrive at du er lærer, det gjør det lettere for andre lærere å finne deg.  Deretter bør du laste ned en twitterklient, her er det mange å velge mellom, men Tweetdeck er et godt alternativ som mange bruker.

Det er 2 sentrale begreper du må lære hvis du skal kunne bruke twitter på en god måte, Hashtags og lister. En hashtag merkes med tegnet #, f.eks #skole og gjør tweeten søkbar og en del av et emne. Du kan bruke Tweetdeck til å organisere twitterstrømmen din etter bestemte #hashtags som du er spesielt interessert i ved å opprette egne kolonner for ulike hashtags. Det samme kan du gjøre med lister. En liste består av personer som ofte twitrer om f.eks skole, IKT og utdanning. Du kan lage dine egne lister eller  abonnere på andres som f.eks denne eller denne som begge inneholder skolefolk på twitter. 

Les mer om Twitter for lærere i denne bloggposten fra Svend Andreas Horgen ved HIST.

NDLA

NDLA tilbyr per 2013 43 fag (se egen side om NDLA). I tillegg er det blitt satset mye på å nå målgruppene lærere og elever på sosiale medier. Hvert fag har sin Twitter-konto og Facebook-konto:

For å lære mer om hva NDLA tilbyr og se oppdatert informasjon om nettstedet er om.ndla.no en god kilde.

Slideshare

Slideshare er et sted du kan dele presentasjoner med andre og laste opp dokumenter. Her kan du finne inspirasjon gjennom det andre har gjort, eller dele egne undervisningsopplegg og presentasjoner. Her finner du mer informasjon om Slideshare.
Nettstedet Slideshare
Du finner også Slideshare som en App: Slide by Slide,

Her en slideshare om PLN - og hvorfor?
Comments